Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 sektorowa rada ds. kompetencji - turystyka

 

 

SRKT.jpg

 

 
Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. rozpoczęli realizację projektu nr UDA-POWR 02.12.00-00-0010/16 pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka”.

 

Celem projektu jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Turystyka. Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). SR współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania. SR będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

 

 

Więcej informacji na stronie:http://www.pracodawcyturystyki.pl/

 

 

 Wydarzenia

 
 

 Raporty

 
 
 
 

 Skład Rady

 

sektorowa_rada.jpg

 1. Hanna Zawistowska – Szkoła Główna Handlowa Przewodnicząca Rady
 2. Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przew. Rady
 3. Józef Ratajski – Związek Pracodawców Turystyki – Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
 4. Zbigniew Głąbiński – Forum Turystyki Regionów . Zespołu branżowy- Piloci przewodnicy
 5. Andrzej Szymański – Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół branżowy – Biura Podróży
 6. Iwona Szałkowska – Ministerstwo  Sportu i Turystyki Zespół branżowy – Hotelarstwo
 7. Teresa Buczak – Polska Organizacja Turystyczna Zespół Branżowy – Piloci Przewodnicy
 8. Izabella Stelmańska – Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Zespół branżowy- Biura Podroży
 9. Krzysztof Szadurski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego- Zespół branżowy- Hotele    Przewodniczący Zespołu
 10. Zbigniew Kowal – Przedsiębiorca. Global Serwiss Zespół branżowy- Biura Podróży. Przewodniczący Zespołu
 11. Roman Mandyna – Przedsiębiorca. Merigo Sp.Z.o.o Zespół branżowy – Biura Podróży
 12. Małgorzata Czechowska – Przedsiębiorca. Grupa TRIP. Zespół branżowy — Hotele
 13. Andrzej Burkiewicz – Przedsiębiorca. Hotel Warszawa w Augustowie. Zespół branżowy – Hotele
 14. Mariusz Barczak – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy .Zespół branżowy – Hotele
 15. Jan Golba – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Zespół branżowy – Hotele
 16. Zbigniew Stankiewicz – Dyr. ZSGH Kołobrzeg Zespół branżowy – Gastronomia
 17. Marlena Bednarska – Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań. Zespół branżowy – Biura Podróży 
 18. Zygmunt Kruczek – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy. Przewodniczący Zespołu
 19. Aleksandra Wąsik – Związek Nauczycielstwa Polskiego . Zespół branżowy – Gastronomia
 20. Małgorzata Rafał – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Zespół branzowy - Piloci
 21. Liliana Wojtowcz – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Zespół branżowy – Gastronomia
 22. Wojciech Fronczak – HoReCa Expert Warszawa. Zespół branżowy – Gastronomia. Przewodniczący Zespołu
 23. Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy
 24. Piotr Mielec - Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zespół branżowy - Gastronomia
 25. Piotr Gryszel - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zespół branzowy - Piloci i Przewodnicy
 26. Adam Chrząstowski - Zespół branżowy - Gastronomia
 27. Bartłomiej Walas - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologoo w Suchej Beskidzkiej - Zespół branżowy - Hotele
 28. Radosław Fischbach - Hotel Nosalowy Dwór - Zespół branżowy - Gastronomia