Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Barbara Ocicka

 

 

         KL_Ocicka_Barbara_fot[1].JPG


Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie zarządzanie

Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Sekretarz Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów
Sekretarz Podyplomowych Studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych
Promotor prac licencjackich i magisterskich
Redaktor naukowy i współautor monografii Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 
Autorka monografii Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych
Autorka monografii Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw


Kontakt:

email: barbara.ocicka (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 9326

 

Działalność dydaktyczna:

[224550-0498] Logistyka
[230510-0498] Logistyka dystrybucji
[221320-0498] Logistyka międzynarodowa
[220770-0498] Zarządzanie logistyczne
[200410-1573] Zakupy na rynku międzynarodowym
[238530-1573] Zakupy w biznesie
[100270-1573] Zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie

Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów (http://zakupy.sgh.waw.pl)
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (http://logistyka.sgh.waw.pl)

Niezbędnik SGH: https://www.e-sgh.pl/ocicka

Wykształcenie:

Studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Studia magisterskie  w SGH (kierunek: stosunki międzynarodowe)
Polsko-Niemiecki Program Forum w SGH

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie zakupami w biznesie, strategie zakupowe
 • Megatrendy a zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Strategie rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Najlepsze praktyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Udział w badaniach:

 • Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości, w ramach badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2019
 • Ryzyko pomijania wymogów zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw, w ramach badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2019
 • Wpływ kapitału relacyjnego z dostawcami na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce, w ramach badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2018
 • Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project, Interreg Central Europe, Programme Priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe, członek zespołu badawczego SGH, od 06.2017 do 05.2019
 • Między młotem konieczności wdrażania przełomowych technologii a kowadłem wyzwań humanizacji ich efektów – perspektywa łańcucha dostaw, w ramach badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017-2018
 • Zarządzanie kapitałem relacji z dostawcami w celu rozwoju innowacji, w ramach badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017
 • Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, badanie własne, 2016
 • Innowacje w łańcuchach dostaw, badanie w ramach grantu młodych naukowców, 2016
 • Strategie rekonfiguracji międzynarodowych łańcuchów dostaw, badanie w ramach grantu młodych naukowców, 2015
 • Miejsce i rola polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw, badanie w ramach grantu młodych naukowców, 2014
 • Strategie i programy rozwoju dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw, badanie w ramach grantu młodych naukowców, 2013
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami, badanie w ramach grantu młodych naukowców, 2012
 • Zmiany strukturalne i procesowe w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych, badanie własne, 2010
 • Efektywność zaopatrzenia z rynków niskokosztowych w przekroju branż, badanie własne, 2009
 • Najlepsze praktyki biznesowe, Najlepsze praktyki biznesowe a potrzeby interesariuszy przedsiębiorstw w Polsce, Najlepsze praktyki zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw jako wzorce dla polskich przedsiębiorstw, Pomiar i wdrażanie najlepszych praktyk do przedsiębiorstw w Polsce, badania statutowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007-2010
 • BestLog - Best Practices in Logistics and Supply Chain Management, w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2006-2010
Udział w konferencjach (referaty)

