Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i seminaria

 

W dniu 24 czerwca 2015 r. w godz. 10.30-15.30 odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Przyszłość rynku wewnętrznego Unii Europejskie” organizowana przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole głównej Handlowej w Warszawie.  Inspiracją do dyskusji na ten temat są plany Komisji Europejskiej aby w listopadzie 2015 r. przedstawić strategię rynku wewnętrznego towarów i usług. Stał on się bowiem jednym z filarów inicjatyw nowej Komisji Europejskiej na lata 2014-2019 na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki. Wspomniana strategia ma określać:
„(…) aktualne i zintegrowane podejście do jednolitego rynku w celu zapewnienia jego dalszej integracji, poprawy wzajemnego uznawania i normalizacji w kluczowych sektorach przemysłu i usług o największym potencjale gospodarczym, takich jak: usługi dla przedsiębiorstw, budownictwo, sprzedaż detaliczna, zawody regulowane, zaawansowane technologie produkcyjne oraz łączenie świadczenia usług i dostarczania towarów. Szczególny nacisk zostanie położony na sektor MŚP.”
Zaplanowana formuła spotkania odbiegać będzie jednakże od standardowej konferencji, gdyż nie przewidujemy prezentacji żadnych odrębnych referatów, a oczekujemy jedynie (albo aż) pogłębionej dyskusji w wąskim gronie naukowców specjalizujących się w integracji europejskiej. W związku z tym, że 23 lata temu rynek wewnętrzny zaczął formalnie funkcjonować w ramach ówczesnej Wspólnoty Europejskiej, warto dzisiaj zastanowić się, w jakim stopniu i w którym kierunku koncepcja zintegrowanego obszaru ekonomicznego zmieniła się, jakie pojawiły się nowe czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne) wpływające na jego rozwój i najistotniejsze: jaka jest jego przyszłość i jak powinna być ona zdefiniowana (jeśli to możliwe). W trakcie spotkania będziemy chcieli przedyskutować te kwestie w oparciu o dokument na temat przyszłości rynku wewnętrznego przygotowany w Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta SGH. Wzbogacony o głosy w dyskusji w trakcie konferencji dokument ten zostanie przekazany przedstawicielom instytucji unijnych. Chcemy, by stanowił on wkład do dalszej, znacznie bardziej zaawansowanej debaty na forum europejskim z udziałem polskich naukowców.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Panią Karoliną Nivette (knivet@sgh.waw.pl).

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

13 czerwca 2014 r. odbędzie się Seminarium Doktorantów pt. "Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE" organizowane przez Studentów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej SGH (sala 2B, budynek C, al. Niepodległości 128).

Więcej o seminarium

 

12 czerwca 2014 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Creating Greater Synergies Among the EU Countries: A New Perspective for Visegrad Countries" (SGH, budynek główny, aula VII). Konferencję współorganizują dwie jednostki naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta oraz Instytut Gospodarski Światowej.

Więcej o konferencji

 

W dniach 21 i 22 listopada 2013 r. trzy jednostki naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH – Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Centrum Badań Azji Wschodniej zorganizowały międzynarodową konferencję pt. EU – China trade and economic relations in the post-crisis era. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej o konferencji

 

 

Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta była organizatorem cyklu corocznych konferencji naukowych pt. „Integracja Polski z Unią Europejską". W konferencjach, zorganizowanych w latach 1995 -2009 (do 1998 r. w ramach Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych), uczestniczyli przedstawiciele katedr i instytutów z różnych ośrodków akademickich w kraju, w szczególności Jean Monnet Chairholders, jak też przedstawiciele administracji państwowej, zajmujący sie problematyką integracji europejskiej. Jednym z efektów konferencji jest wydana w Katedrze seria publikacji zawierających teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów.

 

Tematyka zorganizowanych konferencji: 

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.