Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Z żalem zawiadamiamy że zmarl prof. dr hab. Andrzej Herman

2016-09-19 kategoria: informacja 

Z żalem zawiadamiamy, że 18 września 2016 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Herman, osoba wyjątkowa dla społeczności Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dla środowiska naukowego.

aherman.jpg
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Herman ukończył studia na  Wydziale Ekonomiki Produkcji  Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dziś SGH. W SGPiS uzyskał stopień doktora (1980) i doktora habilitowanego (1988) nauk ekonomicznych, a tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2014 roku.
 

Był prekursorem w Polsce badań w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Budował podwaliny teorii, wyznaczając nowy kierunek w teorii i praktyce zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, a także w naukach o przedsiębiorstwie. Pod kierunkiem naukowym Pana Profesora powstało szereg cennych projektów badawczych dotyczących zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce światowej i ich wpływu na radykalną transformację wielu tradycyjnie działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Pan Profesor wniósł do nauki polskiej istotny wkład w rozwój nauki o przedsiębiorstwie a przede wszystkim przedstawił nowe koncepcje w zakresie zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie wobec globalnych wyzwań w sferze ekonomicznej i geopolitycznej.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Herman, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością i Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH,  był założycielem Katedry Small Businessu, która następnie została przekształcona w Instytut Zarządzania Wartością. W 2006 roku stworzył czasopisma naukowe: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Economics and Business Administration Journal, w których pełnił funkcje redaktora naczelnego. W latach 1990–1993 piastował funkcje: Prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 1993-1999 i 2005-2012, członka Senatu SGH w latach 1993-2016. Na początku lat 90-tych,  jako Pełnomocnik Rektora był jednym z głównych współtwórców Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

W ciągu długiej i owocnej pracy naukowej i organizatorskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w znanych i cenionych czasopismach naukowych i funkcje w radach nadzorczych
w  największych polskich koncernach. Był m.in. Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Organizacji Przemysłu „ORGMASZ”, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, członkiem Rady Programowej serii wydawniczej „Warsztaty Menedżerskie” Wydawnictwa Poltext, skierowanej do kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wiceprezesem Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Small Businessu.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję członka Prezydium i członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a w latach 1982-1989 sekretarza naukowego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za swoje wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz polskich przedsiębiorstw Pan Profesor został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i  Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową Związku Rzemiosła Polskiego „Szabla Kilińskiego”, Platynowym Medalem Rzemiosła Polskiego oraz Medalem Mikołaja Kopernika przyznanym przez Związek Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego.


Odszedł od nas życzliwy Człowiek, wybitny naukowiec i ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Był postacią szczególnie zasłużoną dla Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

     Żegnamy Cię Panie Profesorze, Przyjacielu
   Dziekan, pracownicy i doktoranci Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.