Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Skład osobowy – Zakład Zarządzania w Gospodarce | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania w Gospodarce - Skład osobowy
 

 Pracownicy

 

 p.wachowiak.jpgdr hab. Piotr Wachowiak prof. SGH​

Kierownik Zakładu

 
kontakt: piotr.wachowiak@sgh.waw.pl
 
 
 
 
  

Zainteresowania naukowe

 • Teoria negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna na temat wrażliwości społecznej polskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje

 • P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002.
 • P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Profesjonalne prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2008.

Coś o sobie

 • Mam żonę Kasię, która również pracuje na SGH w CWFiS i córkę Manię oraz szesnastoletnią jamniczkę Jagę. Zbieram figurki słoni. Moja kolekcja liczy już ponad 650 figurek. Mimo, że nie mam słuchu doceniam wspaniały Chór SGH, którego jestem opiekunem. Uwielbiam jeździć na nartach, dlatego też zimą mógłbym mieszkać w górach. Często wyjeżdżam z grupą przyjaciół z SGH na zagraniczne wojaże.

m.romanowska.jpg

prof. dr hab. Maria Romanowska

 kontakt: maria.romanowska@sgh.waw.pl

 


 

 Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie strategiczne, zarządzanie w kryzysie, grupy kapitałowe. Fuzje i przejęcia, alianse strategiczne.

Najważniejsze publikacje:

 • Leksykon zarządzania, (redaktor), Difin
 • G.Gierszewska, M.Romanowska, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009,
 • M.Romanowska , Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. II, PWE, Warszawa 2009,
 • Grupy kapitałowe. Strategie i struktury, redaktor), PWE, Warszawa 2011.

Coś o sobie

 • Hobby: powieści i filmy kryminalne, ogrodnictwo.

 

c.suszynski.jpg


 prof. zw. dr hab. Cezary Andrzej Suszyński

 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe, prowadzone badania
 • Ewolucja współczesnego przedsiębiorstwa, zmiany jego paradygmatu.
 • Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 • Finansowe aspekty zarządzania, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
 • Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Najważniejsze publikacje
 • Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie (red. C. Suszyński), PWE, Warszawa 2007,
 • Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (współautor V. Jog), Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
Coś o sobie
 • Muzyka (stosowna do wieku, ale wcale nie taka poważna!), kino, dalekie podróże, dobre malarstwo i dobre wino – dopiero w tym otoczeniu można mieć satysfakcję z tego, co wyżej.

  

   z.dworzecki.jpg

dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. SGH

 

kontakt: zbigniew.dworzecki@sgh.waw.pl Zainteresowania naukowe

 • Zarządzanie strategiczne, w tym zwłaszcza strategie konkurencji i rozwoju, nowoczesne modele biznesowe, struktury modułowe i sieciowe; restrukturyzacja przedsiębiorstw i zarządzanie w kryzysie; kierowanie ludźmi i rozwój kadr.

Najważniejsze publikacje

 • Z.Dworzecki, M. Romanowska (red.). Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, OW SGH Warszawa 2008,
 • Z Dworzecki, Mody w zarządzaniu. W: Nowoczesne instrumenty zarządzania, praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka i J. Ostaszewskiego. OW SGH Warszawa 2008,
 • Z. Dworzecki, Dylematy współczesnego zarządzania. W: Wspomaganie i usprawnianie działalności inżyniera – organizatora, praca zbiorowa pod red. J. Jarzyny i W. Miszalskiego. WAT, Warszawa 2009,
 • Z. Dworzecki, Strategiczne sieci przedsiębiorstw. W: A.Skowronek-Mielczarek (red.) Przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, rynek. SGH Warszawa 2003
 • Z. Dworzecki (red.) Przedsiębiorstwo kooperujące. EuroExpert Warszawa 2002

Coś o sobie

 • Rodzina - żona, dwoje dzieci, jamnik Rekord, który podporządkował sobie wszystkich i wspaniała Wnuczka Maja (1,5 roku).W wolnych chwilach (których jest niewiele) spotkania z Przyjaciółmi, dobra książka, film, muzyka, od czasu do czasu teatr, koncert i wystawy w „Zachęcie” oraz „Centrum Sztuki Współczesnej”, a w wakacje podróże turystyczne po świecie.

  

m.jarosinski.jpg

 dr hab.​ Mirosław Jarosiński prof. SGH

 kontakt: miroslaw.jarosinski@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe
 • Zarządzanie strategiczne. Biznes międzynarodowy. Zarządzanie międzynarodowe. W ostatnich latach badania koncentrują się wokół internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna na temat wczesnej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje
Najważniejsze publikacje dopiero powstają. Z mniej ważnych można wymienić:

 • M. Jarosiński, Compétitivité des entreprises polonaises sur le marché international, [w:] „Les Annales de L’Universite Valahia de Targoviste”, section sciences economiques, XIVème annee – No 28 – 2009.
 • M. Jarosiński, Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, pod red. M. Dobskiej, K. Rogozińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • M. Jarosiński, Dywersyfikacja produktowa i branżowa, [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, pod red. M. Romanowskiej, SGH, Warszawa 2004.
Coś o sobie
 • Mam żonę Joasię i dwie córki: Elę i Jadzię. Uwielbiam wspólne rodzinne podróże, a gdy czas pozwala czytam książki.

