Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 zeszyty naukowe kolegium gospodarki światowej nr 26

 

Spis treści ZN 26

 1. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej
  Stanisław Ładyka
 2. Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej
  Józef Misala
 3. Ekonomiści o prawdziwości sądów wartościujących
  Bogusław Czarny
 4. Przegląd i znaczenie mierników zadłużenia zewnetrznego w kontekście krajowej i globalnej problematyki długu zewnetrznego. Analiza sytuacji zadłużeniowej Polski
  Łukasz Kaczmarczyk, Artur Mika
 5. The rise in inequality following the transition from the centrally planned to market economy in the Central and Eastern European Countries: is it persistent?
  Lucyna Górnicka, Izabela Sobiech
 6. Informal institutions and foreign direct investment in construction industry in the Commonwealth of Independent States – case studies
  Magdalena Sobańska-Cwalina
 7. Czy porozumienie głównych producentów gazu ma szanse stać się nowym OPEC w śiwatowym handlu gazem ziemnym?
  Honorata Nyga-Łukaszewska
 8. Nierównowaga konkurencyjna w europejskiej klubowej piłce noznej - obraz oraz możliwe środki zaradcze
  Krzysztof Dębiec
 9. Networked Innovation: The British Model
  Adam Karbowski
   Z życia naukowego Kolegium Gospodarki Światowej
 10. O książce Leokadii Oręziak Finanse Unii Europejskiej
 11. Polska gospodarka w Unii Europejskiej - Seminarium Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
 12. III Międzynarodowe Seminarium Metodologiczne dla Doktorantów
 13. Od Międzynarodowych stosunków gospodarczych do ekonomii międzynarodowej - konferencja Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 14. Kryzys, kryzys, wszędzie kryzys, czyli konferencja Instytutu Gospodarki Światowej Sources of competitive advantages in the 21st century
 15. Ewolucja modeli biznesu polskich przedsiębiorstw - informacja o seminarium
 16. Podsumowanie spotkania EDAMBA w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie
 17. Regions, firms and institutions in the World Economy - konferencja Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Zeszyty Naukowe KGS No. 26
 
CONTENTS 

 1. Poland’s five years in the European Union
  Stanisław Ładyka
 2. New developments and tendencies in the world economy
  Józef Misala
 3. Economists on the truth of value judgements
  Bogusław Czarny
 4. Review and significance of external debt measurement tools within the context of domestic and global external debt problems. The debt situation of Poland
  Łukasz Kaczmarczyk, Artur Mika
 5. The rise in inequality following the transition from the centrally planned to market economy in the Central and Eastern European Countries: is it persistent?
  Lucyna Górnicka, Izabela Sobiech
 6. Informal institutions and foreign direct investment in construction industry in the Commonwealth of Independent States – case studies
  Magdalena Sobańska-Cwalina
 7. Can the main gas producers’ agreement become an OPEC style organisation in the international gas market?
  Honorata Nyga-Łukaszewska
 8. Competitive imbalance in European club football – picture and possible remedies
  Krzysztof Dębiec
 9. Networked Innovation: The British Model
  Adam Karbowski
  From the Collegium of World Economy
 10. Review of the book Finanse Unii Europejskiej by Lekadia Oręziak
 11. The Polish Economy in the European Union – the conference by the Institute of Foreign Trade and the European Studies
 12. The 3rd International Methodological Seminar for the Doctoral Students
 13. From the International Economic Relations to the International Economics – the conference by the Institute of International Economic Relations
 14. Crisis, crisis, crisis everywhere – Sources of competitive advantages in the 21st century, the conference by the World Economy Institute
 15. Evolution of business models in Polish companies – information on the seminar
 16. Review of the EDAMBA meeting in the Warsaw School of Economics
 17. Regions, firms and institutions in the World Economy – the conference by the World Economy Institute

SUMMARIES

Stanisław Ładyka
Poland’s five years in the European Union

The article presents the effects of five-year Poland’s membership in the EU. These effects are univocally positive. The GDP has increased, as well the labour productivity. The unemployment has diminished. Inflow of FDI has increased, as well the foreign trade turnover (although the negative trade balance is still maintained). The agricultural production and incomes have increased. Net inflow of the EU funds attained EUR 14 billion. Consequently, our delays have been diminishing, although they are still meaningful. We did not make progress in innovative processes. The political effects of accession should be assessed positively, too.

Undoubtedly the Poland’s role on the European continent, as well throughout the world, has increased. The benefits of accession are reciprocal. Poland grew to be the EU front-line country in the East, and took over very important new tasks in the framework of the “Eastern Partnership” with countries beyond the eastern frontier of the EU.

Józef Misala
New developments and tendencies in the world economy

The aim of the article is to present new developments and tendencies in the modern world economy as well as to point at the traditional and most recent attempts to prove and explain them. The author examines the world economy development through the following features:

 • long-term intensification of international trade links and its consequences
 • rise in number of entities participating in those trade relations as well as differentiation of forms, in which the international links come about
 • cyclical development

Further, the author explains main causes and patterns of market internationalisation and globalisation, as well as identifies and examines the main entities of the present day economy – households, domestic economic organisations, domestic producers’ and consumers’ associations, domestic economic authorities, bodies governing regional integration groupings, international economic organisations and their specialised programmes and institutions, large transnational corporations. A significant part of the article has been devoted to description of trade forms and cooperation methods in the present day world economy as well as indication of their major problems. The final part contains author’s conclusions for Poland.