Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kobieta i biznes

 

Czasopismo jest wydawane raz w roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Forum Kobiet. Wersja pierwotna od 2012 r. – elektroniczna. Jest na liście czasopism B z 5 punktami.

 
Redaktor: Ewa Lisowska

 

Rada Naukowa:
Jovina Ang, prof. National University of Singapore
Halina Brdulak, prof., SGH
Ewa Freyberg, prof. SGH
Bożena Leven, prof. The College of New Jersey
Jacek Miroński, prof. dr hab.
Ewa Rumińska-Zimny, dr, Międzynarodowe Forum Kobiet
 
Zasady recenzowania artykułów
Począwszy od 2013 r. Redakcja wprowadza nowe zasady recenzowania artykułów, dostosowane do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzja jest opracowywana w formie pisemnej według zunifikowanego formularza i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku jest publikowana na stronie internetowej lista recenzentów współpracujących z czasopismem.

 

Kobieta_lista recenzentow.docxLista recenzentow.docx

 
Zapora ghostwriting i guest authorship
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship to sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, Redakcja „Kobiety i Biznes” wprowadza następujące procedury:

 

  1. Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym i oryginalnym opracowaniem.
  2. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
  3. Redakcja zapewnia, że wszelkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora, stowarzyszenia edytorów naukowych.
  4. Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Czasopismo wydawane jest w języku polskim i angielskim. Wszystkie opracowania dostępne są także w bazach ProQuest, EBSCO, BazEkon.

 

Rocznik 2018

Uwarunkowania_sukcesu_kobiet.pdfUwarunkowania_sukcesu_kobiet.pdf
Argumenty_za_sponsoringiem.pdfArgumenty_za_sponsoringiem.pdf
Kobiety_na_rynku_pracy_w_Polsce_i_USA.pdfKobiety_na_rynku_pracy_w_Polsce_i_USA.pdf
The_conditions_of_womens _uccess.pdfThe_conditions_of_womens _uccess.pdf
Why_career_sponsorship_matters_for_advancing_women.pdfWhy_career_sponsorship_matters_for_advancing_women.pdf
Women_in_the_labour_market_in_Poland_and_USA.pdfWomen_in_the_labour_market_in_Poland_and_USA.pdf

Rocznik 2017.pdf        Numer 1-4/2017
Rocznik 2016.pdf        Numer 1-4/2016
Rocznik 2015.pdf        Numer 1-4/2015
Rocznik 2014.pdf        Numer 1-4/2014
Rocznik 2013.pdf        Numer 1-4/2013
Rocznik 2012.pdf        Numer 1-4/2012
Rocznik 2011.pdf        Numer 1-4/2011
Rocznik 2010.pdf        Numer 1-4/2010
Rocznik 2009.pdf        Numer 1-4/2009

 
 
 

 Kontakt: ewa.lisowska@sgh.waw.pl