Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Katarzyna Nowicka

 

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Ekspert KE w H2020 Commission High Level Expert Group on Open Science - Transport Research Cloud
Ekspert KE Program Horizon 2020 (transport, urban transport, ITS, SCM, distribution & logistics)
Ekspert NCBiR - Program Era Net Transport i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ekspert Min. Gospodarki (Działanie 4.5 POIG 2007-2013)
Recenzent, szkoleniowiec, wykładowca i promotor

English version:KNowicka PhD.pdfKNowicka PhD.pdf

Kierownik międzynarodowego Projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe: 2016-2019

Kierownik zadań badawczych SGH na temat Biznesu cyfrowego (Digital Business): 2017, 2018
 
Współautorka i redaktorka: Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
Autorka: Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019

email: Katarzyna.Nowicka (w domenie sgh.waw.pl)


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 9326

 

Działalność dydaktyczna:

oferta autorska:
[235340-1016] Zarządzanie łańcuchem dostaw w e-biznesie / e-Supply Chain Management
[239690-1016] Nowe technologie w zarządzaniu / New Technologies in Management
[238560-1016] Outsourcing w logistyce / Logistics Outsourcing
[236920-1016] Outsourcing  
[238550-1016] Logistyka miejska / City Logistics
 
współpraca:
[220770-0498] Zarządzanie logistyczne / Logistics Management
 
Podyplomowe Studia E-business. Kluczowe technologie w biznesie
Podyplomowe Studia Zarządzania miastem i polityki miejskiej
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 
Niezbędnik SGH: www.e-sgh.pl/nowicka

 

Wykształcenie:

 • Staż naukowy: Copenhagen Business School, Dania
 • Studia: doktoranckie (SGH, KNoP); magisterskie (Zarządzanie i marketing II, SGH)
 • Studia Podyplomowe: Menedżer Innowacji (SGH); Zarządzanie logistyczne (SGH)
 • Szkolenia: "ocena wniosków POIR 2014-2012 w obszarze kryteriów naukowo-techcnologicznych i gospodarczo-biznesowych" (NCBIR); "Działanie 4.1 PO KL" (NCBiR); "Eurostat" (Sogeti, CDE SGH); "Działanie 8.1 PO IG" (PARP); "Biznes Plan w RPO WM" (RPO WM 2007 - 2013); "Zarządzanie ryzykiem" (SGH); "Prawo autorskie w działaniach wydawniczych" (SGH); "Badania marketingowe" (MDM); "Business Plan" (BMS)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006 - dziś   Szkoła Główna Handlowa - Adiunkt
 • 1996 - 2002  Bristol-Myers Squibb Sp. z o.o. - Operations/Supply Chain Manager   

Zainteresowania badawcze:

 • Digital Supply Chain Management 
 • Innowacje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Digital Innovation in the Supply Chain Management
 • Cyfrowa transformacja modeli biznesu łańcuchów dostaw / Supply chain digital transformation
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w biznesie cyfrowym / d-Supply Chain Management
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Smart Industry / Przemsył 4.0
 • Outsourcing, offshoring, BPO w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa; zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie relacjami we współpracy w łańcuchach dostaw
 • Rola operatorów logistycznych w łańcuchu/sieciach dostaw; zarządzanie logistyką kontraktową
 • Smart City Logistics
 • Zarządzanie globalnymi, międzynarodowymi i lokalnymi łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie logistyczne (transport, zapasy, obsługa klienta, składowanie)
 • Zarządzanie logistyką w mieście / Cily Logistics

Udział w badaniach naukowych:

