Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Kierownik edycji: prof. Michał Trocki
Sekretarz edycji: dr hab. Paweł Wyrozębski - pawel.wyrozebski@sgh.waw.pl tel. 692 112 883
Dokumenty niezbędne do rekrutacji:  
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia - pobierz PDF - treść umowy do wglądu; umowy zostaną przygotowane przez organizatora studiów i zostaną przekazane do podpisu przez słuchaczy podczas spotkania inauguracyjnego)
  • formularz aplikacyjny - generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych
  • Życiorys lub CV (według własnego wzoru)
  • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) z dokumentem do wglądu.
  • 1 fotografia: zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Terminy zajęć w ramach LXVII edycji: 
 
I semestr:

24-25 września 2016

8-9 października 2016

12-13 listopada 2016

26-27 listopada 2016

14-15 stycznia 2017

28-29 stycznia 2017

II semestr:

4-5 lutego 2017

11-12 marca 2017

8-9 kwietnia 2017

13-14 maja 2017

27-28 maja 2017

10-11 czerwca 2017


Czesne: 

Opłata za całość studiów: 7 500 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4 500 zł) płatna przy zapisie, druga rata płatna do 4 lutego 2017 r. - 3 000 zł). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi przy zapisie dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7 500 zł.   
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.     
 
Numer konta dla edycji LXVII: 
Każdy Słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany automatycznie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).
 
W przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata".
Uwaga! TERMIN WPŁATY II RATY UPŁYWA 4 lutego 2017 r.