Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jolanta Żukowska

 
Od 2016 roku Sekretarz Instytutu Zarządzania Wartością i członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
  jjjj.png
Wykształcenie:


Ukończone dzienne studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,

Ukończone Dzienne Studia Doktorskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Praca doktorska dotyczyła znaczenia rezerw w funcjonowaniu przedsiębiorstw.

Doświadczenie: Ocena projektów inwestycyjnych i analizy finansowe dla przedsiębiorstw.

Prowadzenie wykładów między innymi z etyki, zarządzania wartością przedsiębiorstwa,rachunkowości finansowej, analizy ekonomicznej, metod oceny projektów inwestycyjnych.


Zainteresowania: aksjologia, antropologia kulturowa, wycena spółek, aksjologia, pomiar wartości, geoekonomia, kapitał intelektualny, wartości gospodarki cyfrowej.

Koordynator projektu w ramach badania statutowego KNoP 2016 Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju  integralnego /humanistycznego/.
Artykuły w ramach projektu: "
Wartości gsopodarki cyfrowej i ich wpływ na zarządzanie  " oraz "Integralny rozwój w Katolickiej Nauce Społecznej", "Konsekwencje rozwoju cyfrowego – Big Data i danetyzacja" oraz Ekskurs "Czas w projekcji i realizacji  - postulat chronozoficznej rewitalizacji czynnika czasu przyszłego a czas w przestrzeni cyfrowe"
Projekt oceniony pozytywnie listopad 2016r.

Publikacje od listopada 2015

  • artykuł p.t." KIERUNEK ROZWOJU GOSPODARKI CYFROWEJ " przekazany w listopadzie 2016r. do czasopisma Annals of Marketing Management & Economics, wydawanie początek 2018 roku - Wydawnictwo SGGW .
  • artykuł p.t."INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT -  SOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS ON THE BASIS OF CATHOLIC SOCIAL TEACHING" przekazany w listopadzie 2016r. do czasopisma Annals of Marketing Management & Economics, Wydawnictwo SGGW. wydanie w 2017 r. ISSN 2449-747, Vol.:3, Nr 2, strony 110-130.
  • artykuł p.t.” Kreatory wartości przedsiębiorstwa”- przekazany na IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW. FINANSE - STRATEGIE - KOMPETENCJE" organizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 25 listopada 2015r., publikacja w Monografii - Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie, finanse, kompetencje,Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej , 2016 rok, ISBN: 978-83-64927-99-7 , akusze wyd.15,05.
  • artykuł p.t.” Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii zamieszczony w KWARTALNIKU NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE nr 4/2016, s.48 -58, ISSN:1896-656.
  • artykuł p.t.Wartość kapitału intelektualnego” -  przekazany na konferencję naukową na temat - Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu - wyzwania, trendy, dobre praktyki organizowaną dnia 2 czerwca 2016r. przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów – publikacja w Monografii w 2017 r.- pozytywne recenzje.
  • artykuł p.t.”Geoekonomia nowej rzeczywistości” – artykuł przekazany na XXI Ogólnopolskiej Konferencję Naukową  "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" organizowanej przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyk, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , publikacja w Pracach Naukowych Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu  red. J. Sokołowski, Wrocław 2016, s. 417-417, nr 439. ISSN: 1899-3192 Ministerialna lista czasopism naukowych: B 
  • artykuł p.t."MIARA BOGACTWA NARODU I WZROSTU GOSPODARCZEGO - COUNTRY'S PROSPERITY (CP)" przygotowany na XV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” w dniach 22-23 września 2016 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim, wydanie w Monografii - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w 2017r. 51/3 ; ISSN 1898-5084; strony 112-120;


artykuł pt."ZieloneTory – droga w kierunku ekologicznej nowoczesności" – zamieszczony w gazecie SGH nr 6, str. 34.

 

Ponadto udział w zorganizowaniu seminarium naukowego „W poszukiwaniu nowych idei społeczeństwa i gospodarki”, które odbyło się 6 kwietnia 2016r. w gmachu głównym SGH w Warszawie. Organizatorem był Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja im. Heinricha Bölla oraz „Le Monde diplomatique – edycja polska” 


Wykaz publikacji od doktoratu do 2015 roku

1. Artykuł p.t. "Wpływ decydentów i kontroli na tworzenie rezerw" opublikowany w Monitorze Rachunkowości i Finansów nr 9/2007,

2. Artykuł p.t." Ciche rezerwy w kontekście zasad rachunkowości" zamieszczony w pracy pod redakcją Ireny Sobańskiej i Anny Szychty wyd. UŁ 2007r., s.301.

