Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Instytut Ekonomii Międzynarodowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje organizowane przez Instytut Ekonomii Międzynarodowej

 

Dialog Obywatelski "Relacje UE-USA – sytuacja obecna i perspektywy na przyszłość" z udziałem Dyrektora Ignacia Garcii Bercero


20. konferencja ETSG​


Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową  współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej (30.11-01.12.2015 r.)​

EU-China Trade and Economic Relations in the Post-Crisis Era (21-22.11.2013 r.)

W dniach 21 i 22 listopada odbyła się konferencja pt: "EU-China Trade and Economic Relations in the Post-Crisis Era" organizowana przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. W pracach organizacyjnych uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu MSG. 

Nowe procesy w gospodarce światowej (17-18.10.2013 r.)

W dniach 17 i 18 października 2013 r. odbyła się konferencja pt: „Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski.” zorganizowana przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Konferencja objęta została patronatem Ministra Gospodarki oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów. Referaty dotyczyły głównie obszarów badawczych, takich jak: (1) nowe formy handlu międzynarodowego, (2) umiędzynarodowienie działalności gospodarczej i jego skutki (3) nowe formy protekcjonizmu, (4) przenoszenie szoków ekonomicznych w skali międzynarodowej, (5) środowiskowe uwarunkowania zmian zachodzących w gospodarce światowej, (6) konsekwencje zmian w gospodarce światowej dla międzynarodowej integracji gospodarczej. Referaty zostaną opublikowane w „International Journal of Management and Economics” oraz w książce wydanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Konferencję uświetnił koncert Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zyskał uznanie uczestników konferencji. Prelegenci reprezentowali ośrodki akademickie niemal z całej Polski. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Liczne grono uczestników pochodzących z różnych ośrodków akademickich sprawiło, że konferencja stała się forum interesującej i owocnej debaty. Wydarzenie służyło również integracji środowiska badaczy specjalizujących się w ekonomii międzynarodowej. Przychylne opinie uczestników wskazują na zasadność kontynuacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.