Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Dr inż. Łukasz Marzantowicz
KNoP - Katedra Logistyki - Skład osobowy
 

 Dr inż. Łukasz Marzantowicz

 

lukasz_marzantowicz.png

 

Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Specjalista w zakresie optymalizacji sfery logistyki w przedsiębiorstwie, wdrożenia oraz prowadzenia projektów logistycznych.
Praktyk w obszarze szkoleń, wdrażania i efektywności projektów gospodarczych oraz zarządzania logistyką.
Ekspert Komisji Europejskiej w Horizon 2020, trener biznesu, recenzent, promotor.

 

 

 

Kontakt:

e-mail: lukasz.marzantowicz@sgh.waw.pl
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Logistyki
al. Niepodległości 128, Bud C 6/4
02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 9326

Niezbędnik SGH:  https://www.e-sgh.pl/Lukasz_Marzantowicz


Wykształcenie:

Studia doktoranckie
Studia – Menedżer projektu badawczo – rozwojowego
Studia – Ekonomia, Logistyka i ekonomika transportu
Studia – Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym


Zainteresowania naukowe (badawcze):

 • Optymalizacja procesów logistycznych – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja
 • Rachunek kosztów działań logistycznych
 • Multikryterialna analiza procesów logistycznych
 • Jakość w logistyce i audyt logistyczny
 • Zarządzanie logistyką i ekonomika przedsiębiorstw
 • Efektywność i narzędzia reinżynieringu procesów logistycznych
 • Ryzyko, niepewność i nieprzewidywalność w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Logistyka w kryzysie

Działalność badawcza:

 • Projekt badawczo – rozwojowy „Zwiększenie konkurencyjności VT - Sport Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku łodzi sportowych i rekreacyjnych poprzez realizacje projektu B+R wraz z przygotowaniem do wdrożenia nowych produktów”. Finansowanie RPO woj. Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany na zlecenie VT-Sport Sp. Z o.o. 2017
 • Deutsch-polnische grenzüberschreitende zusammenarbeit im bereich der logistischen unterstützung in krisensituationen.  Polsko – Niemiecka fundacja na rzecz nauki.  2016
 • Projekt Polsko-Chiński - Zrównoważona infrastruktura – metody pomiaru negatywnego oddziaływania infrastruktury logistycznej na środowisko naturalne. 2015
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod rachunku kosztów działań: TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING (rachunek kosztów działań sterowany czasem) w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce. 2014
 • Innowacyjne rozwiązania IT w postaci platformy e-learningu z zakresu zarządzania logistycznego oraz kompetencji logistyków wraz ze spójną strategią rozwoju dystrybucji wiedzy dla firm logistycznych w województwie mazowieckim”. 2014
 • SERVICE INTER - LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” 2010-2013, źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska, miejsce realizacji: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, charakter udziału przy realizacji projektu: członek zespołu (Katedra Logistyki) przygotowującego projekt LOG-Lab. 2012 – 2014

Komitety (wybrane)

 • Członek grona międzynarodowych recenzentów czasopisma „Logistics and Transport” (13 pkt.)
 • Członek międzynarodowego komitetu naukowego: Scientific Board of Civil & Environmental Engineers
 • International Center of Economics Humanities and Management – członek międzynarodowej  rady naukowej
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECIE - European Conference on Entrepreneurship and Innovation. University of Ulster and School of Social Enterprises.  (konferencja coroczna)
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECIME -  European Conference on IS Management and Evaluation (konferencja coroczna)
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECGBL - European Conference on Games Based Learning. Research and Training Center for Culture and Computer Science (FKI) (konferencja coroczna)

Publikacje (wybrane):

 1. Dembińska I., Jedlinski M., & Marzantowicz Ł. (2018). Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster. LogForum,14(3)
 2. Marzantowicz, Ł. ( 2018). Stabilność łancucha dostaw-stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 3. Łukasz Marzantowicz: Niepewność i nieprzewidywalność w łańcuchu dostaw – rozważania teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o zarządzaniu, nr 4/2017
 4. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Implementations reasons of the concept of green port in the chinese ports. Czasopismo Logistics and Transport nr 1/2018
 5. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Formalno-prawne uregulowania przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia ekonomiczne, Podseria Zarządzanie. Praca Zbiorowa. 2018
 6. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Wykorzystanie koncepcji time-driven activity based costing w sterowaniu kosztami procesu zaopatrzenia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia ekonomiczne, Podseria Zarządzanie. Praca Zbiorowa. 2018
 7. Jedliński, Mariusz. : Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne / Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz. // Problemy Transportu i Logistyki 2017, nr 1(37), s. 171-185 ISSN 1644-275X
 8. Marzantowicz, Łukasz. : Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych : negatywne skutki wdrożenia / Łukasz Marzantowicz. // Problemy Transportu i Logistyki. 2016, nr 4, s. 175-183 ISSN 1644-275X
 9. Marzantowicz, Łukasz. : The use of time-driven activity based costing (TDABC) for optimizing time-consumtion in construction supply process / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz. // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for innovative and creative business solutions. [on-line] Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016. - 397 pp. pp. 112-119 [13.07.2016]
 10. Marzantowicz, Łukasz. : Fuel prices as a factor of shaping profitability of road transport in Poland / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz. // Economics and Culture [Online]. 2016, vol. 13 no. 2, pp. 44-52 [20.01.2017]
 11. Marzantowicz, Łukasz. : Guidelines for optimal purchasing of construction with the use of budgeting based on TDABC account / [Dokument elektroniczny] Lukasz Marzantowicz. // Annals of the University of Oradea. Fascicle of Management and Technological Engineering. [on-line] 2016, vol. 25 no. 2, pp. 147-150 [13.07.2016]
 12. Marzantowicz, Łukasz. : Rozwój logistyki w ochronie zdrowia w Polsce / Łukasz Marzantowicz. // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 249, s. 242-254 ISSN 2083-8611
 13. Marzantowicz, Łukasz. : Prewencyjna rola logistyki w katastrofie / Łukasz Marzantowicz. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2015, vol. 46 no. 2, pp. 173-184 ISSN 2080-0339
 14. Marzantowicz, Łukasz. : Konsument na rynku usług budowlanych / Łukasz Marzantowicz. // W: Konsument na rynku usług / redakcja naukowa Grażyna Rosa ; autorzy Anna Bera, Urszula Chrąchol-Barczyk, Magdalena Małachowska, Łukasz Marzantowicz, Beata Meyer, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Tomasz Sondej, Anna Szwajlik, Beata Świecka. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - 353 s. s. 166-180
 15. Marzantowicz, Łukasz: Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych / Łukasz Marzantowicz. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 885. Problemy Transportu i Logistyki. 2015, nr 31, s. 93-106 ISSN 1644-275X ;
 16. Marzantowicz, Łukasz. : TDABC as an optimization tool of purchasing processes in construction / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz, Mariusz Jedliński. // Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów [CD-ROM]. 2014, nr 3, s. 49-54 ISSN 1231-5478