 1. Digital supply chain as a tool for accelerating circular economy (Cyfrowy łańcuch dostaw jako dżwignia gospodarki obiegu zamkniętego), SGH 2019-20
 2. Sustainable supply chains in the access economy development (Zrównoważone łańcuchy dostaw a gospodarka dostępu), zadanie realizowane w ramach badania statutowego KNoP 2019-21: Gospodarka dostępu (access economy) wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, kier. prof. dr hab. M. Poniatowska-Jaksch
 3. Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project, Interreg Central Europe, Programme Priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe, 2016-19, kierownik badania SGH: dr K. Nowicka (Dyplom uznania JM Rektora SGH za grant naukowy przyznany przez Komisję Europejską i MNiSW)
  • Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego - wypracowanie rekomendacji wobec zmian w regulacjach (12.2018-05.2019)
  • Analiza wyników testów rekonfiguracji tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym (12.2017-11.2018)
  • Projektowanie i weryfikacja narzędzia zarządzania transportem multimodalnym w przemyśle chemicznym w Polsce (06.2017-11.2017)
  • Strategie i narzędzia zarządzania transportem multimodalnym (12.2016-05.2017)
  • Wykorzystanie transportu multimodalnego w łańcuchach dostaw w przemyśle chemicznym w Polsce (06.2016-11.2017)
 4. Analysis of the state of the art, barriers, needs and opportunities for setting up a transport research cloud, badanie dla Komisji Europejskiej (Directorate-General for Research and Innovation, Directorate H - Transport, Unit H.1 - Strategy), UE 2018
 5. Biznes cyfrowy - innowacja przełomowa czy przyrostowa?, zadanie realizowane w ramach badania statutowego KNoP 2018: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, kierownik zadania: dr K. Nowicka, 2018
 6. SMART INDUSRTY POLSKA 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz MŚP produkcyjnych w Polsce, badanie we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz firmą Siemens Sp. z o.o., 2018
 7. Rola cyfryzacji łańcuchów dostaw w ograniczaniu ryzyka. Brexit - ryzyko czy szansa dla zarządzania konkurencyjnym łańcuchem dostaw?, badanie we współpracy z Ambasadą Brytyjską, 2018
 8. Digital Business - alternatywa czy konieczność?, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2017: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, kierownik zadania: dr K. Nowicka, 2017
 9. SMART INDUSTRY POLSKA 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, badanie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i firmą Siemens Sp. z o.o., 2017
 10. Cloud computing a konkurencyjność sieci dostaw, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2016: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, 2016
 11. Cloud Computing w zarządzaniu relacjami z klientem, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2013-15: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości, kier. prof. dr hab. M. Poniatowska-Jaksch, 2015
 12. Innowacje w inteligentnym zarządzaniu transportem w miastach zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2012-13: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, kier. prof. dr hab. M. Bryx, 2013
 13. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2012: Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, kier. prof. dr hab. I.K. Hejduk, 2012
 14. Kreowanie wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu cloud computing, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2011: Technologiczne uwarunkowania kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce, kier. prof. dr hab. A. Herman, 2011
 15. Uwarunkowania lokalizacji obiektów logistycznych względem Warszawy, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2011: Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. M. Bryx, 2011
 16. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę, badanie zlecone przez Forum Przewoźników Ekspresowych, 2010
 17. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2006-2009: Najlepsze praktyki zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw jako wzorce dla polskich przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. K. Rutkowski, 2009
 18. Innowacyjna rekonfiguracja dystrybucji leków w Polsce - system sprzedaży bezpośredniej AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. jako najlepsza praktyka biznesowa, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2006-2009: Najlepsze praktyki zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw jako wzorce dla polskich przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. K. Rutkowski, 2009
 19. Formalne i nieformalne bariery w eksporcie i wywozie leków produkowanych w Polsce, badanie własne, 2004 - 2006

Udział w konferencjach (referaty):

