Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Katarzyna Boratyńska

 
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii specjalizująca się w tematyce bankructw przedsiębiorstw sektora spożywczego. Zatrudniona w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 odbyła staż naukowy w Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011 - 2013 r. odbyła krótkie wyjazdy stypendialne: staż naukowy (Wielka Brytania), program CEEPUS (Austria, Chorwacja). Uczestniczka Globalization Trendlab 2014: The Future of the State (USA). Uczestniczka i prelegentka konferencji.Wykładowca szkoły letniej: Eurus Agri Summer School 2013, Food Science, Agribusiness & Innovations (Rosja). Wykłada m. in. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, Doradztwo finansowe, Corporate Finance oraz przedmioty dotyczące tematyki podatkowej. Opiekunka Koła Naukowego Ekonomistów SGGW w Warszawie. Zainteresowania pozazawodowe: muzyka, gra na akordeonie, birofilistyka.​
 
 

 Wybrane publikacje

 
Boratyńska, K. (2013). Faza schyłkowa oraz przesłanki bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu i gospodarstw rolniczych. w: A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. SGH 2013, s. 137-151.

Boratyńska, K. (2013). Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państw. Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich. PTE, Warszawa. [Dokument elektroniczny]
http://www.pte.pl/kongres/referaty/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna/Boraty%C5%84ska%20Katarzyna%20-%20EKONOMICZNE%20ORAZ%20SPO%C5%81ECZNE%20ASPEKTY%20BANKRUCTWA%20PA%C5%83STW.pdf

Boratyńska, K. (2013). The theoretical aspects of measuring the costs of corporate bankruptcy. Contemporary issues in economy - growth perspectives in Europe?: VII International Conference on Applied Economics. Polish Economic Society Toruń. [Dokument elektroniczny] / ed. by Adam P. Balcerzak

Boratyńska, K. (red.). Współczesne problemy nauk ekonomicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa  (2013).

Boratyńska, K., Kabulska, B. (2013). Zagrożenie bankructwem wybranych przedsiębiorstw branży spirytusowej w okresie wahań koniunkturalnych gospodarki. w: S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu. Wydawnictwo KUL, s. 292-304.

Boratyńska, K., Nikolic, T. (2013). Financial standing of the Daimler AG in the period of the global economic crisis. Economic Science for Rural Development, nr 30, Latvia University of Agriculture, Latvia, pp. 251-256. 
http://connection.ebscohost.com/c/articles/87566451/financial-standing-daimler-ag-period-global-economic-crisis

Boratyńska, K., Włoczewska, E. (2013). Selected methods of corporate bankruptcy risk assessment – the cases of the Polish chosen meat sector companies. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 6, pp. 27-32.

Boratyńska, K. (2013). Survival rates of companies: the case of Poland. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Relevant Results and Theoretical Developments of Science and Research  in Central and Eastern Europe, Volume 3, issue 1. Magnanimitas Czechy 2013, pp. 12-14. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0301/papers/A_boratynska.pdf

Boratyńska, K., (2012). Opodatkowanie przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Boratyńska, K., (2012). Predicting bankruptcy of selected companies from the Polish meat sector. Economic Science for Rural Development, nr 28, Latvia, pp. 170-175. http://www.laei.lt/x_file_download.php?pid=1205.

Boratyńska, K., (2012). Bankructwo przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T. 14, z. 4, s. 11-16.

Boratyńska, K., (2012). Przyczyny oraz koszty upadłości Zakładów Mięsnych Płock S.A. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z. 107, s. 285-294.

Boratyńska, K., (2012). Survival Rates of Newly-Established Enterprises in Poland. MMK 2012 MAGNANIMITAS ASSN. EUROPEAN ACADEMICS. Hradec Kralove, Czechy, ISBN 978-80-905243-3-0, 2012, pp. 1012 – 1018,  Vol. III.

Dąbrowski, B. J., Boratyńska, K. (2011). Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do prognozowania upadłości spółek giełdowych indeksu WIG-Spożywczy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, s. 163 -173. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr89_s163.pdf

Boratyńska, K., (2011). Scale of Bankruptcies of Enterprises in Poland. Economic Science for Rural Development No. 24, Latvia, pp. 149 – 156. http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=LV2011000358


Boratyńska, K., (2011). Restrukturyzacja jako narzędzie realizacji planu naprawczego Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 172. w: S. Wrzosek  (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Wrocław, s. 15-24.

Boratyńska, K., (2010). Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142. Poznań, s. 560-571.

Boratyńska, K., (2010). Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 12, z. 3. Warszawa- Świnoujście, s. 28-32. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171235597

Boratyńska, K., (2010). Poziom obciążeń podatkowych a zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw piwowarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82. Warszawa, s. 33-45.
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr82_s33.pdf

Boratyńska, K., (2009). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549 Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, s. 450-457.

Boratyńska, K., (2009). Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce - przegląd dotychczasowych badań. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78. Warszawa,  s. 175-186. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr78_s175.pdf

Boratyńska, K., (2009). Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75. Warszawa, s. 5-13. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr75_s5.pdf

Boratyńska, K., (2009). Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Wieś Jutra, nr 3 (128). Warszawa, s. 34-36.

Boratyńska, K., (2008). Economic aspects of insolvency of enterprises in Poland, In: Agricultural Markets and Trade: Evidence and Perspective of V4Region and its Neighbour – Ukraine; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, International Visegrad Fund, Nitra 2008, pp. 30-37., ISBN 978-80-552-0122-1.