Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Postępowania habilitacyjne : Postępowania habilitacyjne - Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Postępowania habilitacyjne
 

 Postępowania habilitacyjne

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Henryka Bąka w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 04.06.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - przewodniczący komisji
 - dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Karol Lutkowski - recenzent
 - prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - recenzent
 - prof. dr hab. Andrzej Sławiński - recenzent
 - dr hab. Michał Jurek - członek komisji
 - prof. dr hab. Ryszard Rapacki - członek komisji

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

06.06.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Henryka Bąka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

13.06.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta.

11.09.2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopnii i Tytułów komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjego dr. Henryka Bąka


Postępowanie habilitacyjne dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia


Data wszczęcia postępowania: 21.05.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący komisji;
 - dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH – sekretarz komisji;
 - prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska– recenzent;
 - prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – recenzent;
 - prof. dr hab. Jan Michałek– recenzent;
 - prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska  – członek komisji;
 - prof. dr hab. Ewa Oziewicz – członek komisji

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

22.05.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

07.06.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta; 

12.06.2018 r. (wpłynęło do biura KGŚ 28.06.2018 r.) - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej 

04.07.2018 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 15.08.2018 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 24.09.2018 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 26.09.2018 r.


Postępowanie habilitacyjne dr Andżeliki Kuźnar w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia


Data wszczęcia postępowania: 14 czerwca 2017 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący komisji;
 - dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH – sekretarz komisji;
 - prof. dr hab. Bohdan Jeliński – recenzent;
 - prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – recenzent;
 - prof. dr hab. Juliusz Kotyński – recenzent;
 - prof. dr hab. Janusz Bilski – członek komisji;
 - prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – członek komisji

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat w języku polskim
Autoreferat w języku angielskim

Harmonogram postępowania:

23.06.2017 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Andżeliki Kuźnar o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

28.06.2017 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta; 

12.09.2017 r. - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej 


01.10.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 15 listopada 2017 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 19 grudnia 2017 rr.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania dr Andżelice Kużnar stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia.

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Andżeliki Kuźnar oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydatki
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr Andżeliki Kuxnar stanowią znaczący wkład Autorki w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie habilitacyjne dr. Mariusza Próchniaka w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 17 grudnia 2014 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:

- prof. dr hab.  Krzysztof Jajuga – przewodniczący komisji
- dr hab. prof. SGH Adam Ambroziak – sekretarz komisji
- prof. dr hab. Tomasz Tokarski – członek komisji
- prof. dr hab. Elżbieta Czarny – członek komisji
- prof. dr hab. Maria Podgórska - recenzent
- prof. dr hab. Aleksander Welfe – recenzent
- dr hab. prof. UEP Krzysztof Malaga – recenzent.

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim

Harmonogram postępowania:

18.12.2014  r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Mariusza Próchniaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

14.01.2015 r.
 Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
• Uchwały Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta;

09.02.2015 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów

Termin nadsyłania recenzji - 31.03.2015 r.

Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 30.09.2015 r.

Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 04.11.2015 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie nadania dr. Mariuszowi Próchniakowi stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia.

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mariuszowi Próchiakowi oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata 
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Mariusza Próchniaka stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie  habilitacyjne dr. Tomasza Sławomira Berenta w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie finanse

Data wszczęcia postępowania: 30 września 2013 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: finanse
 
Skład komisji habilitacyjnej:

 • prof. dr hab. Witold Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - sekretarz
 • prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - członek Komisji
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - członek Komisji
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - recenzent
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - recenzent
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - recenzent
   

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania  habilitacyjnego 
Autoreferat

Harmonogram postępowania:
30.09.2013 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Tomasza Sławomira Berenta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
16.10.2013 r.

Termin nadsyłania recenzji - 3.03.2014 r.

Planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 25.03.2014 r.

Planowany termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 14.05.2014 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania dr. Tomaszowi Berentowi stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie finanse


Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Berenta oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata 
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Tomasza Berenta stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej finanse i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.


Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Dąbrowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 30 stycznia 2012 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
 
Skład komisji habilitacyjnej:

 • prof. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Kachniewska- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - sekretarz
 • prof. Czesław Domański - Uniwersytet Łódzki
 • prof. Włodzimierz Januszkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Ewa Dziedzic - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - recenzent
 • prof. Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - recenzent
 • prof. Andrzej Lisowski - Uniwersytet Warszawski.

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania  habilitacyjnego 

Autoreferat
 
Harmonogram postępowania:
28.12.2011 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Barbary Dąbrowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie;
4.01.2012 r. - Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
4.01.2012 r. - Uchwały Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta ;
30.01.2012 r. - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:  przewodniczącego komisji, członka komisji, dwóch recenzentów;
7.02.2012 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 22 marca 2012 r.
Planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 1-12 kwietnia 2012 r.
Planowany termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 10 maja 2012 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej o odmowie nadania dr Barbarze Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ekonomiczne i dyscyplinie ekonomia z dnia 10.05.2012 r.

Uzasadnienie Uchwały:
Recenzenci uznali, iż nie zostały spełnione kryteria, którym powinien odpowiadać dorobek naukowy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji głosowali przeciw wnioskowi Zainteresowanej o nadanie stopnia doktora habilitowanego i za opinią o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 


 

 
 
 

 Struktura