Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - O Instytucie
 

 O Katedrze

 
Celem Katedry jest prowadzenie badań z zakresu integracji Polski z Unią Europejską oraz proponowanie studentom szerokiej oferty dydaktycznej obejmującej ogólną wiedzę o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej i rozwoju procesów integracyjnych w Europie Zachodniej, o warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, politykach gospodarczych UE oraz o skutkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 
 
Kierunki badań Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta w najbliższych latach:
  1. Uwarunkowania, kierunki i możliwe efekty rozwoju integracji w ramach UE (ekonomiczne, polityczne, instytucjonalne; perspektywy pogłębienia integracji w ramach rynku wewnętrznego UE; perspektywy zmian w  systemie finansowania UE; kierunki zmian polityki rolnej i polityki spójności; kierunki zmian polityki pomocy publicznej; możliwości dalszego rozszerzania UE);
  2. Kierunki zmian w międzynarodowym systemie regulacji współpracy międzynarodowej (w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych): zapotrzebowanie na nowe funkcje WTO w warunkach globalnego kryzysu, skuteczność obecnych instrumentów działania WTO i propozycje nowych środków;

Zainteresowania badawcze pracowników znajdują odbicie w ofercie dydaktycznej Katedry i obejmują, obok wyżej wymienionych zagadnień, także problematykę wspólnej polityki handlowej, integracji walutowej, polityki UE w zakresie usług, polityki regionalnej, rynku wewnętrznego, polityki konkurencji, a także kwestie dotyczące zasad funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz jej roli w funkcjonowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

W Katedrze zrealizowane zostały ostatnio następujące międzynarodowe projekty badawcze:

  • Measurement of Costs and Benefits of Accession to the European Union for Selected CEECs (ACE Project),
  • Implications of the Adoption by Poland of Common Agricultural Policy (ACE Project).

Ponadto w ramach Katedry zrealizowane zostały trzy projekty badawcze finansowane ze środków KBN, których efektem są:

  • książka prof. dr hab. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej pt. “Polska w drodze do Unii Europejskiej”, PWE, Warszawa 1999
  • niepublikowana praca doktorska dr Adama A. Ambroziaka pt. “Dostosowania i konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie produktów przemysłowych”
  • książka pod red. prof. dr hab. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej pt. "Okresy przejściowe w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", SGH, Warszawa 2003.

W latach 1995-2009 Katedra organizowała doroczne konferencje naukowe poświęcone aktualnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Materiały z konferencji zostały opublikowane w formie książkowej (zob. Konferencje i seminaria).

Ekspertyzy zrealizowane przez pracowników Katedry na rzecz przedsiębiorstw oraz administracji centralnej dotyczyły skutków stowarzyszenia i członkostwa Polski w UE dla polskiego handlu, konsekwencji przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej i systemu preferencji GSP Unii Europejskiej oraz innych efektów członkostwa Polski w UE.

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.