Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Wojciech Rogowski

 Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych SGH


 

 

 

Kontakt:

email: wrogowi (w domenie sgh.waw.pl)                      
www:  www.rogowski.wordpress.com                         
Katedra Rynków Kapitałowych, pok. 25, bud. M (sekretariat Katedry: pok. 10)                       
tel.: 22 564 86 84, 22 564 86 92

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Handlowa  (2006), doktorat „Władanie korporacyjne  w  kształtowaniu  stabilności finansowej na przykładzie sektora bankowego” pod kierunkiem Prof. Włodzimierza Szpringera,
 • London School of Economics and Political Sciences (1996), Londyn, visiting researcher, stypendium fundacji Conrada Korzeniowskiego, na badania na potrzeby doktoratu;
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (1994), dyplom KSAP,
 • Uniwersytet Warszawski (1986), magister  nauk geograficznych  

Problematyka badawcza:

 • Ekonomiczna analiza prawa, problematyka jakości prawa, prawo i regulowanie rynków finansowych (law & economics)
 • Nadzór korporacyjny (corporate governance, whistleblowing )
 • Ekonomia instytucjonalna  (finanse, bankowość, demografia przedsiębiorstw)
 • Turcja 

Wybrane publikacje: 

 1. Gajewski K., M.Pawłowska, W.Rogowski, 2012, Relacje firm z bankami w Polsce w  świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, Materiały i Studia NBP, 275, Warszawa: (http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms275.pdf​)
 2. Rogowski W, 2012, System bankowy Turcji [w:] Systemy bankowe krajów G-20, red. S.Flejterski, J.K. Solarz, Zapol, Szczecin
 3. Rogowski W., K.Bauer, B.Groele, K.Kopczewska, D.Wędzki, 2011, Usługi doradcze i instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki drugiej szansy, PARP, Warszawa;
 4. Rogowski W., 2011, Skutki regulacji czyli legislacja postawiona na głowie, Obserwator finansowy.pl http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/02/10/skutki-regulacji-czyli-legislacja-postawiona-na-glowie/
 5. Paczocha J., W.Rogowski, (2011), Regulatory Restrictions of  Doing Business in Poland. A Quantative Account of Regulations in Period 1989-2009 [in:] Polish Yearbook of Law & Economics, red. J.Bełdowski, K.Metetlska-Szaniawska, L.Visscher, CH Beck Warszawa, 2011, vol. 1 (2010),  p.127-154.
 6. Rogowski W., (2009), The SIEMENS Corruption Outburst and the CEOs Who Combat It: A Corporate Governance Case Study, EMERGING MARKETS: A Review of Business and Legal Issues, vol.1;
 7. Rogowski W., (2009), Ponowne narodziny „jednego okienka” – niespełnione nadzieje. (eng. One-Stop-Shop in Poland – expectation and results), Przegląd Corporate Governance, 2009, 4(20).Kłosiewicz P., W.Kozłowski, J.Paczocha,
 8. W. Rogowski; (2009), Papierologia czy bezpieczeństwo depozytów? Koszty obowiązków administracyjnych polskich regulacji bankowych. (eng. Red Tape in Banking. The cost of the administrative burdens of Polish banking regulations), Materiały i Studia NBP, 243, Warszawa,
 9. Szpringer W., W.Rogowski (eds.) (2007) Ocena skutków regulacji –  poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, CH.Beck, Warszawa; (eng. Regulatory Impact Assessment – the Guidebook, Experience and Prospects)
 10. Rogowski W. (2008) Notatki o skandalu korupcyjnym w Siemens AG (eng. Notes on a Scandal of Corruption at Siemens AG. Case Study), Przegląd Corporate Governance, 1 (13), p.37-76;
 11. Rogowski W., J.Socha (2007)  Demography of Enterprises in Poland: Entry and Exit Rate  in Manufacturing Sector [in:] Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth eds. J.M.Arauzo-Carod, M.C.Manjón-Antolin, Edward Elgar, Cheltenham, s. 61-80.
 12. Paczocha J., P. Kłosiewicz, W. Rogowski (2007), Koszty obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w wyniku przestrzegania Prawa bankowego (eng. Administrative Burdens related to Banking Law), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5,
 13. Rogowski W., J. Socha (2005) Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów. Badania demografii przedsiębiorstw (eng. Demography of  Firms. Entry and Exit Rate in Polish Manufacturing), Materiały i Studia NBP, 190,  Warszawa;
 14. Paczocha J., W. Rogowski (2005), Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989 -2003 (eng. Regulatory Restrictions of Doing Business in the Polish Law in 1989-2003 ), Materiały i Studia NBP, 187,  Warszawa;
 15. Rogowski W., Szpringer (2004), Integracja instytucji nadzorczych w systemie finansowym na przykładzie Niemiec (eng. Integration of  Supervisions in German Financial System), EKONOMIA, 16;


  Nowe_koncepcje_Rogowski.jpg                          Macroeconomics_Rogowski.png                     Wyzwania_regulacji_Rogowski.jpg                  

 

 Doświadczenie zawodowe poza uczelnią:

 • Ministerstwo Finansów, Departament Banków i Instytucji Finansowych (od gł. Specjalisty do dyrektora, 1994-1998),
 • Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E.Kwiatkowskiego, Warszawa (dyrektor, 1998-2000)
 • Bank PKO BP, Centrala, Warszawa (doradca, 2000)
 • Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, ekspert ekonomiczny (od 2000)
 • Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowy Domów Jednorodzinnych, założyciel, członek rady nadzorczej  (od 1989)                                                           

Szkolenia i staże: 

 • European University Institute (Florencja)
 • Europa-Universität Viadrina (Frankfurt n.Odrą)
 • Bank of England (Londyn),
 • Banque de France  (Paryż)
 • Deutsche Bundesbank (Frankfurt),
 • BAFIN  (Bonn),
 • Join Vienna Institute (Wiedeń),
 • Northwestern University  (Chicago),
 • Technische Hochschule  (Karlsruhe)  i inne.   

Członkowstwo w organizacjach zawodowych i akademickich:

 • Fundacja Instytutu Allerhanda, fundator założyciel, przewodniczący Rady Głównej, wiceprezes,
 • Europejskie Stowarzyszenie Centrum C-Law.org, członek
 • Europejskie Stowarzyszenie Badań Finansowych, członek Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres SUERF,
 • Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek założyciel  

Prace redakcyjne:

 • Czasopismo Kwartalne Prawa Handlowego, Upadłościowego i Rynku Kapitałowego HUK, zastępca redaktora naczelnego (od 2008),
 • Bank i Kredyt, Warszawa, recenzent,           
 • Przegląd Corporate Governance, Warszawa, recenzent.