3. Artykuł p.t. "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - MSR i przepisy krajowe" Monitorze Rachunkowości i Finansów nr 7/2009.

4.Artykuł pt.: "Polityka tworzenia i rozwiązywania rezerw w jednostkach gospodarczych" przekazany w 2009 do Ekonomii nr 17 wyd. U.Wr., 2010.

5. Artykuł pt.: "Dyskonto w rachunkowości przedsiębiorstw" przygotowany na III Konferencję Naukową z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt.: "Zarządzanie potencjałem małych i średnich przedsiębiorstw" przez koło naukowe Ludzie - Biznes - Technologie działające przy Katedrze Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej w dniach 14-15 maja 2010r. Zamieszczony w pracy zbiorowej pod redakcją Marka Matejuna i Macieja Szczepańczyka pt.: "Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami" wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, str. 349

6. Artykuł pt.: "Zmiany w MSR 39 i MSSF 7 odpowiedzią na kryzys", przygotowany na Międzynarodową Konferencję organizowaną w dniach 22-23 kwietnia 2010 przez INE, WPAiE, UWr. Opublikowany w materiałach pokonferencyjnych.

7. Artykuł p.t. "Polityka rachunkowości a wartość przedsiębiorstwa" przesłany 3 maja 2010 na X Międzynarodową Konferencję Naukową p.t. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, organizowaną w Międzyzdrojach 17-19 czerwca 2010r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zamieszczony w zeszycie naukowym nr 636 p.t. "Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstw", str. 273

8. Artykuł p.t. "Model dochodowy wyceny aktywów i pasywów w rachunkowości przedsiębiorstw" przesłany 3 maja 2010 na X Międzynarodową Konferencję Naukową p.t. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, organizowaną w Międzyzdrojach 17-19 czerwca 2010 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego opublikowany w Zeszytach Naukowych nr 635 p.t. "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu", str. 451.

9.Artykuł p.t." Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania - podobieństwa i różnice" przekazany do Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego nr 42/2011 p.t." Problemy zarządzania", str. 9.

10. Artykuł p.t. " Effect of provisions for valuation of the company" przekazany na VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ z cyklu CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY pod tytułem After the Crisis? w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - po recenzji pozytywnej opublikowany w Equilibirum 2011 nr 2.

http://www.equilibrium.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=76

11.Artykuł p.t." Rachunkowość kreatywna i polityka rachunkowości a zarządzanie przedsiębiorstwem"  przekazany na I Międzynarodową Konferencję Naukową p.t. "W stronę profesjonalnego Konsultingu" pod tytułem "Międzynarodowy Konsulting w dobie kryzysu" organizowaną przez Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania oraz Studenckie Koło Naukowe Konsultingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - opublikowany w "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk" red. Marek Ćwiklicki i Marek Jabłoński, str. 117, Kraków 2011.

12. Artykuł p.t. " Cele długoterminowych decyzji finansowych" wyd. Ekonomia nr 18, red. L. Olszewski, wyd. Uniwersytet Wrocławski 2010r.str. 263.

13.  Książka p.t. “Accounting. Recording and firm reporting as source of information for users to take economic decisions”

wyd. My Book, Szczecin 2011r.   http://www.mybook.pl/5/0/search/Jolanta%20Gadawska

14. Książka „Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość, jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych”, wyd. My Book, Szczecin 2011r.

 15. Artykuł p.t." Problemy mierzenia, ujawniania ryzyka instrumentów finansowych oraz sposoby zabezpieczenia się przed tym ryzykiem" przekazany na VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ z cyklu CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY pod tytułem After the Crisis? w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - artykuł w języku angielskim.

16. Artykuł p.t. " Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy” przyjęty do Ekonomii 19, wyd. Uniwersytet Wrocławski 2013.

