Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Dominika Mirońska
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 Dominika Mirońska

 Kontakt

e-mail: dmiron (w domenie sgh.waw.pl), Dominika.Mironska (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

 
Zainteresowania naukowe

 • Zarządzanie w organizacjach non profit
 • Marketing usług
 • Zachowania konsumentów na rynku
 • Teorie ewolucji form handlu detalicznego.​

Prowadzone zajęcia

 • Marketing – studia licencjackie
 • Marketing (English version) – studia licencjackie
 • Microeconomics of Competitiveness (licensed by HBS) – studia magisterskie,
 • Sztuka Prezentacji – trening - studia magisterskie

Wybrane publikacje

 • D. Mirońska, Teaching Multicultural Groups, w: W. Amann, J. Goh, (red.), Phronesis in Business Schools. Reflections on Teaching and Learning, IAP - Information Age Publishing Inc, Charlotte NC 2017.
 • D. Mirońska, Konsumpcja a filantropia - źródła szczęścia jednostki w świetle teorii i badań empirycznych, Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 182-194.​
 • D. Mirońska, I. Steuwe, „Uwarunkowania wdrożenia koncepcji tworzenia wspólnej wartości (CSV) w krajach rozwijających się”, Marketing i Rynek, 2016, nr 7, s. 38-44.
 • D. Mirońska, Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 • D. Mirońska, The evolution of relations between business and non-profit organizations. Causes and symptoms, w: M. Starnawska (red.), Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2015.
 • D. Mirońska, P. Zaborek, Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego, Marketing i Rynek 2014, nr 1, s. 32-41. 
 • P. Zaborek, D. Mirońska, Segmentacja polskich konsumentów ze względu na stosunek do marketingu społecznie zaangażowanego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 10, s. 2-10.
 • P. Zaborek, D. Mirońska, Działania społeczne przedsiębiorstw a oczekiwania nabywców dóbr konsumpcyjnych w Polsce , Handel Wewnętrzny, Warszawa, maj-czerwiec 2013, tom III, s. 105-112.
 • D. Mirońska, P. Zaborek, Analiza wrażliwości polskich nabywców indywidualnych na działania z zakresu marketingu społecznego podejmowane przez wytwórców dóbr i usług konsumpcyjnych, w Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), „Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii”, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 115-125.
 • D. Mirońska, Komunikacja działań CSR przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych - narzędzia i tendencje,
  Handel Wewnętrzny, Warszawa, wrzesień-październik 2012, tom III, s. 54-61.​
 
 
 

 Podgląd obrazu