 

g.lesniak_lebkowska.jpg

 dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska prof. SGH ​ ​

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

 • Zrównoważony rozwój, ekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego uwarunkowania, społeczna odpowiedzialność biznesu. Badania: Strengthening Business Contributions to Sustainable Development in CEE Countries (CH. Mott Foundation), „European Platform for Excellence in CSR Research (6PR UE)
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, strategiczne podstawy budowy wartości przedsiębiorstwa. Badania: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw (KBN), Zarządzanie w kryzysie, Uwarunkowania i realizacja strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw, ryzyko inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów w krajach Europy Śr.-Wsch.
 • Zarządzanie projektami. Inicjator, kierownik i koordynator projektów naukowo- badawczych, edukacyjnych i biznesowych

Najważniejsze publikacje

 • Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości (OiK 2006)
 • Dylematy rozwoju strategicznego i kształtowanie przyszłości w duchu społecznej odpowiedzialności korporacji (SGH 2006)
 • Miejsce zarządzania projektami w procesie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw (SGH 2008)
 • Międzynarodowe nisze jako szansa rozwoju strategicznego polskich przedsiębiorstw (SGH 2009)
 • Action Learning Worldwide. Experiences of Leadership and Organizational Development pod red. Y. Boshyka –współautor (Palgrave 2002)

Coś o sobie

 • Piękno przyrody i jego ochrona na świecie, członkostwo WWF
 • Jamniki szorstkowłose miniaturowe
 • Samochody terenowe i podróże
 • Umacnianie więzi międzyludzkich, pozytywnego myślenia i chęci do nowych inicjatyw

mwk.PNG

dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski prof. SGH

kontakt: mwojty@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe
 • teoria przedsiębiorstwa, nauka o przedsiębiorstwie, metodologia nauk ekonomicznych, proces globalizacji gospodarki, specyfika sektora finansowego oraz gospodarki realnej, uwarunkowania prowadzenia biznesu w poszczególnych gospodarkach z perspektywy instytucji ekonomicznych, nowoczesna polityka gospodarcza, proces transformacji polskiej gospodarki, strategia przedsiębiorstwa, modele konkurowania przedsiębiorstw, świat start-upów i nowoczesna przedsiębiorczość w kontekście miast, krajów i regionów, audyt wewnętrzny, ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami (ryzyko, wartość, systemy IT)
Najważniejsze publikacje
 • O różnorodności współczesnego świata. Wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań prowadzenia biznesu w poszczególnych gospodarkach, Tom 1 - Bhutan, Białoruś, Chile, Czechy, Filipiny, Holandia, Izrael, Japonia, Kenia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, praca zbiorowa pod red. M. Wojtysiak-Kotlarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, w druku.
 • O różnorodności współczesnego świata. Wybrane zagadnienia dotyczące uwarunkowań prowadzenia biznesu w poszczególnych gospodarkach, Tom 2 - Papua Nowa Gwinea, Peru, Portugalia, Rosja, Rumunia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, praca zbiorowa pod red. M. Wojtysiak-Kotlarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, w druku.
 • M. Wojtysiak-Kotlarski, Chosen Aspects Regarding IT Software in Project Management, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • M. Wojtysiak-Kotlarski, Introduction to Risk and Value Management in Projects, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • M. Wojtysiak-Kotlarski, E. Szczech-Pietkiewicz, K. Negacz, New Models of Urban Entrepreneurship. Context for Development, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
 • Grzegorz Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, praca pod red. P. Kozłowskiego i M. Wojtysiak-Kotlarskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 • M. Wojtysiak-Kotlarski, Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2011.
 • M. Wojtysiak-Kotlarski, O metodologii nauk ekonomicznych. Wybrane zagadnienia teoretyczne, rozmowy z przedstawicielami profesji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
Hobby
 • sport (bieganie, pływanie, żeglarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo, jazda na łyżwach), czytanie książek

IMG_0095-25.jpg

dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH

kontakt: agnieszka.sopinska@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe
 • Zarządzanie strategiczne; zarządzanie wiedzą i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; analiza zasobów przedsiębiorstwa; problematyka konkurencyjności przedsiębiorstwa; analiza strategiczna przedsiębiorstwa i metody portfelowe; strategia dywersyfikacji w przedsiębiorstwie; analiza fuzji i przejęć; zjawisko internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Najważniejsze publikacje
 • A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Wydanie II, Warszawa 2010;
 • A. Sopińska, Rozważania dotyczące formułowania strategii w języku zasobów. /w/ Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. (red.) R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2010
 • A. Sopińska: autorstwo dwóch rozdziałów oraz współautorstwo czterech rozdziałów /w/ Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [red.] P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2005;
Coś o sobie
 • W wolnych chwilach lubię utrwalać na fotografii piękno otaczającej przyrody i architektury. Zbieram filiżanki z określonym motywem.

