Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Marek Panfil

 

 

WYKSZTAŁCENIE

·         2012 Stern School of Business, New York University, staż naukowy

·         2010 IESE Business School w Barcelonie, International Faculty Program 

·         2005 doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), rozprawa doktorska pt. Fundusze wysokiego ryzyka a kreowanie wartości przedsiębiorstwa  

·         2002 studia podyplomowe SGH pt. Zarządzanie wartością firmy   

·         1996 magister ekonomii, SGH, praca magisterska pt. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

PEŁNIONE FUNKCJE

·         Urlop do 31.08.2020 r.

·         Członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w latach 1999-2014

·         Kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa (2013-2014) w ramach Instytutu Zarządzania Wartością, SGH

·         Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej (w latach 2005-2014)

 

 ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

·         Teoria wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa

·         Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych oraz aktywów niematerialnych (patentów, marek, bazy klientów, aktywów ludzkich etc.)

·         Struktura i koszt kapitału a wartość dla akcjonariuszy (pozyskiwanie kapitału obcego i własnego, kalkulacja kosztu kapitału własnego i obcego, WACC) 

·         Fundusze private equity i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa

·         Budowa wartości spółki z wykorzystaniem wykupów lewarowanych (LBO) i menedżerskich (MBO)

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

1.     Studia Podyplomowe SGH, Metody wyceny spółki kapitałowej

o    Fundusze wysokiego ryzyka (private equity) a kreowanie wartości spółek portfelowych

o    Wykupy menedżerskie i lewarowane (MBO, LBO) jako narzędzie tworzenia wartości spółki dla jej właścicieli

o    Wycena przedsiębiorstwa

o    Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

2.     Studia stacjonarne: urlop do 31.08.2020 r.

 

       Seminarium magisterskie: urlop do 31.08.2020 r.

 

 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

 

·         Sierpień 2016 – teraz – Menedżer w EY w Vancouver w Kanadzie, Dział Doradztwa Transakcyjnego, Departament Wyceny i Modelowania Finansowego

·         Luty-marzec 2017r. – wykładowca w SFU Beedie School of Business w Vancouver, kurs “Entrepreneurial Finance” w ramach studiów EMBA  

·         Październik 2014 – maj 2016 – Dyrektor Audytu Wewnȩtrznego w KGHM International Ltd. w Vancouver, Kanada

·         Kwiecień 2013r. – wrzesień 2014r.: Kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa w ramach Instytutu Zarządzania Wartością, SGH

·         Czerwiec 2005r. – wrzesień 2014: adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością (dawniej w Katedrze Small Businessu, Katedrze Zarządzania Wartością), SGH

·         Październik 2005r. – wrzesień 2014: Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej (pod patronatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 

Wycena spółek z WIG30. Specyfika. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2014, s. 1-925, recenzent: dr hab. Waldemar Rogowski, prof. nadzw. SGH.

 

 

 

 

 

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2013, s. 1-437, recenzent: prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz.

 

 

 

 

 

 ——估的理与方法, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Anhui People’s Publishing House, Hefei 2013, s. 1-273, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.

 

 

 

 Business Valuation. A Basic Approach, eds. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warsaw 2012, pp. 1-298, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.

 

 

 

Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2011, s. 1-686, recenzent: dr hab. Irena Lichniak, prof. nadzw. SGH.

 

 

 

 


Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M.Panfil, Difin, Warszawa 2011 (wydanie 1 – 2008), s. 1-479, recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH.

 

 


Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, red. M.Panfil, Poltext, Warszawa 2009, s. 1-208, recenzent: dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH.

 

 

 

 

 

 

 

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 1-682, recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński, dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

 

Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, M.Panfil, Difin, Warszawa 2005, s. 1-281, recenzent: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Jan K.SolarzKONTAKT

marek.panfil*sgh.waw.pl (zamiast * wpisz @)