 • Digitally driven sourcing flexibility, 28th IPSERA Conference Art and Science of Procurement”, Polytechnic University, School of Management, Mediolan, 14-17.04.2019
 • Wyniki projektu ChemMultimodal w kontekście czynników rozwoju transportu (współautor), Konferencja Naukowa „Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego”, SGH, 24.01.2019
 • Czynniki sukcesu dla rozwoju transportu multimodalnego w branży chemicznej – ujęcie strategiczne, V Konferencja Naukowa „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 09.11.2018
 • An exploration of measures of buyer-supplier relational capital in supply chains (współautor), 8th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Cranfield University, 09-12.09.2018
 • Integrating intermodal network operators into environmental responsibility in chemical industry logistics, 4th International Conference „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”, Uniwersytet Łódzki, 14-15.06.2018
 • Zakres i efekty współpracy z dostawcami w rozwoju innowacji, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, 19-20.04.2018
 • Zakupy jako dźwignia innowacyjności w łańcuchu dostaw, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”, SGH, 23-24.11.2017
 • Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzaniu łańcuchem dostaw, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Globalne i lokalne strategie logistyczne”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wojanów 22-24.10.2017
 • Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice, 19.10.2017 
 • Open innovation: how manufacturing companies bridge the gap between strategy and reality in supply chain management? The case of Poland, 12th European Research Seminar on Logistics and Supply Chain Management, Barcelona 18-19.05.2017
 • Wpływ reshoringu na konfigurację sieci dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych, Konferencja INTERLOG 2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 24.11.2016
 • Rola wież kontroli w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw (współautor), The 4th International Conference „Logistics systems in economy – IT solutions”, Uniwersytet Zielonogórski, 29-30.09.2016
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych (współautor), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”, SGH, 23-24.06.2016
 • Otwarte innowacje jako źródło wartości w relacjach z dostawcami (współautor), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”, SGH, 23-24.06.2016
 • Strategie zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw na miarę wyzwań XXI w., Konferencja „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania”, UE w Katowicach, 01.12.2015
 • Rola operatorów logistycznych w łańcuchach dostaw odpornych na zagrożenia (współautor), WSL Forum 2015. VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, 15.05.2015
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw 2.0 w burzliwym otoczeniu XXI wieku, Seminarium „Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw”, SGH, 11.12.2014
 • Dekarbonizacja jako wyzwanie środowiskowe w zarządzaniu procesami logistycznymi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw”, UŁ, 27.10.2014
 • Perspektywy rozwoju konkurencyjności logistycznej miasta i regionu łódzkiego, Konferencja Naukowa „Strategie i logistyka w warunkach kryzysu”, UE we Wrocławiu, 19-21.10.2014
 • Poland as a logistics hub: trade and investment opportunities (współautor), PAIiIZ, 27.11.2013
 • Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw, „TRANS’13. Wspólna Europa – kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw”, SGH, 21-22.11.2013 (udział w panelu)
 • Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. – nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość? (współautor), „TRANS’11. Wspólna Europa – międzynarodowa konkurencyjność łańcuchów dostaw. Relacje z otoczeniem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw”, SGH, 17-18.11.2011 
 • Jak uniknąć zakupowego pocałunku śmierci w zarządzaniu łańcuchem dostaw?, Kongres Polskich Menedżerów Zakupów, Warszawa 20-21.10.2011 
 • Best cost country sourcing – jak uniknąć pułapki drogich rynków niskokosztowych?, Kongres Polskich Menedżerów Zakupów, Warszawa 21-22.10.2010
 • Wpływ rozwoju produktu na efektywność transportu i magazynowania. Najlepsza praktyka biznesowa BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., EUROLOG 2010, Poznań 12-14.05.2010
 • Achieving excellence in low-cost country sourcing through supply chain reconfiguration, 7th CEMS Research Seminar on Supply Chain Management „Supply Chain Management – Recent Trends and Future Perspectives”, Riezlern 27-31.01.2010
 • Sharing jako najlepsza praktyka kooperencji w łańcuchach dostaw (współautor), „TRANS’09 Wspólna Europa – partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej”, SGH, 18-19.11.2009
 • Reconfiguration of supply chain structure to increase the role of railway transport. Best practice case of IKEA and COM.40 (współautor), „Learning Best Practice Across Sectors”, II BestLog Workshop, Amsterdam 06.05.2008 oraz „Transportation Efficiency”, V BestLog Workshop, Göteborg 28.05.2009
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej - najlepsza praktyka biznesowa Grupy Maspex Wadowice (współautor), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki”, Piechowice 29-30.05.2008
Wybrane publikacje:

