Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Bożena Horbaczewska

 
 

 Wybrane elementy życiorysu

 

Obszary badawcze

 1. Rynek kapitałowy

 2. Finanse przedsiębiorstw

 3. Wypłaty dla akcjonariuszy

 

Publikacje

 1. Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo CeDeWu (2012).

 2. Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu z wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 96 (2012), str. 155-165.

 3. I co tu wybrać: pieniądz czy kapitał – http://www.komputerwfirmie.org (2011).

 4. Prawne i podatkowe aspekty wykupu i umorzenia własnych akcji w doświadczeniach polskich spółek giełdowych, Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty; Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str.383-396.

 5. Wykup akcji własnych jako metoda zwiększania wartości dla akcjonariusza, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2002 str. 60-80.

Doświadczenie zawodowe

 • Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (od 2007)

 • Asystent w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH (1995-2005)

 • Bank Handlowy w Warszawie SA (1992-1994)

Wykształcenie

 1. Doktor nauk ekonomicznych: Instytut Finansów, Akademia Finansów w Warszawie (2012); tytuł rozprawy: Wpływ wypłat dla akcjonariuszy na wycenę akcji na rynku kapitałowym.

 2. Magister: Wydział Finansów i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa(1992); tytuł pracy: Systemy notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 3. Podyplomowe Studium Podatkowe, Wydział Finansów i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa(1994); tytuł pracy: Opodatkowanie dochodów kapitałowych.