Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencje i seminaria – Zakład Polityki Gospodarczej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Polityki Gospodarczej - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i seminaria

 

POLITYKA GOSPODARCZA W TEORII I PRAKTYCE

5 grudnia 2014 r.

Otwarty program ramowy

900-1100 Rejestracja uczestników w Sali 152 (Organizatorzy będą udzielać informacji w holu głównego budynku SGH przy A. Niepodległości 162)


1100-1130 Powitanie uczestników Konferencji przez organizatorów i władze Uczelni

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. Tomasza Szapiro
Wystąpienie Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów prof. dr hab. Ryszarda Bartkowiaka


1130-1300 Sesja I
Wystąpienie Kierownika Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Współautorek:
Prof. zw. dr hab. Roman Kisiel
Dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Dr Anna Maria Niedziejko
Referat pt. Fundusz europejski jako instrument wsparcia gospodarki turystycznej na obszarze Suwalszczyzny

Wystąpienie  Współautorek referatu z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego:
Dr Ewa Baran
Dr Bogumiła Grzebyk
Referat pt.  Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska- Słowacja jako instrument wsparcia zrównoważonego
Dyskusja

1300-1330 Przerwa na kawę

1330-1430 Sesja II
Wystąpienie Autorki referatu z Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych z Uniwersytetu Wrocławskiego:
Dr Natalia Konopińska
Referat pt.  Przedsiębiorczość jako czynnik endogeniczny warunkujący rozwój gospodarczy Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego

Wystąpienie Współautorek referatu z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego:
Dr Renata Marks-Bielska
Dr Agata Zielińska
Referat pt. Dzierżawa rolnicza w kontekście teorii agencji
Dyskusja

1430-1530 Przerwa obiadowa

1530-1700 Sesja III
Wystąpienie Współautorów referatu z Uniwersytetu Gdańskiego
Mgr Lilia Neumann
Dr Andrzej Paczoski
Referat pt. Wskaźniki polityki budżetowej państw UE wobec Paktu Stabilności i Wzrostu oraz ich wpływ na PKB per capita

Wystąpienie Autora artykułu z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego:
Dr Andrzej Paczoski
Referat pt. Różnice kulturowe wobec wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem państw UE)

Wystąpienie Autorki referatu z Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:
Dr Gabriela Przesławska
Referat pt.  Pokryzysowa rola państwa w gospodarce – nowe kierunki badań, podstawowe dylematy
Dyskusja
Podsumowanie wyników Konferencji i wnioski nt. kierunków rozwoju współpracy ośrodków związanych z dyscypliną nauk ekonomicznych zajmującą się badaniami nad polityką gospodarczą - Jan Kaja.

 Podstawowe informacje na temat konferencjiodstawowe informacje na temat konferencji
Jest to reaktywowana cykliczna konferencja naukowa poświęcona problematyce wchodzącej w zakres dyscypliny nauk ekonomicznych, jaką jest szeroko rozumiana teoria polityki gospodarczej.

Termin: Konferencja zgodnie z tradycją odbywa się w pierwszy piątek grudnia. Niniejsza odbędzie się zatem:
5 grudnia 2014 r.

Miejsce:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek główny, sala konferencyjna 152
al. Niepodległości 162

Organizator:
Zakład Polityki Gospodarczej
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Handlowa

Rada Naukowa Konferencji „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce”
Prof. zw. dr hab. Adam Czudec – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Henryk Ćwikliński - Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Urszula Kalina- Prasznic – Uniwersytet Wrocławski
Prof. zw. dr hab. Roman Kisiel - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska – Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek A. Proniewski – Uniwersytet w Białystoku
Prof. dr hab. Agata Zagórowska – Uniwersytet Opolski
Prof. zw. dr hab. Jan Kaja – Szkoła Główna Handlowa 

Komitet organizacyjny:
dr Wiktor Bołkunow; mgr Katarzyna Borzym – Sekretarz; dr Marek Chrzanowski - Przewodniczący; dr Łukasz Marecki; dr Krzysztof Piech; dr Ludmiła Słobodzian; dr Robert Zmiejko

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.