Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekt - Badania statutowe 2017

 
„Zarządzanie respektujące wartości
w koncepcji
rozwoju integralnego/humanistycznego”  
 
Kierownik projektu - prof. nadzw. dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna


Badania są kontynuacją projektu kierowanego  w 2016 roku przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Hermana.

Celem głównym badań „Zarządzanie respektujące wartości w kontekście rozwoju integralnego/humanistycznego” zaplanowanych na lata 2016-2018 jest poszukiwanie nowego paradygmatu nie tylko ekonomicznego i zarządczego, ale także filozoficznego i egzystencjalnego, który mógłby zastąpić „zużyty” już paradygmat zrównoważonego rozwoju, zdominowany głównie przez wyraźny wzrost wąsko rozumianej wartości ekonomicznej.

Ekonomia powinna być nauką zanurzoną w aksjologii humanistycznej i antropologicznej, nauką, która nie pozostaje obojętna na problemy współczesnego świata. Jak zauważa G. Kołodko” ekonomia nie może być obojętna wobec kwestii aksjologicznych… powinna odchodzić od aksjomatycznie traktowanej zasady maksymalizacji w kierunku zasady umiaru. Powinna wypracować narzędzia zapewniające światu przynajmniej na poziomie konceptualnym długookresową równowagę nie tylko w gospodarce, ale także w obszarach bezpośrednio związanych z gospodarką wzajemnymi sprzężeniami zwrotnymi – społecznym i aksjologicznym” (G. Kołodko, 2013)


W realizację projektu są zaangarzowani wszyscy pracownic naukowi Instytutu Zarządzania Wartością.
 
 

 Nurty Badawcze IZW

 
oPogłębione studia nad wartością/wartościami jako kategorią ekonomiczną, ale również: filozoficzną, etyczną, psychologiczną, socjologiczną, religijną, antropologiczną, kulturową, polityczną, historyczną, semantyczną, itd. Humanistyczny charakter teorii i praktyki zrządzania wartością i zarządzanie respektujące wartości w koncepcji integralnego rozwoju

oRozwijanie wieloletniego kierunku prac nad MSP – specyfika rozumienia i określania wartości MSP

oPrace nad modelem spółek skarbu państwa – funkcje, specyfika, misja, rola w gospodarce, przyszłość, wpływ na ich wartość i sposoby określania tej wartości
oPogłębione studia nad zagadnieniami:

-   społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw

- filantropii strategicznej jako źródła wartości przedsiębiorstwa

- fundacji i organizacji pozarządowych i ich znaczenia społeczno-ekonomicznego.


Kwestią otwartą jest szersze wkroczenie w sektor publiczny, w tym w sferę budżetową - co do pewnego stopnia już ma miejsce. Za rozszerzeniem przemawiają m.in. różne symptomy jego głębokich słabości. Jest jednak kwestia specjalizacji (KNoP ma w nazwie sektor przedsiębiorstw, a nie inne sektory) i możliwości – kadrowych, finansowych, organizacyjnych.

 
 

 Badania naukowe

 

​Zapraszamy do zapoznanie się z badaniami prowadzonymi przez:

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.