Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Oferta dydaktyczna
 

 Podstawowe informacje dotyczące oferty dydaktycznej

 

Działalność dydaktyczna

Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty dydaktycznej pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich można znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie.

Oprócz szerokiej gamy zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, działalność dydaktyczna koncentruje się na realizacji zainicjowanego przez Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich programu Ścieżki Europejskiej. Jest to specjalistyczny, 360-godzinny program studiów europejskich, adresowany do studentów starszych lat wszystkich kierunków studiów. Absolwent SGH, po zdaniu wymaganych egzaminów, otrzymuje oddzielny certyfikat, potwierdzający ukończenie specjalności europejskiej. Certyfikat ważny jest łącznie z dyplomem ukończenia studiów w SGH (licencjata lub magistra).

Podstawowe informacje o Studiach Europejskich (tzw. Ścieżka Europejska)

1. Informacje wstępne

Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ci, którzy są już obecni, jak i ci, którzy zamierzają działać na rynku europejskim, muszą doskonale znać jego specyfikę. Ważnym elementem doskonalenia zawodowego jest tzw. “ścieżka europejska” przygotowująca przyszłych specjalistów, którzy będą wykonywać zadania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej lub których firmy będą działać w środowisku europejskim. A zatem studenci SGH -- niezależnie od obranego kierunku -- na Studium Dyplomowym mogą wybierać “ścieżkę europejską”, czyli wiązkę tych przedmiotów, które pomogą im umiejscowić swoje zainteresowania i przyszłą karierę zawodową w konkretnym środowisku, w którym przyjdzie im działać. Program “ścieżki europejskiej” stanowi sposobność rozszerzenia i pogłębienia wiedzy europejskiej, wniknięcia w jej specyfikę przejawiania się na gruncie polskim, pewniejszego i bardziej skutecznego działania i odnajdywania się w przyszłej praktyce -- głównie w przedsiębiorstwach polskich operujących na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej i zagranicznych działających na rynku polskim. Jest to również wiedza niezbędna w karierze politycznej, dziennikarskiej, dyplomatycznej i w administracji gospodarczej.

2. Koordynacja studiowania “Ścieżki Europejskiej”

Idea zorganizowania “ścieżki” została zainicjowana przez Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Program został opracowany przez grupę pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką integracji europejskiej. Wychodziliśmy z założenia, że znajomość rzeczy (problematyki europejskiej i kompetencji pracowników naukowych) może uchronić studentów od wyborów niespójnych oraz przypadkowych i w ten sposób przyczynić się do możliwie najbardziej owocnego spożytkowania czasu studiów. Koordynatorem Ścieżki Europejskiej jest prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej.

3. Ogólne zasady studiowania “Ścieżki Europejskiej”

“Ścieżka europejska” stanowi ofertę programową dla studentów, którzy zamierzają uzyskać  dyplom licencjata lub magistra w Szkole Głównej Handlowej. Proponowany program mogą realizować studenci, korzystając z oferty dydaktycznej zawartej w Informatorze SGH. Należy przy tym podkreślić, że w jej ramach oferowane są głównie przedmioty, które w Informatorze SGH znajdowały się wg "starej nomenklatury" na IV i V poziomie. “Ścieżka europejska” wydaje się najbardziej atrakcyjna dla studentów studiujących następujące kierunki: Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Rachunkowość. Program “Ścieżki Europejskiej” mogą realizować studenci SGH studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), licencjackich i magisterskich oraz studenci spoza SGH.

Program Ścieżki Europejskiej w roku akademickim 2009/2010

 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.