17. Artykuł p.t." Methods used in assessing the sensitivity of profit" przekazany na IX Konferencję Naukową na temat - STATYSTYKA I JEJ ZASTOSOWANIA W ANALIZACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE INTEGRACJI I GLOBALIZACJI GOSPODAREK - organizowanej w Łodzi w dniach 30 - 31 maja przez Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny - Instytut Statystyki i Demografii - Katedrę Statystyki Ekonomicznej i Społecznej. Publikacja w „Statistical methods in analyses of ekonomic phenomena under integration and globalization”, red. P.R. Cmela and L. Kruszyński, Statistical office in Lodz, Łódź 2012r., str. 299.

18. Artykuł p.t." Przydatność wybranych metod oceny papierów wartościowych" przekazany w marcu 2013r. do czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse wydawanym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na Wydziale Nauk Ekonomicznych - wydanie 3/2013 str. 97.

19. Artykuł p.t. "Wbudowane instrumenty pochodne w MSR/MSSF - zmiany" przyjęty do Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego wydawanego przez PTE "Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami" wyd. PTE Oddział we Wrocławiu - numer 43/2012, Wrocław 2012, str.102.

20. Artykuł p.t." Wpływ zmian kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa oraz na efektywność jego funkcjonowania" Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, wyd. PTE Wrocław, nr 46/ 2014, str. 137.

21. Artykuł p.t. „Znaczenie informacji o wynikach ekonomicznych i efektywności ekonomicznej wybranych spółek akcyjnych” przekazany na Międzynarodową Konferencję p.t. "International Conference on Management, Banking and Finance" - ICMBF, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego –zamieszczony w publikacji „Współczesne wyzwania rynku finansowego red P. Chodnicka, M. Olszak., wyd. WWZ, Warszawa 2014, str. 122.

22. Artykuł p.t. „Koszt kapitału, jako determinanta wyceny spółki i oceny opłacalności inwestycji metodami dyskontowymi” zamieszczony w pracach naukowych Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie p.t. „Zarządzanie w nowoczesnej organizacji – problemy, badania, praktyka” red. B. Bartosz i S. A. Witkowski, str. 79. 2015r.

 

Wykaz publikacji od 1999 roku do 2002 roku.

 

1.      Artykuł pt. "Kierunki zmian polityki rachunkowości w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości" zamieszczony w materiałach Konferencji Naukowej Biegłych Rewidentów "Perspektywy rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej" (str. 60) - Wrocław 1999 r.

 

2.      Artykuł pt. "MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych" zamieszczony w pracy "Harmonizacja Rachunkowości" pod redakcją prof. D. Misińskiej i prof. M. Kwiecień wyd. A.E. Wrocław 2000, str. 106.

 

3.      Artykuł pt. "Miejsce rezerw w międzynarodowych i polskich normach" (str. 89) zamieszczony w Materiałach Konferencji Naukowej w Świnoujściu na temat "Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce" 18-19 maj 2000r.

 

4.      Artykuł pt. Charakterystyka rezerw i ich miejsce w bilansie" opublikowany w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości"- Zeszyt specjalny nr 56, wyd. SK w Polsce, Warszawa 2000, str. 90

 

5.      Artykuł pt. " Wpływ zmian sprawozdawczości finansowej na zarządzanie polskimi jednostkami gospodarczymi po roku 2000" zamieszczony w Internecie pod: http: // www.wspiz.edu.pl przez organizatorów Szkoły Letniej "Warszawa 2000" - Forum Młodych Badaczy i Organizatorów. Wydano streszczenie referatów "Polska w Europie 2000 - Polskie Nauki o Zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku".

 

6.      Artykuł pt. "Zasada ostrożności w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku" (recenzja pozytywna) zamieszczony w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", wyd. SK w Polsce, Warszawa 2000, tom 1 (57), str.15.

 

7.      Artykuł pt. "Charakterystyka i znaczenie rezerw tworzonych przez banki" (recenzja pozytywna z dnia 10.10.2000r.) zamieszczony w nr 8 "Bankowości i finansów" - Prace Naukowe AE.

 

8.      Artykuł pt. "MSR 12 - podatek dochodowy i przepisy krajowe w sprawie odroczonego podatku dochodowego" przygotowany na Konferencję Biegłych Rewidentów „Rachunkowość i auditing na przełomie wieków", Wrocław 2000, zamieszczony w materiałach konferencyjnych str. 45 (zreferowany).

 

9.      Artykuł pt. "Ryzyko a potrzeba tworzenia rezerw" przygotowany na Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i finansów w Gdańsku w 2001r. zamieszczony w materiałach konferencyjnych, wyd. WSR I F, Sopot 2001, str. 39.

