Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab., Prof. SGH Krzysztof Rutkowski

 

profesor-rutkowski.jpg

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (od 1992 r.)
Kierownik Katedry Logistyki (od 1992 r do 2018 r..)
Kierownik Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (od 1996 r.)
Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów (od 2010 r.)
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Logistycznego (od 1995 r.)

Wykładowca Community of European Management Schools
Adjunct Professor Carlsson School of Management, University of Minnesota
Przedstawiciel Polski w licznych międzynarodowych logistycznych gremiach eksperckich
Niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych
w dziedzinie zarządzania, szczególnie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

 

 

Kontakt:

email: krutki (w domenie sgh.waw.pl) lub Krzysztof.Rutkowski (w domenie sgh.waw.pl)
tel: + 48 22 564 9326
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

Działalność dydaktyczna:

[221321-0498] International logistics - wykład + konwersatoria
[238171-0498] Global Supply Chain Management (CEMS) - wykład + konwersatoria
[220770-0498] Zarządzanie logistyczne - wykład
[221320-0498] Logistyka międzynarodowa - wykład
[230510-0498] Logistyka dystrybucji - wykład

Ważniejsze funkcje pełnione w przeszłości:

 • Prorektor Szkoły Głównej Handlowej ds. badań i współpracy z zagranicą (1993-1996)
 • Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (1993-1997)
 • Członek Zarządu Community of European Management Schools (1995-1996)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek rad nadzorczych PLL LOT, TVP, PEKAES
 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego (1999-2002)
 • Członek Komitetu ds. Badań i Rozwoju Europejskiego Towarzystwa Logistycznego - ELA (1997-2002 r.)

Wykształcenie:

 • Szkoła średnia: XIV Liceum Ogłnokształcące im. Klemanta Gottwalda w Warszawie
 • Studia: Wydział Handlu Zagranicznego SGH - dawniej SGPiS
 • Doktorat: Wydział Handlu Zagranicznego SGH - dawniej SGPiS
 • Podyplomowe Studium Makroekonomii i Zarządzania w ENI Corporate University
 • Habilitacja: Wydział Handlu Zagranicznego SGH - dawniej SGPiS
 • Dwuletni pobyt badawczy w Institut für Verkehrswissenschaft na Uniwersytecie w Münster/Niemcy
  finansowany przez Fundację Humboldta
 • Liczne staże i pobyty naukowe na uniwersytetach w Europie i Ameryce Płn.

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
 • Logistyka międzynarodowa i globalna
 • Logistyka a nowoczwesne koncepcje zarządzania
 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Sieci wirtualne
 • Polityka lotnicza i morska 

Wybrane najważniejsze publikacje:

Autor wielu artukułów oraz publikacji książkowych, w tym:

 1. Krzysztof Rutkowski, Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Central and Eastern Europe, [w] Global Logistics and Distribution Planning, ed. D. Waters, Kogan Page, London 2010.
 2. Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Poland, ed. K. Rutkowski, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
 3. Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2008.
 4. Logistyka dystrybucji. Specyfika. Trendy rozwojowe. Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 2005.
 5. Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 6. Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2001.
 7. ELA Doctorate Workshop, ed. K. Rutkowski, European Logistics Association, Brussels, June 2000.
 8. Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, red. K. Rutkowski, OW SGH, Warszawa 1999.
  F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, OW SGH, Warszawa 1993.

Znajomość języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.​