Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Tematyka prac dyplomowych

 
Serdecznie zapraszamy na zajęcia seminaryjne prowadzone przez pracowników Instytutu Rachunkowości. Prowadzimy seminaria zarówno dla studentów studiów licencjackich jak i studentów studiów magisterskich.

Proponujemy realizację tematów prac licencjackich i magisterskich obejmujących następująca problematykę:
 

  prof. dr hab. Anna Karmańska

 
 • Kierunki zmian w prawie bilansowym na tle zmian globalnych. 
 • Wyceny w rachunkowości: obszary, metody, ryzyko, etyka. 
 • Koncepcje rachunkowości zarządczej i w rachunku kosztów. 
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa grup kapitałowych. 
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa w sferze ubezpieczeń. 
 • Międzynarodowe aspekty polityki bilansowej. 
 

 dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH

 
 • Współczesne problemy rachunkowości. 
 • Koszty działalności podmiotów zarobkowych i niezarobkowych (non profit) - modele ewidencyjne, analiza, sprawozdawczość. 
 • Opracowanie biznes planu w programach restrukturyzacyjnych. 
 • Analiza finansowa w procesie zarządzania.
 

 dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

 
 • Instrumenty finansowe kapitałowe i dłużne oraz pochodne. 
 • Zarządzanie aktywami i pasywami firmy. 
 • Wycena wybranych składników aktywów i pasywów. 
 • Analiza sprawozdań finansowych banku lub innego podmiotu. 
 • Rachunkowość pojedyńczych podmiotów gospodarczych. 
 • Rachunkowość banku, domu maklerskigo, funduszu inwestycyjnego. 
 • Wybrane problemy rachunkowości i sprawozdawczości spółki. 
 • Rachunkowość a otoczenie gospodarcze. 
 • Badanie sprawozdań finansowych, kontrola wewnętrzna i etyka. 
 

 dr Hanna Bystrzycka

 
 • Zagadnienia rachunkowości finansowej.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 

 dr Magdalena Giedroyć

 
 • Historia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Problemy współczesnej rachunkowości finansowej.
 • Problemy współczesnej sprawozdawczości finansowej.
 • Zapewnianie użyteczności informacji finansowych.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 • Teoria rachunkowości.
 

 dr Rafał Grabowski

 
 • Rachunkowość zarządcza. 
 • Rachunek kosztów. 
 • Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. 
 • Manipulacje księgowe i ich wykrywanie. 
 • Pozostałe zagadnienia z rachunkowości finansowej. 
 

 dr Urszula Kierczyńska

 
 • ​​Wybrane problemy rachunkowości finansowej.
 • Prawo bilansowe a prawo podatkowe.
 • Analiza sprawozdań finansowych.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 

 dr Katarzyna Klimczak

 
 • ​​Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
 • Analiza sprawozdań finansowych.
 • Podatki w rachunkowości.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 

 dr Edyta Łazarowicz

 
 • ​​Problemy współczesnej rachunkowości. 
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 • Historia rachunkowości. 
 

 dr Małgorzata Mierzejewska

 
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw. 
 • Podatki w rachunkowości. 
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. 
 • Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 
 

 dr Małgorzata Paszula

 
 • Rachunkowość - geneza powstania, determinanty rozwoju od średniowiecza po czasy współczesne. 
 • Zasady i metody rachunkowości. 
 • Zasoby majątkowe, ich wykorzystanie i zmiany wartości. 
 • Wynik finansowy (całościowy) jako element systemu rachunkowości. 
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza. 
 • Ocena efektywności działania i pomiar wartości dla aksjonariuszy na podstawie danych z systemu informacyjnego rachunkowości. 
 

 dr Anna Wachowicz

 
 • Aspekty humanistyczne rachunkowości finansowej i zarządczej. 
 • Rachunkowość jako zjawisko kulturowe - perspektywa historyczna, socjologiczna, etyczna, psychologiczna, ekonomiczna, polityczna.