 

10.  Artykuł pt. "Ujawnianie rezerw w rachunkowości według standardów międzynarodowych, regionalnych i krajowych" przygotowany na Zjazd Katedr Rachunkowości w Krakowie, opublikowany w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości, tom 4 (60), numer specjalny, wyd. SK w Polsce, Warszawa 2001, str. 34. Referat został wygłoszony.

 

11.  Artykuł pt. "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle rezerw bilansowych tworzonych w koszty" przygotowany na doroczną Konferencję Biegłych Rewidentów, która odbyła się 6 grudnia 2001r. zamieszczony w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 929 pt. "Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku", str. 49.

 

12.  Artykuł pt. "Ciche rezerwy z punktu widzenia zasad rachunkowości" przyjęte do nr 9 "Bankowości i finansów", str. 85 (recenzja pozytywna październik/listopad 2001r.).

 

13.  Artykuł pt. "Rezerwy na świadczenia emerytalne i pochodne oraz rezerwy na restrukturyzację w polskim prawie bilansowym i MSR" przekazany na konferencję w Międzyzdrojach w dniach 27-29 maja 2002r., zamieszczony w opracowaniu wydanym przez Uniwersytet Szczeciński - Katedra Rachunkowości, Akademię Rolniczą - Katedra Finansów i Rachunkowości pt. "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" str. 61.

 

14.  Referat pt. "Aktualizacja (obniżenie wartości) majątku według MSR i znowelizowanej ustawy o rachunkowości" zamieszczony w opracowaniu pt. "Rachunkowość wobec procesów globalizacji" wydanym przez Uniwersytet Gdański - Gdańsk 2002, str. 158.

 

15.  Artykuł pt. "Rezerwy celowe, jako koszt uzyskania przychodów" napisany do specjalnego wydania Prawa Bankowego nr 6, czerwiec 2002.

 

16.   Artykuł pt. "Ryzyko a rezerwy jednostek gospodarczych" zamieszczony w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965 p.t. "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka", Wrocław 2002, str. 563,Referaty na konferencjach:

 

·         Referat p.t.” Kierunki zmian polityki rachunkowości w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości" wygłoszony na Konferencji Naukowej Biegłych Rewidentów "Perspektywy rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej" w grudniu 1999r. na Akademii Ekonomicznej

 

·         Referat "Ujawnianie rezerw w rachunkowości według standardów międzynarodowych, regionalnych i krajowych" wygłoszony na Zjeździe Katedr Rachunkowości w Krakowie w roku 2001.

 

·         Referat pt. "Miejsce rezerw w międzynarodowych i polskich normach" wygłoszony na Konferencji Naukowej w Świnoujściu na temat "Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce” terminie 18 -19 maj 2000r..

·         Referat pt. "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle rezerw bilansowych tworzonych w koszty" przygotowany na doroczną Konferencję Biegłych Rewidentów - 6 grudnia 2001r..

 

·         Referat „Charakterystyka rezerw i ich miejsce w bilansie" zreferowany we wrześniu 2000 r. na Konferencji Katedr Rachunkowości w Spale.

 

·         Referat p.t. "Zmiany w MSR 39 i MSSF 7 odpowiedzią na kryzys", przygotowany na Międzynarodową Konferencję organizowaną w dniach 22-23 kwietnia 2010 UWr.

 

·         Referat p.t." Zmiany regulacji (krajowych i międzynarodowych) dotyczących instrumentów finansowych" wygłoszony na konferencji naukowej p.t. EKONOMIA INSTYTUCJONALNA WOBEC NOWYCH ZJAWISK GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH w dniach 31.03 - 1.04. 2011r. w UE we Wrocławiu

 

·         Referat p.t. "Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie wrażliwości zysku" wygłoszony na IX Konferencji Naukowej organizowanej w Łodzi w dniach 30 - 31 maja przez Uniwersytet Łódzki.

 

·         Referat p.t. "Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie portfela papierów wartościowych" wygłoszony na IX Konferencji Naukowej organizowanej w Łodzi w dniach 30 - 31 maja przez Uniwersytet Łódzki.


  • Referat p.t."Kreatory wartości przedsiębiorstwa”- na IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW. FINANSE - STRATEGIE - KOMPETENCJE" organizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 25 listopada 2015r.-