Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Organizacja i Kierowanie :

Kwartalnik Organizacja i Kierowanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kwartalnik Organizacja i Kierowanie
 

 ORGANIZACJA I KIEROWANIE

 
Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” jest wydawany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie. Jest najstarszym w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu. Kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego jest najwyższa kategoria punktacji dla polskich czasopism naukowych przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Komitet Badań Naukowych.
 
index copernicus                     bazekon