Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej : Instytut Ekonomii Międzynarodowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ekonomii Międzynarodowej
 

 Instytut Ekonomii Międzynarodowej

 
  
 
 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMICS - 
 
 
 
ENGLISH VERSION ​OF THE WEBSITE​ 
 
 
 
Zalążkiem Instytutu była Katedra, która powstała w 1960 roku i wkrótce została przemianowana na Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (IMSG). W początkowym okresie działalności jednostką tą kierował (na zaproszenie Rady Wydziału Handlu Zagranicznego) ówczesny minister Handlu Zagranicznego prof. dr hab. Witold Trąmpczyński. W 1964 roku kierownictwo katedry objął prof. dr hab. Józef Sołdaczuk. Kolejnymi dyrektorami Instytutu MSG byli: prof. dr hab. Stanisław Ładyka, prof. dr hab. Paweł Bożyk i od 1994 roku ponownie prof. dr hab. Stanisław Ładyka. W październiku 1998 roku kierownikiem Instytutu został prof. dr hab. Adam Budnikowski. W 1998 roku z Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wyodrębniła się nowa jednostka naukowa: Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta. Jej kierownikiem została prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. W 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy Instytutu na Instytut Ekonomii Międzynarodowej. 
 
 Wśród historycznego dorobku Instytutu niewątpliwie wymienić należy przygotowanie i wydanie pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, W.Sierpiński, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, teoria i polityka, PWE 1964). 
 
 
dr hab. Andżelika Kuźnar laureatką Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Prof. Edwarda Lipińskiego w 2018 r. za książkę Międzynarodowy Handel Produktami Wiedzy 
 
 
 
 
 

 dyrektor jednostki

 
 

 Wydarzenia