Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe Pracowników

 
 1. Polskie regiony na mapie atrakcyjności Unii Europejskiej -  prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik badania), dr Patrycjusz Zarębski, mgr Magdalena Typa, mgr Konrad Zawodziński 
 2.  
 3. Przedsiębiorczość, jako czynnik konkurencyjności regionalnych rynków inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynnika instytucjonalnego - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Irena Duszkiewicz, mgr Piotr Kryjom, mgr Cezary Olejnik, mgr Tomasz Pilewicz, mgr Magdalena Typa 
 4.  
 5. Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego - dr Beata Żelazko, mgr Magdalena Senderowska. 
 6.  
 7. Sprawiedliwość organizacyjna w zarządzaniu pracownikami przedsiębiorstw - dr Dariusz Turek. 
 8.  
 9. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Agnieszka Komor
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Magdalena Typa,  dr Agnieszka Komor, dr Patrycjusz Zarębski. 

 2. Czynnik ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej - dr hab. Beata Jamka (kierownik zespołu), dr Dariusz Turek, dr Marzena Fryczyńska, dr Beata Chmielewiec.

 3. Kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw. Uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie - dr Dariusz Turek. 

 4. Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 5.  
 6. Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie -  prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Patrycjusz Zarębski.

 7. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 8.  
 1. Demograficzno-społeczne determinanty rozwoju przedsiębiorczości - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Dariusz Turek, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, Konrad Zawodziński.
   
 2. Przedsiębiorstwa działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych jako źródło innowacji (Na podstawie poziomu innowacyjności gmin strefowych) - mgr Magdalena Typa. 
 3.  
 4. Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, mgr Magdalena Typa, dr Patrycjusz Zarębski. 
 5.  
 1. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Irena Lichniak, dr Andrzej Wodecki, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Magdalena Typa, mgr Beata Żelazko, dr Patrycjusz Zarębski. 
 2.  
 3. Zasoby pracy dla nowoczesnych usług w Polsce - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. dr hab. Teresa Pakulska, prof. dr hab. Tadeusz Tkaczyk, mgr Beata Żelazko, mgr Dawid Karbowiniczek.
 1. Zasoby pracy jako uwarunkowanie atrakcyjności polskich regionów dla inwestycji w sektory wysokich technologii - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. dr hab. Teresa Pakulska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Magdalena Typa, mgr Agnieszka Komor.
 1. Atrakcyjność regionów Polski dla inwestycji w sferze usług - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, prof. dr hab. Irena Lichniak, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, dr Aleksander Werner, dr Mariusz Kopniak, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Magdalena Typa, mgr Agnieszka Komor. 
 2.  
 3. Procesy zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Perspektywa tworzenia gospodarki usług - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Agnieszka Komor.
 1. Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw wysokich technologii (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego) - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Beata Żelazko.
 
 
 

 Wydarzenia