Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Aneta Pluta-Zaremba

 

​Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w dziedzinie zarządzanie
Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Sekretarz naukowy Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych
Promotor prac magisterskich i licencjackich

 

Kontakt:
email: Aneta.Pluta (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszwa
tel: +48 22 564 9326

 

Działalność dydaktyczna:

[235970-0477] Logistyka handlu elektronicznego​
[237290-0477] Zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw
[238541-0477] Demand Management in the Supply Chain 
[230510-0498] Logistyka dystrybucji
[220770-0498] Zarządzanie logistyczne
[238550-1016] Logistyka miejska
[137090-0072] Logistyka w przedsiębiorstwie

Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Niezbędnik SGH: https://www.e-sgh.pl/pluta-zaremba

 

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie globalnym i krajowym łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie popytem i prognozowanie w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyka e-commerce (logistyka ostatniej mili, e- fulfillment, logistyka zwrotna)
 • Rynek usług logistycznych (branża TSL, branża KEP - usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych)
 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa (CSR)
 • Logistyka miejska (zrównoważona mobilność w miastach, transport towarowy, infrastruktura transportu)

Udział w badaniach:

 • Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project, Interreg Central Europe, Programme priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe, SGH2016-19
 • Logistyka zwrotna w e-commerce, SGH 2015
 • Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach (logistics-driven innovation) w ramach badań statutowych KNOP „Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce",  SGH 2012-2013, kier. prof. dr hab. M. Bryx.
 • Lokalizacja obiektów logistycznych z perspektywy przedsiębiorstw i ich systemów dostaw do wielkich miast na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego, w ramach badań statutowych KNOP „Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności", SGH 2011, kier. prof. dr hab. M. Bryx. 
 • Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę, badania na zlecenie Forum Przewoźników Ekspresowych,  SGH 2010-2011
 • Przeprojektowanie łańcucha dostaw świeżych i wędzonych ryb w sieci handlowej. Studium przypadku MAKRO Cash & Carry w Polsce, w ramach badań statutowych KNOP: „Pomiar i wdrażanie najlepszych praktyk do przedsiębiorstw w Polsce”, SGH 2010
 • Metody wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa w celu redukcji niepewności popytu w sieciach dostaw, badania empiryczne, czerwiec - październik 2007
 • Badanie wpływu wykorzystania internetu i handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między przedsiębiorstwami, badania empiryczne, czerwiec - padździernik 2003
 • Nowe tendencje rozwojowe w systemach dystrybucji produktów w ramach badań statutowych KNOP „Logistyczne strategie firm globalnych – szansa czy zagrożenie dla polskich firm”, SGH, listopad 2000

Udział w konferencjach (referaty):

 • Wpływ e-commerce na modele biznesowe łańcuchów dostaw, Konferencja naukowa "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, SGH, Warszawa 23-24.06.2016.
 • Zwroty - źródło kosztów czy przewagi konkurencyjnej? Praktyka europejska, Konferencja "Last Mile w eCommerce 2016", 2 czerwca 2016 r., Warszawa.
 • Udział w debacie panelowej: Czy branże e-commerce i KEP  dobrze się rozumieją? Konferencja "Last Mile w eCommerce 2016", 2 czerwca 2016 r., Warszawa.
 • Transgraniczny handel elektroniczny – perspektywy rozwoju i wyzwania logistyczne, Międzynarodowa konferencja naukowa TRANS’16, KGŚ SGH, Warszawa, 10-11 marca 2016
 • Zmiana roli i kompetencji detalistów w łańcuchach dostaw, Panel III: Zarządzanie kategorią w strategiach detalistów i producentów, Konferencja naukowa ,,Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja”, KGŚ SGH, Warszawa, 8 października 2015
 • Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce (współautor), Międzynarodowa konferencja naukowa "IT Solutions in Logistics", UZ w Zielonej Górze, Zielona Góra, 24-25 września 2015
 • Logistyka zwrotów w B2C e-commerce - kreowanie wartości dla klienta (współautor), Międzynarodowa konferencja naukowa "IT Solutions in Logistics", UZ w Zielonej Górze, Zielona Góra, 24-25 września 2015
 • Transport i mobilność miejska – wyzwania dla miast, Konferencja „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich”. Praktyczne wskazówki dla miast, Płock, 11-12 czerwca 2015
 • Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport publiczny, Konferencja naukowa "Strategie i logistyka w warunkach kryzysu", UE we Wrocławiu, Kowary, 19-21 października 2014
 • Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce (współudział), Konferencja "Miasta - rozwój przez innowacje", Open Days Mazowsze 2013, Europe in my Region, ARMSA, SGH, 28 listopada 2013
 • Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian w globalnych łańcuchach dostaw, Konferencja naukowa TRANS'13, KGŚ SGH, Warszawa, 21-22 listopada 2013
 • Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP (współudział), Konferencja naukowa TRANS'11, KGŚ SGH, 17-18 listopad 2011
 • Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współudział), Konferencja naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18 październik 2011
 • Rola operatorów ekspresowych w logistyce "ostatniej mili" firm usługowych (współudział), Konferencja naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18 październik 2011
 • Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współudział), Konferencja prasowa Forum Przewoźników Ekspresowych, 28 czerwiec 2011
 • Rynek TSL a rynek KEP - korekta układu komplementarnego czy zaczątek nowego ładu konkurencyjnego? (współudział), Kongres Polskich Menedżerów Logistyki, 21-22 październik 2010
 • Distribution Channels in the Internet Age. Electronic Channels of Polish Banks w ramach European Logistics Association Doctorate Workshop, Monchy Saint – Eloi, Francja, lipiec 2001 r.; warsztaty organizowane i sponsorowane przez AFT - IFTIM Group

