Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Akademia Finansów – Szkoła Letnia :

Akademia Finansów – Szkoła Letnia – Instytut Finansów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akademia Finansów – Szkoła Letnia
 

 Akademia Finansów – Szkoła Letnia

 
AKADEMIA FINANSÓW_logo.jpg


 
Kursy będą prowadzone w czerwcu/lipcu 2017 r. przez pracowników naukowych Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz specjalistow ze świata biznesu.

Celem kursów realizowanych w ramach Akademii Finansów Szkoły Letniej jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które każdy przedsiębiorca i ekonomista powinien posiadać, aby zrozumieć finanse przedsiębiorstwa.

Kursy są adresowane do: pracowników służb finansowo-księgowych, pracowników instytucji finansowych, oferujących swoje usługi przedsiębiorstwom, kadry kierowniczej, właścicieli przedsiębiorstw i innych interesariuszy, wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się analizą finansową przedsiębiorstw.

Uczestnicy kursów otrzymają  komplet materiałów edukacyjnych oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
 
W  ramach cyklu Akademia Finansów-Szkoła Letnia realizowane będzie 4 kursów


PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ  (20h) szczegółowe informacje

​Program kursu
​Wymiar godzin
​Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych 4h​
​Podstawowe zasady i narzędzia analizy finansowej
​2h
​Analiza finansowa- studium przypadku 10h​
​Zarządzanie kapitałem obrotowym netto 2h​
​Modele dyskryminacyjne 2h​
 
 • koszt uczestnictwa 1100zł
 • KURS w roku akdemickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony
   

PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (20h) szczegółowe informacje

Program kursu Wymiar godzin​
Finanse przedsiębiorstwa 6h
Optymalizacja podatkowa z punktu widzenia polskiego przedsiębiorstwa 4h
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie ​6h
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 4h
 
 • koszt uczestnictwa 1100zł 

 • termin kursu: 01-02 lipca  2017 r.
 • KURS w roku akdemickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony
   

SKUTECZNY SYSTEM COMPLIANCE W INSTYTUCJI FINANSOWEJ (20h) szczegółowe informacje

 

Program kursu
​Wymiar godzin
Czym jest compliance 2h
Podstawy skutecznego systemu compliance (CMS – Compliance Management System) 4,5h
Compliance w procesie wspomagania zarządzania firmą 4,5h
Compliance w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku instytucji finansowej 3h
Compliance i odpowiedzialny biznes 2h
Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie systemu compliance 3h
​Zakończenie kursu 1h
 •   koszt uczestnictwa 1000zł
 •   KURS w roku akdemickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony
   
                                                                

 ANALIZA PODATKOWA (32h) szczegółowe informacje

 
Program kursu
​Wymiar godzin
Podstawowe zasady i narzędzia analizy finansowej
4h
Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych
4h
Analiza podatkowa- ujęcie problemowe ​12h
Rozwiązywanie sporów podatkowych
4h
Analiza podatkowa  – studia przypadków 7h
​Zakończenie kursu 1h
 
 •  koszt uczestnictwa 2000zł
 • KURS w roku akdemickim 2016/2017 nie zostanie uruchomiony
 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego:
 
 •     aktywne uczestnictwo w zajęciach
 •  
 •     zaliczenie sprawdzianu w formie testu weryfikującego wiedzę
 
 
Wymagane dokumenty do zapisu:
 
 •     formularz rejestracyjny
 •     potwierdzenie uiszczenia opłaty
 •  
 •     okazanie świadectwa maturalnego lub odpisu dyplomu studiów wyższych
 •  
 •     prawidłowo wypełnioną umowę o warunkach odpłatności za kursy dokształcające
 
 
Rezygnacja z uczestnictwa:
 
W przypadku rezygnacji z kursu  przed rozpoczęciem zajęć  osobie przysługuje zwrot opłaty po potrąceniu  kosztów rekrutacji.
 
 
 
Kontakt:
 
Instytut Finansów
 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 334 III p.
 
02-513 Warszawa
 
22564 93 20/ 92 95
 
Alicja Ozga  503 143 798 lub Katarzyna Wasilewska 504 095 061
 
email: if@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Formularz zgłoszeniowy