 1. Open Science in Transport Research (Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών), 9th International Congress on Transport Research - ICTR 2019, Athens, Grecja
 2. Digital innovation in the supply chain managementtransformation, 09.2019
 3. ChemMultimodal Project - transport strategy implementation in Poland, ChemMultimodal Project Meeting Dessemination Conference, Magdeburg, Niemcy, 09.04.2019
 4. Sustainable Supply Chain Management Based on Digital Platform, Third International Scientific Conference on Economic and Management - EMAN 2019, Ljubliana, Słowenia 28.03.2019
 5. Influencing Policies for Promotion of Multimodal Transport - Experiences from Poland, Bruksela, Belgia, 07.03.2019
 6. Action Plan for Transport Strategy in Poland, ChemMultimodla Project Meeting, Bruksela, Belgia, 07.03.2019
 7. Strategie transportu multimodalnego - wyniki projektu ChemMultimodal, seminarium naukowe Projektu ChemMultimodal "Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego", SGH, Warszawa, 24.01.2019
 8. Strategic Role of Technology for Sustainable Transport Management, Carpathian Logistics Congress, Praga, Czechy, 03-05.12.2018
 9. Action Plan for transport strategy in Poland - recommendations for regulations improvement in terms of transport sustainability, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy, 28-29.11.2018
 10. IT Visualization - the tool for transport management, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy, 28-29.11.2018
 11. Wykorzystanie transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce - analiza wyników działań pilotażowych, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Poznań, 16.11.2018
 12. Trust in Digital Supply Chain Management, XIII Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 18-19.10.2018
 13. Pilot Phase Progress in Indentifying Potential Multimodal Shift - Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Mediolan, Włochy, 18.06.2018
 14. Sustainable transport planning - the case of chemical sector in Central Europe, 7th European Transport Research Conference, TRA2018, Wiedeń, Austria, 16-19.04.2018
 15. ChemMultimodal Project pilots’ implementation - example of transport routes in Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Bratysława, Słowacja, 07.03.2018
 16. Brexit and supply chain management, Konferencja Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Wrocław, 13.02.2018
 17. Cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”, Katedra Logistyki, KNoP, SGH, Warszawa 23-24.11.2017
 18. Transport multimodalny w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przemyśle chemicznym, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, KNoP, SGH, Warszawa, 23-24.11.2017
 19. Rekonfiguracja tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa, 28.11.2017
 20. Multimodal transport management toolbox – pilots implementation in Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Budapeszt, Węgry, 11.10.2017
 21. Rekonfiguracja tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 10.2017
 22. Wykorzystanie transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce – wdrożenie działań pilotażowych, (współudział), Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 26.09.2017
 23. Determinanty projektowania zrównoważonego rozwoju transportu, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, Politechnika Warszawska, Jachranka 4-7.09.2017
 24. Multimodal Transport Management - in search of sustainable excellence, Carpathian Logistics Congress, Liptovsky Jan, Słowacja, 27-30.06.2017
 25. Multimodal transport and CO2 emission measurement (współudział), ChemMultimodal Project Meeting, Brussels, Belgia, 20-21.06.2017
 26. Technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Seminarium Naukowe Katedry Logistyki, SGH, 24.05.2017
 27. Multimodal transport tool management - CO2 emission measurement concept, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy 18-20.04.2017
 28. Narzędzia wsparcia zarządzania transportem multimodalnym, (współudział) Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 29.03.2017
