Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Kontakt :

Kontakt – Kolegium Zarządzania i Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów - Kontakt
 

 Kontakt

 

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 30, 32, 35, 317, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 98 67


Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:

 • Prowadzenie spraw personalnych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Sprawowanie kontroli nad przebiegiem postępowań habilitacyjnych skierowanych do Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora oraz koordynacja spraw związanych z przewodami doktorskimi.
 • Obsługa techniczna i organizacyjna posiedzeń Rady Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF. 
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium ZiF.
 • Analiza budżetu Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
 • Rejestracja umów w CRU
 • Aktualizacja strony http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
 • Zastępowanie kierownika Biura Kolegium w czasie jego nieobecności w pracy.
  pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Katarzyna Gralewska:

 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia).
 • Prowadzenie korespondencji dot. współpracy z zagranicą.
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów delegacji.
 • Prace administracyjno-organizacyjne związane z przewodami doktorskimi.
  pok. 317 III piętro - tel. 22 564 7502

mgr Marcin Jakubiak:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań na utrzymanie potencjału badawczego oraz badań dla młodych naukowców i doktorantów prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów (w ramach działalności statutowej).
 • Przygotowanie wniosku o dotację z MNiSW na działalność statutową. 
 • Prace związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych KZiF: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, „Journal of Management and Financial Sciences”.
 • Przygotowanie ankiet dla MNiSW dotyczących oceny czasopism naukowych.
 • pok. 30 parter - tel. 22 564 7324

  mgr Grażyna Komorowska:

  • Prowadzenie Kancelarii Kolegialnej.
  • Rejestracja umów oraz przyjmowanie dokumentów księgowych dostarczonych do podpisu przez Dziekana Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych przyznanych przez NCN pracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
  • Współudział w sporządzaniu wykazów publikacji pracowników naukowych Kolegium ZiF.
  • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i wydawaniem publikacji na Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF.
  • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami MNiSW, Rektora oraz odznaczeniami. 
  • Rejestracja umów w CRU
   pok. 339 III piętro - tel. 22 564 9867

  Skip Navigation Links.
  Collapse Kolegium Zarządzania i FinansówKolegium Zarządzania i Finansów
  Expand Instytut FinansówInstytut Finansów
  Expand Instytut ZarządzaniaInstytut Zarządzania
  Expand Instytut RachunkowościInstytut Rachunkowości
  Expand Katedra Teorii ZarządzaniaKatedra Teorii Zarządzania
  Expand Katedra Ekonomii StosowanejKatedra Ekonomii Stosowanej
  Expand Katedra Rynku, Marketingu i JakościKatedra Rynku, Marketingu i Jakości
  Expand Instytut Ryzyka i Rynków FinansowychInstytut Ryzyka i Rynków Finansowych
  Expand Biuro Kolegium Zarządzania i FinansówBiuro Kolegium Zarządzania i Finansów
  Expand Instytut Infrastruktury, Transportu i MobilnościInstytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
  Expand Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu TerytorialnegoKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
  Expand Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki GospodarczejInstytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
  Kolegium Zarządzania i Finansów
   
   
   

   Struktura

   
   

   Masz pytanie?

   
   
  Zadaj pytanie:
  Telephone number:
  E-mail:
  First and last Name:
  Name of the institution:
  Write the code you see above

  Do You have a question?

  Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.