Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Forum Gmin na 5 : Forum Gmin na 5 – Zakład Otoczenia Biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Gmin na 5
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

 
 

Konferencja odbędzie się
 

24-25 maja 2018 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I


Zgłoszenie uczestnictwa do 5 kwietnia 2018 r. poprzez formularz:

REJESTRACJA 

 

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 24 maja 2018
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród Gminom na 5!
 • Prezentacja raportu Gmin na 5!
 • Panel Złotych Gmin na 5!
 • Panel Instytucji Otoczenia Biznesu
 • Panel Przedsiębiorców
Piątek, 25 maja 2018
 • Prezentacje najlepszych praktyk realizowanych przez JST, IOB
 • Panel Naukowców – wyniki badań
 • Warsztaty dla zapisanych osób
 • Sesja plakatowa
 
 
 


Szanowni Państwo!


W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z:

Paweł Kasprowicz - p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5!
Panel - Najlepsze praktyki JST i IOB (dzień 2)

dr Tomasz Pilewicz - tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5! (dzień 1)
Panel Jednostek Otoczenia Biznesu (dzień 1)
Warsztaty (dzień 2)

dr Joanna Żukowska - joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Panel Przedsiębiorców (dzień 1)
Sesja Plakatowa (dzień 2)
Panel - Badania naukowe (dzień 2) 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

  
 • uczestnictwo bez publikacji – bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł
 • dodatkowa opłata za uczestnictwo w warsztatach 150 zł
 

Opłaty prosimy wnosić w terminie do 20 kwietnia 2018 r. na konto nr 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa

 
z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika Forum Gmin na 5”.
 


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.

 
 
ZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 5 kwietnia 2018 r.

Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 czerwca 2018 r.

 

Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

 

W czasopiśmie lub w monografii opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

 
 

Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych dostępnych pod adresem: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/tekst/pomoc/

 
 

 
Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.
PATRONAT:


logo_PAIH_2018.png 

   

 
 
 

 Raport 2016/2017

 
 

 Raport 2015/2016

 
 

 Raport 2014/2015

 
 

 Poprzednie edycje