Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Innowacjami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta Edukacyjna

 

​W ramach dydaktyki dla studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu oferują szereg przedmiotów związanych przede wszystkim z różnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania.

Zakład Zarządzania Innowacjami prowadzi również specjalność międzykierunkową "Zarządzanie innowacjami" na poziomie studiów magisterskich.

Na podstronie "Wyniki zaliczeń i egzaminów z przedmiotów" można sprawdzić oceny uzyskane z ćwiczeń lub z wykładów z przedmiotów, jeżeli wykładowca deklarował ich zamieszczenie w wersji elektronicznej na stronie Zakładu.


Poniżej prezentujemy ofertę pracowników Zakładu w zakresie przedmiotów i seminariów na rok akademicki 2017/2018:


prof. zw. dr hab. Krystyna Poznańska

 • Tematyka badań własnych
Innowacyjność przedsiębiorstw. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw, w szczególność małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza strategiczna. Transfer wiedzy i technologii. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
 • Oferta dydaktyczna

137060-0469 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

120360-0469 Nauka o przedsiębiorstwie

237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna

237021-0469 Technology Entrepreneurship

234080-0469 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

222620-0469 Zarządzanie strategiczne
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

191971            LIC ST LIC S-N LIC POP

291971            MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. Polityka innowacyjna w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i osiągnięć naukowych do biznesu.

dr Anna Kłopotek
 • Tematyka badań własnych

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; polityka proinnowacyjna państwa, partnerstwo publiczno-prywatne, kontrola zarządcza, kontrola w organizacji, rachunkowość, w tym budżetowa; zarządzanie ryzykiem.

 • Oferta dydaktyczna

237900-0237 Kontrola finansowa

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

196611            LIC ST LIC S-N LIC POP

296611            MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Finansowanie innowacji. Zarządzanie ryzykiem. Kontrola w organizacji. Polityka proinnowacyjna państwa. Kontrola zarządcza.

dr Kamil M. Kraj

 • Tematyka badań własnych 

Zarządzanie innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną; zarządzanie strategiczne; przedsiębiorczość korporacyjna. 

 • Oferta dydaktyczna 

234791-1028 Managing Research and Development (R&D) in Transnational Corporations 

234790-1028 Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w korporacjach transnarodowych

 • ​Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
290001           MGR ST MGR S-N MGR POP ​
 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
​Zarządzanie innowacjami. Biznes międzynarodowy. 

dr Jacek Wysocki

 • Tematyka badań własnych
Zarządzanie strategiczne; Metody analizy strategicznej; Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych; Analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw; Analizy sektorowe i branżowe; Źródła przewagi konkurencyjnej i wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
 • Oferta dydaktyczna
131430-0223​  Ocena projektów inwestycyjnych
238420-0644 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa - analiza przypadków
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
197261            LIC ST LIC S-N LIC POP
297261            MGR ST MGR S-N MGR POP
 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa.
 

 Oferta dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.