Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. E. Mączyńska

 

Elżbieta Mączyńska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Profesor zwyczajny , kierownik Zakłdu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości” oraz „Zarządzanie Nieruchomościami”. Pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (od marca 1990);  Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od grudnia 2005 r.). Sekretarz naukowy i członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-2005).

Autorka, współautorka i redaktor ok.150 publikacji, m.in.: „Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody”, „Ile jest warta nieruchomość”, „Zagrożenie upadłością”, „Bankructwa przedsiębiorstw”, „Społeczna gospodarka rynkowa”, ”Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej”. Członek Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”- czasopisma  wydawanego przez PTE i  KNE PAN oraz członek  Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH.

5 marca 2012 roku prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska została powołana na członka Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Zadaniem Zespołu Ekspertów jest dokonywanie ocen wniosków złożonych w konkursach w Panelu HS4.