 29. Transport management toolbox development in chemical sector - the case of Poland (współudział), ChemMultimodal Project Meeting, Novara Włochy 23.02.2017
 30. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Future Strategy?, ICSS XI, International Conference on Social Sciences, Aalto University School of Business, Helsinki, Finlandia, 20-21.01.2017
 31. Transport management tools used in Chemical sector in Poland, Carpathian Logistics Congress, Zakopane, 28-30.11.2016
 32. Międzynarodowa konkurencyjność sieci popytu – innowacje poprzez cloud computing, Międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa”, KES SGH, Warszawa 17.10.2016
 33. Diagnoza wykorzystania transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Warszawa 28.09.2016
 34. Polish Chemical Sector and transport infrastructure, ChemMultimodal Project Meeting, Magdeburg 30.06.2016
 35. Cloud computing w innowacjach procesów łańcucha dostaw, Ogólnopolska Konferencja "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, KNoP SGH, Warszawa 23-24.06.2016
 36. Cloud computing in Sustainable Mobility, 6th European Transport Research Conference, TRA2016 Warszawa 18-21.04.2016
 37. Technologia cloud computing w logistyce, VII Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki 2015, Warszawa, 18-19.11.2015
 38. Cloud Computing in Supply Chain Management, BIT Congress Info Tech-2015, Shenzhen, Chiny, 17-20.04.2015 
 39. Cloud computing w zarządzaniu organizacją, Seminarium Naukowe „Aksjologia Zarządzania”, Instytut Zarządzania Wartością, KNoP, SGH, 15.04.2015
 40. Cloud computing w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw, seminarium naukowe Katedry Logistyki, SGH, 17.12.2014
 41. Outsourcing usług – kluczowe elementy i mierniki efektów kontraktu outsourcingowego, II Forum Działów Administracji, Langas Group, 23-24.10.2014
 42. Innowacje w logistyce miejskiej – ITS jako usługa, Konf. "Strategie i logistyka w warunkach kryzysu", UE we Wrocławiu, 19-21.10.2014 
 43. Logistics in Mazovia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ARM SA, 22.04.2014
 44. Cloud computing w zarządzaniu inteligentnym miastem (Smart City), Konf. Pure Conferences, 20.03.2014
 45. Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce (współudział), Konf. "Miasta - rozwój przez innowacje", Open Days Mazowsze 2013, Europe in my Region, ARMSA, SGH, 28.11.2013
 46. Cloud computing - możliwości zastosowania w nowym modelu biznesowym, Konf. TRANS'13, KGŚ SGH, 21-22.11.2013
 47. Efekt "biznesowy" cloud computing?, Konf. Cloud Computing GigaCon, 23.05.2013 
 48. Nauka o cloud computing - dlaczego uczelnia ekonomiczna analizuje problematykę cloud computing?, Konf. Cloud Computing, SGH, 26.04.2013
 49. Cloud computing - the business architecture model, Konf. ISIM'2012 - Information Systems in Management, SGGW, 22-23.11.2012
 50. Dystrybucja bezpośrednia w modelu cloud computing, Konf. Retail GigaCon "Rozwiązania i technologie wspomagające handel detaliczny", 11.10.2012
 51. Cloud computing w zarządzaniu organizacją i patronat merytoryczny Konf. Cloud Computing GigaCon, 22.05.2012
 52. Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji, Konf. TRANS'11, KGŚ SGH, 17-18.11.2011
 53. Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współudział), Konf. "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 54. Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie miasta Błonie (współudział), Konf. naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 55. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współudział), Konf. prasowa Forum Przewoźników Ekspresowych, 28.06.2011
 56. Rynek TSL a rynek KEP - korekta układu komplementarnego czy zaczątek nowego ładu konkurencyjnego? (współudział), Kongres Polskich Menedżerów Logistyki, 21-22.10.2010
 57. Jednolity rynek leków? Konf. naukowa „Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne” WZ UW, 11-12.04.2008
 58. Outsourcing w logistyce, Konf. „Logistyka w farmacji” Institute for International Research, 26-28.02.2007
 59. Rola sektora państwowego w rozwoju branży farmaceutycznej, Konf. naukowa „Dylematy zarządzania ochroną zdrowia w Polsce” WZ UW, 22.02.2006