 1. Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
 2. An exploration of the measurement of relational capital in supply chains (współautor), "Operations and Supply Chain Management: An International Journal" 2019, vol. 12
 3. Projekt ChemMultimodal - na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu (współautor), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2019, nr 2
 4. Znaczenie regulacji dla zrównoważonego rozwoju transportu (współautor), "Przemysł Chemiczny" 2019, nr 3
 5. Wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw, "Organizacja i Kierowanie" 2018, nr 4
 6. Innowacje w zarządzaniu transportem. Perspektywy rozwoju synchromodalności w branży chemicznej w Polsce (współautor), "Przemysł Chemiczny" 2018, nr 10
 7. Efektywne planowanie transportu multimodalnego (współautor), "Przemysł Chemiczny" 2018, nr 9
 8. Food waste reduction as a challenge in supply chains management (współautor), "LogForum" 2018, no. 4
 9. Collaborative innovation process in supply chain management: insights from PolandBook of Proceedings ICoM 2018 8th International Conference on Management Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, red. F. Bylok, A. Albrychiewicz-Słocińska, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018
 10. Strategie rozwoju niskoemisyjnego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle wymogów Unii Europejskiej (współautor), w: Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Strojny, OW SGH, Warszawa 2018
 11. Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences” 2017, nr 2 (31)
 12. Rozwój druku 3D i jego wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw (współautor), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 12
 13. Cyfrowa (r)ewolucja w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 337
 14. Rola dostawcy w tworzeniu wartości dla klienta – studium przypadku BSC Drukarni Opakowań S.A., „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 11
 15. Low-carbon Scenarios Development for Modal Shift in the Chemical Industry, "MATEC Web of Conferences" 134,LOGI 2017
 16. Strategie zakupowe przedsiębiorstw w warunkach niepewności,Handel wewnętrzny” 2017, nr 3
 17. Sharing economy in logistics and supply chain management (współautor), „LogForum” 2017, nr 2
 18. Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw (współautor), WN PWN, Warszawa 2017
 19. Otwarte innowacje jako źródło wartości w relacjach z dostawcami (współautor), w: Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2016
 20. Zarządzanie łańcuchami dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych (współautor), w: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, red. M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, OW SGH, Warszawa 2016
 21. Współczesne strategie zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2016, nr 283
 22. E-commerce jako narzędzie budowania relacji w łańcuchu dostaw (współautor), Przedsiębiorczość i Zarządzanie „Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym”, red. S. Saniuk, K. Witkowski, Wydawnictwo SAN, Łódź 2016, z. 12, t. XVII, cz. 1
 23. Reshoring: implementation issues and research opportunities, „Management” 2016, No. 2
 24. Wpływ reshoringu na konfigurację sieci dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych, w: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, red. Z. Bentyn, M. Szymczak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016
 25. In Search of Excellence in E-Customer Logistics Service (współautor), „International Journal of Management and Economics” 2016, no. 49
 26. Rozwój polskich dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw w świetle wyników badań w: Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, red. A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015
 27. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami (współautor),„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, nr 10
 28. Ewolucja zarządzania łańcuchem dostaw w warunkach niestabilności, „Marketing i Rynek” 2015, nr 9
 29. Perspektywy rozwoju potencjału logistycznego województwa łódzkiego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu „Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki”, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 383
 30. Role of logistics providers in resilient supply chains (współautor), „Logistyka” 2015, nr 3.
 31. Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 7
 32. Rola rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 3
 33. Dekarbonizacja jako wyzwanie środowiskowe w zarządzaniu procesami logistycznymi, „Logistyka” 2014, nr 5
 34. Znaczenie ekoinnowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Logistyka” 2014, nr 3
 35. Zarządzanie relacjami z dostawcami jako źródło wartości w łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 1
 36. Zarządzanie dostawcami w burzliwym otoczeniu XXI wieku, w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013
 37. Strategiczne ryzyko w zarządzaniu zakupami w biznesie, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013
 38. Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych, OW SGH, Warszawa 2012
 39. Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. – nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość? (współautor), w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe nr 31 Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2011
 40. Rola rynków niskokosztowych w zaopatrzeniu przedsiębiorstw, w: Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów, red. R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2011
 41. Outsourcing zarządzania paletami,  „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2010, nr 4
 42. In searching for excellence in global production networks, w: Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, edited by B. Skulska, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 126, Wrocław 2010
 43. Koszty zaopatrzenia na rynkach niskokosztowych – wyniki badań, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 12
 44. Sharing jako najlepsza praktyka kooperencji w łańcuchach dostaw (współautor), w: Wspólna Europa – partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2009
 45. Projektowanie produktu a efektywność procesów logistycznych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, nr 3
 46. Najlepsze praktyki biznesowe – remedium na kryzys (współautor), w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, red.    J. Bieliński, R. Płoska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009
 47. The influence of product development on warehousing and transport efficiency. Best Practice Case of BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., w: Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Poland, K. Rutkowski (ed.), OW SGH, Warszawa 2009
 48. Reconfiguration of supply chain structure to increase the role of railway transport. Best Practice Case of IKEA and COM.40/Correct, w: Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Poland, K. Rutkowski (ed.), OW SGH, Warszawa 2009
 49. Ewaluacja najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw (współautor), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 3
 50. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej - najlepsza praktyka biznesowa Grupy Maspex Wadowice (współautor), w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009
 51. Charakterystyka najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw – wnioski z kwerendy źródeł, w: Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2008 
 52. Wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania obiektu składowego. Studium przypadku Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach, w: Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2008
 53. Centrum dystrybucji przyjazne środowisku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 4
 54. Rola zaopatrzenia w krajach o niskich kosztach w budowaniu strategii drapieżnych łańcuchów dostaw (współautor), w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, red. E. Gołembska, M. Szuster, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
 55. Procesy logistyczne źródłem globalnej przewagi konkurencyjnej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 4
 56. Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw – koncepcja CPFR (współautor), Zeszyty Naukowe 5A, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce 2007
 57. Strategie marketingowe na rynku chińskim, „Marketing i Rynek” 2007
 58. Rola Chin w globalnym łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 2