Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu : Badania Naukowe
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
 

 Badania naukowe

 

​​Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Miedzynarodowego Zarządzania i Marketingu w latach 2012 - 2016.

2012 r.

 • dr Lidia Danik KGS/S/15/12
  „Kooperacja polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów odległych kulturowo”   
 • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec KGS/S/12/12
  „Nowe formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw” 
  zespół: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec – kierownik; dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH; dr Lidia Danik; dr Izabela Kowalik; dr Tomasz Sikora   
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski KGS/S/13/12 
  „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Kooperacja w innowacjach – formy i problemy we współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerami w łańcuchu dostaw i innymi podmiotami otoczenia biznesu” 
  zespół: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – kierownik; dr Małgorzata Lewandowska   
 • dr Ewa Lisowska KGS/S/24/12
  „Zeszyty naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”   
 • dr Dominika Mirońska  KGS/S/06/12
  „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: skuteczność działań przedsiębiorstw zorientowanych na konsumentów”  
 • dr hab. Jacek Miroński prof. SGH KGS/S/17/12 
  „Wizja człowieka w naukach o zarządzaniu”  
 • dr hab. Marzanna Witek-Hajduk prof. SGH KGS/S/16/12 
  „Koncepcja zrównoważonego rozwoju, a modele biznesu przedsiębiorstw” zespół: dr hab. Marzanna Witek-Hajduk prof. nadzw. SGH – kierownik; prof. dr hab. Andrzej Sznajder; dr Teresa Magdalena Dudzik   

2013 r. 

 • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec KGS/S/06/13
  „Nowe formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw” zespół:  prof. dr hab. Elżbieta Duliniec – kierownik; dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH; dr Lidia Danik; dr hak, prof. nadzw. SGH Izabela Kowalik; dr Tomasz Sikora 
 • dr Ewa Lisowska KGS/S/07/13 
  „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”   
 • prof. dr hab. Jolanta Mazur KGS/S/08/13 
  „Nowe zjawiska w marketingu międzynarodowych (SDL, marketing zrównoważony, otwarte innowacje). Wnioski dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce” zespół: prof. dr hab. Jolanta Mazur – kierownik, dr Piotr Zaborek; mgr Iwona Sewastynowicz   
 • dr hab. Marzanna Witek-Hajduk prof. SGH KGS/S/16/13
  „Strategie marek na rynku konsumenckim w warunkach zmian modeli biznesu. Strategie marek producentów a strategie marek pośredników handlowych” zespół: Dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH – kierownik, prof. dr hab. Andrzej Sznajder, dr Teresa M. Dudzik, mgr Wiktor Piątkowski   
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski KGS/S/21/13  
  „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami” zespół: Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – kierownik, dr Lidia Danik, dr Małgorzata Lewandowska, dr Joanna Żukowska  

2014 r.

 • prof. dr hab. Jolanta Mazur- "Otwarte innowacje w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski - "Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami"
 • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec - "Nowe formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione"
 • prof. dr hab. Andrzej Sznajder - "Zastosowanie technologii mobilnych w marketingu"
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk - "Nowe zjawiska w zarządzaniu międzynarodowym: strategie rozwoju sieci detalicznych w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej"
 • prof. dr hab. Jolanta Mazur - "International Journal of Management and Economics"
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk - "Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: wczesna internacjonalizacja a wyniki przedsiębiorstwa"

2015 r.

 • prof. dr hab. Halina Brdulak - „Ranking przedsiębiorstw branży TSL 2015; Ranking Euromiliarderów z branży TSL 2015”
 • prof. dr hab. Elżbieta Duliniec - „Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione”
 • prof. dr hab. Jolanta Mazur - „International Journal of Management and Economics (dawne Zeszyty Naukowe KGŚ)”
 • dr Piotr Zaborek - „Zakres, uwarunkowania i skutki zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w Polsce”
 • dr Lidia Danik - „Relacje z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw”
 • prof. dr hab. Marzanna K. WItek-Hajduk - „Nowe zjawiska w zarządzaniu międzynarodowym. Polskie marki na rynku międzynarodowym – proces rozwoju silnych marek międzynarodowych przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących na przykładzie polskich przedsiębiorstw”

2016 r.

 • prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk - "Determinanty ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z zastosowaniem INTERNETU"
 • dr Lidia Danik - "Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione"
 • dr Małgorzata Lewandowska - "Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: Innowacyjność przedsiębiorstw a relacje z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami"
 • dr Dominika Mirońska - "Współpraca miedzy organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorstwami w Polsce- stopień zaawansowania relacji, motywy, bariery"
 • prof. dr hab. Halina Brdulak - "Ranking TSL 2016"
 • prof. dr hab. Jolanta Mazur - "International Journal of Management and Economics"
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.