Zorganizowane konferencje:

 1. Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego, Konferencja naukowa międzynarodowego projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe, SGH, 24.01.2019r.
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z 25-leciem Katedry Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, 23-24.11.2017r. 
 3. Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katedra Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, 23-24.06.2016r.

Publikacje:
(Google Scholar; BazEkon)

qr_nowicka.jpg 

            2020

 1. Sustainable supply chains impact on the Access Economy development - w opracowaniu
 2. Digital supply chain as a tool for accelerating circular economy - w opracowaniu
 3. Digital Innovation Management in Smart Industry - Insight from Poland - w opracowaniu
 4. The next generation Supply Chain Management: The impact of cloud computing, (współautor) - w opracowaniu
 5. Collaborative outsourcing for sustainable transport management, "International Business, Trade, and Environmental Sustainability: International Business as a positive driver of environmental sustainability", (współautor), eds. W. Leal, P.R. Borges de Brito, F. Frankenberger, Springer Nature Switzerland AG 2020
  springer2020.tif
 6. Exploring the Establishment of a European Transport Researach Cloud (współautor), European Transport Research Review, Springer 2020


  2019 (grant naukowy JM Rektora SGH za publikację na liście Journal Citation Report)

 7. Digital innovation in the supply chain management - w recenzji
 8. Entrepreneurship as a key competence for current society - w recenzji
 9. Sustainable Supply Chian Managment Based on Digital Platform w: Recent Developments in Creating Sustainable Value in Global Economy, ed. U. Akkucuk, IGI Global, 2019 - w recenzji
 10. Open Scienice in Transport Research (Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών), (współautor) - w recenzji
 11. Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019 - w wydaniu
  BC okladka kl.jpg
 12. Biznes cyfrowy w optyce innowacji w: Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019 - w wydaniu
 13. Projekt ChemMultimodal - międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu, Gazeta SGH, lato 2019
 14. Sustainable and Smart City Logistics (współautor)w recenzji
 15. Projekt ChemMultimodal - na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu (współautor), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 02/2019, SGH, Warszawa 2019
 16. Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
  technologie_cyfrowe_nowicka.jpg
 17. Strategic Role of Technology for Sustainable Transport Management, Procedings of the Carpathian Logistics Congress 2018
 18. Smart Industry - the digital gap in the process of the supply chain competitive advantage?, w: Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0, ed. K. Grzybowska, A. Awasthi, R. Sawhney, Springer Nature Switzerland AG, 2019
 19. Znaczenie regulacji w zrównoważonym rozwoju transportu (współautor), Przemysł Chemiczny, nr 03/2019 (lista A)
 20. E-supply network management - unused potential?, w: SMART Supply Network, A. Kawa, A. Maryniak (ed.), Springer International Publishing 2019
  Smart.jpg

  2018 (grant naukowy JM Rektora SGH za opublikowanie artykułów na liście Journal Citation Reports)

 21. Trust in Digital Supply Chain Management, Logistics & Transport, Vol 39 no 2, 2018
 22. Analysis of the state of the art, barriers, needs and opportunites for setting up a transport research cloud, (współautor), Report for European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate H - Transport, Unit H.1 - Strategy, EU 2018
  ec2018.jpg
 23. Innowacje w zarządzaniu transportem. Perspektywy rozwoju synchromodalności w branży chemicznej w Polsce (współautor), "Przemysł Chemiczny" nr 10/2018 (lista A)
 24. Strategie rozwoju niskoemisyjnego transportu w krajach Europy Środkowej w świetle wymogów Unii Europejskiej (współautor), Raport na Forum Ekonomiczne w Krynicy, SGH, Warszawa 2018
 25. Smart Supply Chain - challenges of information-driven management (współautor), European Journal of Service Management, 1 (25), 91-97. DOI:10.18276/ejsm.2018.25-11
 26. Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 27. biznes cyfrowy.png
 28. Biznes cyfrowy, w: Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, OW SGH Warszawa 2018
 29. Biznes cyfrowy w ocenie zarządzających - analiza wyników badania empirycznego, w: Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, OW SGH Warszawa 2018
 30. SMART INDUSTRY POLSKA 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz MŚP produkcyjnych w Polsce. Raport z badań, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2018
 31. Smart industry.jpg
 32. Ostatnia mila w cyfrowych miastach przyszłości, w: Mobilność w aglomeracjach przyszłości, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2018
 33. Brexit - ryzyka i szanse dla zarządzania łańcuchem dostaw. Raport z badań dla Ambasady Brytyjskiej w Polsce, Warszawa 2018
 34. Efektywne planowanie transportu multimodalnego (współautor), "Przemysł Chemiczny" nr 9/2018 (lista A)
 35. Technologie Smart Industry a rozwój zarządzania łańcuchem dostaw (współautor), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 06/2018
 36. Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 02/2018, SGH, Warszawa 2018
 37. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry (współautor), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 03/2018
 38. Sustainable transport planning - the case of chemical sector in Central Europe, Carpathian Logistics Congress 2017 Proceedings
 39. Transport multimodalny - szansa na wzrost zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa chemicznego, "Chemia i biznes", 02/2018
 40. Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing, "Enterprise Science Quarterly", 01/2018, SGH, Warsaw 2018