Ważniejsze publikacje:

 1. ​Rozwój usług logistycznych implikowany dynamicznym wzrostem rynku e-commerce (w opracowaniu)
 2. Transgraniczny handel elektroniczny – perspektywy rozwoju i wyzwania logistyczne, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 6/ 2016
 3. Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce (współautor), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 8/2016
 4. Logistyka zwrotna w B2C e-commerce - kreowanie wartości dla klienta (współautor), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 7/2016
 5. Zmiana roli i kompetencji detalistów w łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 12/2015
 6. Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport towarów, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 383, Wrocław 2015
 7. Infrastruktura transportu w polskich miastach, Innowacje w transporcie towarów w polskich miastach w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, OW SGH, Warszawa 2014
 8. Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian w globalnych łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 7/2014 (artykuł na płycie CD)
 9. Społecznie i środowiskowo odpowiedzialne działania przedsiębiorstw TSL i KEP w miejskim transporcie towarów, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 790, Problemy Transportu i Logistyki, Szczecin 2013
 10. Kierunki działań dostosowawczych operatorów ekspresowych do wymagań konkurencji w warunkach dynamicznych zmian otoczenia (współautor), w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz (red.), OW SGH, Warszawa 2013
 11. Systemy operacyjne kurierów miejskich wobec wyzwań ruchu wielkomiejskiego (współautor), „Logistyka" 2013, nr 1. 
 12. System dostaw świeżych ryb i owoców morza do sieci MAKRO Cash & Carry (współautor), Praktyczna teoria.pl, KNOP, grudzień 2012.  
 13. Modele działania operatorów ekspresowych w metropoliach w obliczu kongestii i ograniczeń ruchu (współautor), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 11/2012
 14. Lokalizacja obiektów logistycznych w okolicach Warszawy (autor), Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (współautor), w: Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, M. Bryx (red. ), OW SGH, Warszawa 2012
 15. Operatorzy ekspresowi w obliczu dynamicznych zmian otoczenia (współautor), w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2012
 16. Czy logistyka może rewitalizować miasto? (współautor), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2/2012 (23), IV-VI 2012, SGH, Warszawa 2012
 17. Czynniki wyboru lokalizacji magazynu w okolicach Warszawy, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 12/2011
 18. Branża KEP - barometr polskiej gospodarki (współautor), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4 (21), X-XII 2011, SGH, Warszawa 2011
 19. Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP (współautor), Zeszyty Naukowe nr 31, KGŚ SGH, Warszawa 2011
 20. Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współautor), artykuł na konferencję „Strategie i logistyka w sektorze usług", UE we Wrocławiu, październik 2011. 
 21. Rola operatorów ekspresowych w logistyce "ostatniej mili" firm usługowych (współautor), artykuł na konferencję „Strategie i logistyka w sektorze usług", UE we Wrocławiu, październik 2011. 
 22. Branża KEP a polska gospodarka - uwarunkowania i perspektywy rozowoju, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 8/2011
 23. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współautor raportu), CDiEG SGH, Warszawa maj 2011
 24. Łańcuch dostaw świeżych ryb MAKRO Cash & Carry (współautor), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2 (15), IV-V 2010, SGH, Warszawa 2010
 25. Proces ograniczania niepewności popytu w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 11/2008
 26. Metody wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa w celu redukcji niepewności popytu w sieciach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 11/2007 i 12/2007
 27. Prognozowanie popytu, Logistyka dystrybucji w erze internetu, w: Logistyka dystrybucji,  K. Rutkowski (red.), SGH, Warszawa 2005
 28. Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi, w: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach, A. Sosnowska (red.), SGH, Warszawa 2004 
 29. Fizyczna dystrybucji kluczem do sukcesu sprzedaży internetowej, w: Logistyka on-line, K. Rutkowski (red.), PWE, Warszawa 2002
 30. Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, PWE, nr 5/2002
 31. IKEA jako lider zintegrowanego łańcucha dostaw, w: Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, K. Rutkowski (red.),  SGH, Warszawa 1999.