Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Ryzykiem | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

Oferta dydaktyczna

 dr hab. Waldemar Rogowski prof. nadzw.

 

 • Tematyka badań własnych

Rachunek efektywności inwestycji (REI); Zarządzanie i raportowanie kapitału intelektualnego; Modele oceny zagrożenia upadłością; Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;

 • Oferta dydaktyczna

121040-0490  Biznesplan
120190-0490  Finanse przedsiębiorstwa 
131430-0490  Ocena projektów inwestycyjnych

 • Oferta seminariów

(sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
194771   LIC ST 
294771   MGR ST MGR S-N MGR POP 
 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych 


Ryzyko niewypłacalności. Ryzyko kredytowe w bankach. Wycena przedsiębiorstw. Pomiar, wycena i raportowanie kapitału intelektualnego. Analiza ekonomiczno-finansowa. Ryzyko gospodarcze. Scoring i rating. Ryzyko w projektach inwestycyjnych. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

prof. zw. dr hab Stanisław Kasiewicz

 • Tematyka badań własnych
  Elastyczność przedsiębiorstwa jako narzędzie konkurowania; metodyka oceny skutków ekonomiczno-społecznych regulacji; metody projektowania nowych produktów.

 • Oferta dydaktyczna
  221470-0231 Zarządzanie operacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
   
  190941 LIC ST LIC S-N LIC POP
  290941 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Innowacje finansowe w bankach. Zasada proporcjonalności - metodyka badania

 

dr hab. Urszula Malinowska, prof. nadzw.

 • Tematyka badań własnych

  Identyfikacja czynników generujących wartość przedsiębiorstw; analiza wpływu otoczenia na rozwój przedsiębiorstw; przyczyny upadłości firm i przeciwdziałanie ich bankructwu; metody wyceny kapitału intelektualnego; metody zarządzania ryzykiem.

 • Oferta dydaktyczna

  120030-0341 Analiza ekonomiczno-finansowa
  121410-0341 Analiza finansowa
  121040-0341 Biznesplan
  131540-0341 Metody wyceny przedsiębiorstw

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

  191371  LIC ST LIC S-N LIC POP
  291371  MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Analiza fundamentalna spółek giełdowych. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą dochodową. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zarządzanie wartością firmy. Badanie płynności finansowej spółek i zagrożeń bankructwem. 

 

dr hab. Zbigniew Krysiak prof. nadzw.

 • Tematyka badań własnych

  Inżynieria finansowa na rynku finansowym i kapitałowym; ocena ryzyka; wycena firm, Enterprise Risk Management, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, inżynieria finansowa w projektach, modele i narzędzia do podejmowania decyzji w biznesie.

 • Oferta dydaktyczna

  234141-0291  Corporate Financial Risk Management
  222041-0291  Financial Econometrics I
  222251-0291  Financial Engineering
  222821-0291  Financial Management
  222250-0291  Inżynieria finansowa
  137521-0291  Project Portfolio Strategic Management (MPZ)
  234140-0291 Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

  194931  LIC ST LIC S-N LIC POP
  294931  MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Zarządzanie wartością i ryzyko niewypłacalności firmy. Wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem w przedsiębiorstwie ERM. Zarządzanie projektami - ocena i podejmowanie decyzji. Opcyjne modele pomiaru ryzyka kredytowego. Finansowanie i inwestowanie na rynku nieruchomości. Zastosowanie opcji rzeczywistych w decyzjach biznesowych. Rynki kapitałowe i finansowe. Inwestowanie portfelowe. Inżynieria finansowa i instrumenty pochodne.

 

dr Robert Sasin

 

 • Tematyka badań własnych

  Rynek energii, ekonomiczne aspekty energetyki odnawialnej; przedsiębiorczość, zarządzanie ryzykiem, Ekonomiczne aspekty leasingu i innych form finansowania MŚP; problemy upadłości przedsiębiorstwa; audyt i kontrolq w sektorze publicznym i prywatnym

 

 • Oferta dydaktyczna

  121361-0511  Entrepreneurship Training
   238130-0511  Rynek energii w Polsce

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
   
  195931   LIC ST LIC S-N LIC POP 
   295931   MGR ST MGR S-N MGR POP

 

 •  Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Finanse przedsiębiorstwa, finansowanie inwestycji. Audyt wewnętrzny i kontrola w sektorze publicznym i prywatnym. Badanie sprawozdań finansowych. Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki. Przedsiębiorczość. Zarządzanie ryzykiem. Energetyka odnawialna. Leasing.

dr hab. Lech Kurkliński

 

 • Tematyka badań własnych

              Zarządzanie bankiem; zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Oferta dydaktyczna

           220751-1035  Bank Management 
           132020-1035  Bankowość detaliczna

           221371-1035  Cultural Determinants of International Business
           222821-1035  Financial Management
           132021-1035  Retail Banking
           220750-1035  Zarządzanie bankiem 

 •  Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196751   LIC ST LIC S-N LIC POP 
   296751   MGR ST MGR S-N MGR POP 

 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie bankiem. Zarządzanie aktywami i pasywami banku. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Uwarunkowania kulturowe zarządzania bankiem, instytucją finansową. Uwarunkowania regulacyjne sektora bankowego. Bankowość detaliczna. Bankowość spółdzielcza.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.