  2017 (dyplom uznania JM Rektora SGH za opublikowanie artykułów na liście Journal Citation Reports)

 41. Multimodal Transport Management - in serach of sustainable excellence, Transport Research Proceedings 2017
 42. Determinanty projektowania zrównoważonego rozwoju transportu, „Prace Naukowe. Transport” z. 117, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017
 43. Ekosystem e-mobilności, „Eurologistics” nr 102/2017
 44. Transport multimodalny w sektorze chemicznym - projekt ChemMultimodal, "Eurologistics" 100/2017
 45. Projekt ChemMultimodal – transport multimodalny chemii, „Bezpieczna Chemia” nr 3/2017, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 46. Transport multimodalny – nowy obszar konkurowania?, „Logistyka a Jakość”, 07/2017
 47. Cloud Computing - a Sine qua Non Conditions of Sharing Economy w: Sharing Economy, eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH 2017
 48. Adaptacja innowacji.jpg
 49. Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce (współautor), "Przemysł Chemiczny" nr 07/2017 (lista A)
 50. Transport management tools used in Chemical sector in Poland, Transport Research Proceedings 2017
 51. Międzynarodowa konkurencyjność sieci popytu – innowacje poprzez cloud computing, "Studia i prace", KES SGH, nr 4/2017
 52. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Strategy?, European Journal of Economics and Business Studies, Vol 7 No 1 (2017), January-April 2017 
 53. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Strategy?, ICSS XI Proceedings Book Volume 2, 2017
 54. Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskim sektorze chemicznym, (współautor) „Przemysł Chemiczny” nr 1/2017 - numer jubileuszowy(lista A)
 55. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", SGH, Warszawa 01/2017 link

  2016 (nagroda zespołowa I Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez JM Rektora SGH)

 56. Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016 (monografia 182 str.)
 57. outsourcing.jpg
 58. Cloud computing – warunek sine qua non Sharing Economy w: Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2016 - Nagroda Zespołowa I Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez Rektora SGH
 59. Sharing economy.jpg
 60. Cloud computing in Customer Relationship Management in: Tools in business management. Towards a new strategic thinking, ed. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2016 
 61. Tools.jpg
 62. Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, redakcja naukowa M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, OW SGH, Warszawa 2016
 63. Zarzadzanie łańcuchem.jpg
 64. Cloud computing a innowacje procesowe w łańcuchu dostaw, w: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, red. M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, OW SGH, Warszawa 2016
 65. Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” nr XII 2016 Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym”, red. S. Saniuk, K. Witkowski, Wydawnictwo SAN, Łódź 2016, z. 12, t. XVII, cz. 1
 66. Globalne trendy a innowacyjność łańcuchów dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/201
 67. Cloud computing w zarządzaniu relacjami z klientem w: Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2016
 68. Cloud Computing in Sustainable Mobility, Proceedings of 6th Transport Research Arena, Elsevier 2016

  2015 (dyplom uznania JM Rektora SGH za najlepsze wyniki publikacyjne)

