Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : Współpraca – Zakład Inwestycji i Nieruchomości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Współpraca
 

 WSpółpraca

 
 

 International Real Estate Challegne 2016

 
Zaklad Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC) już po raz dziewiąty zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

Opis projektu

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby konkurując z ofertami przygotowanymi przez inne firmy.

Przebieg projektu

 

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.

Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w dniach 3-13 stycznia 2016 roku odbędzie się w Berlinie, gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości w pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości.

Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Rekrutacja uczestników programu

Proces rekrutacji do programu ma dwa etapy. Rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy a kończy rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przy udziale przedstawicieli firmy Cushman & Wakefield.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w tegorocznym projekcie wyłonionych zostanie czworo studentów SGH, na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV, listu motywacyjnego – odpowiadającego na pytanie – dlaczego chcę wziąć udział w konkursie IREC oraz rozwiązania dwóch zadań (w języku angielskim):

ZADANIE 1:
Znajdź i przedstaw argumenty których użyłbyś/użyłabyś do przekonania międzynarodowej firmy działającej na rynku europejski​m i planującej ekspansję na rynku Polskim do wyboru Warszawy jako lokalizacji krajowego biura. Przedstaw jak najwięcej argumentów tak aby możliwa do uchwycenia była logika wywodu. 

ZADANIE 2:
Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest hiszpańska firma zajmująca się usługami B2B, która planuje otwarcie jednego z biur świadczących takie usługi w Polsce. W tym celu, firma ta poszukuje odpowiedniej powierzchni biurowej, o wielkości około 2.000 m2, która będzie dostępna w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pod uwagę brane są jedynie lokalizacje w Warszawie. Bardzo istotny jest ograniczony koszt wynajęcia. W oparciu o analizę lokalnego rynku powierzchni biurowej, przygotuj propozycję trzech lokalizacji (konkretny budynek) oraz przedstaw rekomendację dotyczącą wyboru oraz jej uzasadnienie.

Odpowiedzi na oba pytania należy przesłać w formie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków wliczając spacje) lub w formie prezentacji w programie Power-point na adres e-mail: IREC2015@gmail.com do końca dnia 13 listopada 2015 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield do dnia 17 listopada 2015 rpowiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2015 r. w siedzibie firmy Cushman & Wakefield, w budynku Metropolitan przy placu Piłsudskiego 1.

Przy analizie nadesłanych aplikacji pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • odpowiedzi na powyższe pytania;
  • znajomość języka angielskiego;
  • działalność dodatkowa związana z nieruchomościami,
  • rozmowa kwalifikacyjna;

Opiekunem i koordynatorem projektu jest mgr Paweł Nowakowski z Zakładu Miasta Innowacyjnego SGH.

Wsparcie sponsorskie

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału, finansowe wsparcie w zakresie obejmującym przejazdy, przeloty i zakwaterowanie oraz w pewnym zakresie wyżywienie w trakcie pobytu za granicą. Cushman & Wakefield zapewnia także opiekę merytoryczną m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program także swoją wiedzą ekspercką podczas wizytacji przez grupę gości z zagranicy wybranych nieruchomości w Warszawie 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.