Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Ekonomii Międzynarodowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Publikacje
 

 Najważniejsze publikacje pracowników Instytutu Ekonomii Międzynarodowej

 

Książki

 • A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017
 • A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003 i 2006
 • A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona ś​rodowiska, SGH, Warszawa 2002
 • A. Budnikowski, Globalizacja a integracja, SGH, Warszawa 2000
 • E. Chilimoniuk-Przeździecka, Offshoring we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2018
 • E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012
 • E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes (red.), The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017
 • E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (red.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2016
 • E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009
 • E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
 • E. Czarny, P. Folfas (red.), European Union. Three Anniversaries. Polish Perspective, SGH, Warszawa 2017
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, SGH, Warszawa 2016
 • P. Folfas, Handel międzynarodowy w zadaniach, SGH, Warszawa 2017     errata.docxerrata.docx
 • P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa: zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011
 • P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007
 • P. Kulpaka, Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, SGH, Warszawa 2014
 • A. Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, SGH, Warszawa 2017 - MONOGRAFIA WYBITNA, NAGRODA PTE.pdfNAGRODA PTE.pdf
 • A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Marszałek, Toruń 2007
 • A. Kuźnar, Value Creation in the Service Economy, SGH, Warszawa 2016
 • D. Skopiec, Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej równowagi płatniczejSGH, Warszawa 2013
 • D. Skopiec, Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2017​
 • K. Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki – przypadek Chin, PLACET, Warszawa 2009
 • M. Szwabe, E. Bukłaha, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007
Artykuły w czasopismach znajdujących na tzw. liście filadelfijskiej
 • E. Czarny, J. Menkes, K. Śledziewska, The Gravity Model and the Classification of Countries, "Argumenta Oeconomica”, Vol. 28 (2010), s. 28–51
 • A. Szyszka, Is the abnormal post-IPO underperformance really abnormal? : the evidence from CEE emerging markets, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 52, No. 12 (2016), s. 2721-2739
 • A. Szyszka, Economic and Behavioural Aspects of the Euro Crisis, "Argrumenta Oeconomica", Vol. 2 (2013), s. 49-74
Publikacje pokonferencyjne (dot. konferencji organizowanych przez Instytut Ekonomii Międzynarodowej)
 • A. Budnikowski, A. Kuźnar, Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, SGH, Warszawa 2014
 • M. Cygler, C. Colard-Fabregoule (red.), Companies on climate change, SGH, Warszawa 2011
 • J. Misala (red.), Polska w handlu międzynarodowym, SGH, Warszawa 2011
 • A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Ochrona środowiska a procesy globalizacji i integracji, SGH, Warszawa 2004

Wybrane publikacje elektroniczne

 

 

 

 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.