 69. Cloud computing wobec wyzwań konkurencyjności przemysłu chemicznego, „Przemysł Chemiczny”, nr 9/2015 (lista A)
 70. Logistyka w chmurze obliczeniowej, „Logistyka a Jakość”, nr 4, Lipiec 2015
 71. Centra usług wspólnych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 06/2015
 72. Łańcuch dostaw zmiennych wartości dla klienta w: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, red. B. Dobiegała-Korona, Difin 2015
 73. zarzadzanie wartością.jpg
 74. Innowacje w logistyce miejskiej – ITS jako usługa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 383, Wrocław 2015
 75. Outsourcing (kontrakt – konfrontacja – kompromis – korzyści), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 03/2015
 76. Cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym – Cloud Manufacturing-as-a-Service w: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2015
  Przedsiebiorstwo przemysłaowe.jpg

  2014 (dyplom uznania JM Rektora SGH za najwyższy wskaźnik cytowań publikacyjnych)

 77. Cloud sustainability w: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, red. I.K. Hejduk, OW SGH, Warszawa 2014
  dyplom uznania.jpg

 78. Smart City logistics on cloud computing model, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 11/2014
 79. Cloud computing – możliwości zastosowania w nowym modelu biznesowym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 07/2014
 80. Partnerstwo zaangażowane w kreowanie wartości, „Logistyka a Jakość”, nr 3 (87) Maj-Czerwiec 2014
 81. Smart City - miasto przyszłości, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr  05/2014
 82. Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem, w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, OW SGH, Warszawa 2014 – I miejsce na warszawskich XI Targach Wydawnictw Ekonomicznych  
 83. innowacje w zarządzaniu miastem.jpg

 84. Konkurowanie poprzez współpracę w łańcuchach dostaw wspieranych modelem cloud computing w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2014 
 85. ekspansja polskich firm.jpg

 86. ITS challenges in Polish cities
 87. Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 01/2014
 88. Cloud computing – kierunek rozwoju TSL wobec wyzwań CSR w: Społeczna odpowiedzialność w sektorze TSL. Cele, narzędzia, dobre praktyki, „Problemy Transportu i Logistyki” nr 24/2013 (wyd. 2014)

  2013

 89. Innowacje w inteligentnym zarządzaniu transportem w miastach, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2012-13
 90. Wyzwania inteligentnego zarządzania transportem w polskich miastach, „Logistyka” nr 5/2013
 91. Outsourcing - metoda stabilizowania gospodarowania w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013 
 92. ograniczenia niestabilności.jpg

 93. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów w: Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych , red. I.K. Hejduk, OW SGH, Warszawa 2013 - wyróżnienie na warszawskich XI Targach Wydawnictw Ekonomicznych  
 94. przedsiębiorczość nowych mediów.jpg

 95. Wartość w modelu cloud computing, "Przedsiębiorstwo Przyszłości" nr 2 (15) kwiecień 2013

  2012

 96. Cloud computing - the business architecture model, "Information Systems in Management" XVII WULS Press, Warsaw 2012
 97. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2012
 98. Lokalizacja wynajmowanych magazynów w województwie mazowieckim, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 03/2012 
 99. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration), (współautor) w: Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, red. M. Bryx, OW SGH, Warszawa 2012
 100. rewitalizacja miast.jpg

 101. Czy logistyka może rewitalizować miasto? (współautor), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"  nr 2/2012 (23), IV-VI 2012, SGH, Warszawa 2012   
 102. Nowy model biznesowy - cloud computing, "Przedsiębiorstwo przyszłości" nr 1 (10) styczeń 2012

  2011

 103. Branża KEP - barometr polskiej gospodarki, (współautor) „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 4/2011 (21), X-XII 2011, SGH, Warszawa 2011
 104. Outsourcing a funkcjonowanie przedsiębiorstwa - rola modelu cloud computing, "Przegląd Organizacji" nr 11/2011
 105. Kreowanie wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu cloud computing, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2011
 106. Cloud computing a koszty transakcyjne w: Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2011 
 107. Uwarunkowania zmian kosztów.jpg

