Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania statutowe

 

​Zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki​ finansowanie działalności statutowej obejmuje utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej czyli m.in. :

  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
  • utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1,
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
  • zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;​ 

BADANIA STATUTOWE​ 2018 

Trwa nabór wniosków na realizację badań naukowych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego KZiF (tzw. badania statutowe) w 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie
 ​pismo.pdf.pdf

Wzory pism i dokumentów:

Najważniejsze akty prawne związane z prowadzeniem badań statutowych:

 
 Badania statutowe realizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów