Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Zeszyty Naukowe - Studia i Prace KZiF :

Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów"

 
​W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów".

Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium.

Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Tłumaczenie streszczeń artykułów do czasopisma „Studia i Prace KZiF" finansowane w ramach umowy 782/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Punktacja MNiSW 
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” – 12 punktów (więcej).  
Maksymalnie w naszej kategorii (część B wykazu czasopism) można było uzyskać 15 punktów

​​​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa.

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

Wydania aktualnych oraz archiwalnych numerów Zeszytów znajdują sie także na stronie www.sip-kzif.edu.pl​​


2018

 
 
 

 Zeszyt Naukowy 166

 
 

 Kontakt

 

​Anna Karpińska
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

e-mail: sipkzif@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 98 66
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 30
02-513 Warszawa