 108. Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współautor), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011
 109. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration) (współautor), opracowanie z badania statutowego SGH, KNoP 2011
 110. Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Błonia (współautor), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011
 111. Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, z. 32/2011, Warszawa 2011
 112. Cloud computing  –  model biznesowy przedsiębiorstwa przyszłości w: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red. I. K. Hejduk, IOiZwP ORGMASZ, Warszawa 2011 
 113. model biznesowy.jpg

 114. Branża KEP - wartość dodana outsourcingu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10/2011
 115. Łańcuch dostaw zmiennych wartości dla klienta, "Handel Wewnętrzny", październik 2011
 116. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6/2011
 117. Zarządzanie przepływem informacji w modelu biznesowym cloud computing, "E-mentor" nr 3 (40), czerwiec 2011
 118. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współautor), CDiEG SGH, Warszawa 2011
 119. Wartość a inteligentne łańcuchy dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 5/2011

  2010

 120. Cloud computing a zrównoważony rozwój, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 12/2010 (wyd. 2011)
 121. Cloud computing a zrównoważony rozwój, mat. konf. "Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu" Akademia Leona Koźmińskiego, 24-25.11.2010

  2009

 122. Smartsourcing - innowacyjny outsourcing, "Outsourcing Magazine", nr 4 (20), zima 2009
 123. Nowy model dystrybucji leków w Polsce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 4/2009 (14), X-XII 2009, SGH, Warszawa
 124. Outsourcing kluczowych kompetencji, "Outsourcing Magazine", nr 3 (19), jesień 2009
 125. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2009
 126. "Na rzecz i w imieniu" - agent w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10/2009
 127. Innowacyjna rekonfiguracja dystrybucji leków w Polsce. System sprzedaży bezpośredniej AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., jako najlepsza praktyka biznesowa, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2009
 128. Grupy zakupowe, czyli duży może więcej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 5/2009

  2008

 129. Uwarunkowania kształtujące międzynarodowe łańcuchy dostaw leków w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, red. E. Gołembska, M. Szuster, AE w Poznaniu, Poznań 2008
 130. Outsourcing - remedium na bolączki szpitali?, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 10/2008
 131. Determinanty kształtujące poziom sprzedaży leków generycznych w wybranych krajach europejskich w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa 2008
 132. Makroekonomiczne narzędzia polityki handlowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 2/2008

  2007

 133. Uwarunkowania funkcjonowania sektora farmaceutycznego w Polsce. Rola zarządzania wiedzą, „Problemy Zarządzania” nr 4/2007 „Zarządzanie wiedzą”, WZ UW, Warszawa 2007
 134. Organizacje międzynarodowe wobec ułatwień w światowym handlu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 8/2007
 135. Kosztowna odległość ekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2/2007 (3), IV-VI 2007, SGH, Warszawa 2007

  2006

 136. Innowacyjność sektora farmaceutycznego, „Gospodarka Narodowa” nr 11-12/2006, SGH, Warszawa 2006
 137. Bariery dostępu do rynków zagranicznych dla producentów leków wytwarzanych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 10/2006
 138. Rola pacjenta w procesie podejmowania decyzji konsumenckich, „Marketing i Rynek” 7/2006
 139. Interwencjonizm państwowy a dostępność opieki zdrowotnej, „Problemy Zarządzania” nr 2/2006 (11) „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, WZ UW, Warszawa 2006

  2005

 140. Charakterystyka dystrybucji leków, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 12/2005
 141. Znaczenie nieformalnych barier dostępu do rynku w międzynarodowym obrocie towarowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, z. 2/2005, Warszawa 2005
 142. Elementy odległości ekonomicznej w handlu międzynarodowym w: Polska Gospodarka w UE – innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangasy-Kania i G. Szczodrowski, Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
  elementy odległości.jpg

 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Jazda konna
 • Miasta Europy