Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Publikacje

 

​W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1995 roku ukazują się cyklicznie Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" a od października 2008 roku ukazuje się „Journal of Management and Financial Sciences" - kolegialne czasopismo wydawane w j. angielskim.

Ponadto pracownicy KZiF są autorami lub współautorami książek. Oto niektóre z nich:

wykluczenie.png


Autorzy:
Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska, Mirosława Janoś-Kresło, Teresa Słaby
Tytuł: „WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 181

 

 

 

Ryzyko_katastroficzne.bmp
Autorzy:
Tomasz Michalski, Adam Śliwiński, Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska
Tytuł: „RYZYKO KATASTROFICZNE"
Dane bibliograficzne:
Wydawnictwo FINCON,
Warszawa 2016, s. 211

  

s_winch.jpg
Autor:
Sławomir Winch
Tytuł: „SUBSTYTUTY PRZYWÓDZTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KONCEPCJA TEORETYCZNA I JEJ IMPLIKACJE PRAKTYCZNE"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 238

 


 

 

649_powiekszenie.jpg
Autorzy:
Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maśloch, Marek Goleń, Edwin Górnicki
Tytuł: „RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH "
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 137

 


 

trocki.jpg
Autorzy:
​Michał Trocki, Emil Bukłaha
Tytuł: „PROJECT MANAGEMENT - CHALLENGES AND RESEARCH RESULTS"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 185

 

 

 

 

szumniak.jpg

 
Autor:
Justyna Szumniak-Samolej
Tytuł: „ROZMOWY Z LIDERAMI BIZNESU SPOŁECZNEGO W POLSCE"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 99

 
 
 
 
 
 

 

 942_powiekszenie.jpg
Autor:
Mateusz Guzikowski
Tytuł: „INSTYTUCJE RYNKU PRACY W KRAJACH TRANSFORMACYJNYCH"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 310

 

 

  


czerwo.jpg
Autor:
Monika Czerwonka
Tytuł: „KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH FINANSÓW"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 321

 

 

 

943_powiekszenie.jpg
Autor:
Ireneusz Dąbrowski
Tytuł: „MECHANIZMY SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH A RÓWNOWAGA I DYNAMIKA SYSTEMU EKONOMICZNEGO"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 157

 

 

 


Misiag.jpg
Autor:
Elżbieta Malinowska-Misiąg
Tytuł: JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, s. 135

 

 

 

 


Autor:
Jan Komorowski
Tytuł: „Zarys budżetowania przedsiębiorstwa"
Dane bibliograficzne:
Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, s. 362

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Podgląd obrazu

 
 

 zeszyty naukowe studia i prace kzif

 


 

 journal of management and financial sciences