  

 KB_foto_2.jpg
dr Krystian Barłożewski

 kontakt: kbarlo@sgh.waw.pl
 
 

 

 

  

Zainteresowania naukowe

 • Każda dziedzina nauki, która pozwala wskazać czynniki lub wyjaśnić przyczyny efektywności przedsiębiorstw. Szczególnie bliskie są mi jednak internacjonalizacja przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem.

Najważniejsze publikacje

Za wcześnie, aby na początku kariery naukowej mówić o najważniejszych publikacjach. W drodze książka na temat efektywności ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Poza tym można wymienić również:

 • K. Barłożewski, Effectiveness of Market Strategy for Management of Brand Portfolio Consisting of Innovative Drugs and Their Generic Equivalents, [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2012.
 • K. Barłożewski, Granice efektywności przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, J. Cygler, Granice zarządzania, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
 • K. Barłożewski, P. Trąpczyński, Ekspansja zagraniczna nie gwarantuje wzrostu, „Harvard Business Review Polska”, 2016, nr 2 (156).​
Coś o sobie
 • Mam żonę i małego synka Aleksandra. Liczę na to, że rodzina będzie się sukcesywnie powiększać. Lubię stawiać sobie cele i je realizować, ale cenię sobie przy tym równowagę między życiem zawodowym, rodzinnym, moim własnym wewnętrznym i towarzyskim.

s.gregorczyk.jpg dr Sylwester Gregorczyk

 kontakt: sylwester.gregorczyk@sgh.waw.pl
 
 

 

 

  

Zainteresowania naukowe

 • Zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, ewolucja modeli biznesowych.

Najważniejsze publikacje

 • „Kierowanie zespołem projektowym”, współautor z P. Wachowiak, B. Grucza. K. Ogonek, Difin, Warszawa 2004,
 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, red. P. Wachowiak, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2006,
 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii, współautor G. Leśniak-Łebkowska, K. Ogonek, Bizarre, Warszawa 2009.

Coś o sobie

 • Szczęśliwy tata trzech córek, zaniedbany talent muzyczny, miłośnik pieszych i rowerowych wycieczek.

 

e.kuczmera_ludwiczynska.jpg dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczynska

 
 
 
 
 

 
Zainteresowania naukowe
 • Kierowanie ludźmi, zarządzanie zasobami pracy, organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem.
Najważniejsze publikacje
 • Podstawy organizacji i zarządzania, (red. M. Romanowska) Difin 2002,
 • Sylwetki polskich menedżerów (część I), w: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw (red. M.Romanowska), Difin 2004,
 • Zasoby ludzkie w biznes planie (roz. 5), w: Biznes plan - Elementy planowania działalności rozwojowej (red. Prof. dr. hab. K.Marecki, Dr M.Wieloch), Oficyna Wydawnicza SGH 2008,
 • Jak oszczędzać czas organizując pracę sobie i innym, Bizarre 2009.

 Coś o sobie

 • Szczęśliwa babcia Marysi (7 l ) i Jasia (6 l) z którymi odkrywa świat wg. dziecka.

  Pasjonuje się holistyką; Energią Uniwersalną i jej zastosowaniem (członek HUESA); biologicznymi cyklami w życiu człowieka i ich praktycznym wykorzystaniem; uwarunkowaniami rozwoju cywilizacji na Ziemi; praktyczną teorią sukcesu – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań psycho –socjologicznych.

  Podróżuje śladami dawnych kultur, szczególnie - Polska, Australia, Indie, Sri Lanka, Tajlandia. Szczęście dopełnia leśna działka na której oprócz śpiewu ptaków, słychać radosne głosy najbliższych.
    

 

 w.jakubowska.jpgdr Wioletta Mierzejewska

 kontakt: wioletta.jakubowska@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 

 

Zainteresowania naukowe

 • Moje zainteresowania naukowe związane są z problematyką zarządzania strategicznego, a w szczególności strategiami dywersyfikacji i internacjonalizacji, sposobami rozwoju przedsiębiorstw oraz elastycznością przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w turbulentnym otoczeniu. Brałam udział w badaniach naukowych związanych z tymi zagadnieniami, między innymi w badaniach dotyczących strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz grancie naukowym KBN, w którym byłam odpowiedzialna za analizę strategii dywersyfikacji polskich grup kapitałowych.

Najważniejsze publikacje

 • Kilka artykułów z obszaru moich zainteresowań. Te najważniejsze publikacje jeszcze przede mną.

Coś o sobie

 • W czasie wolnym czytam (kryminały, literatura s-f i fantasy), oglądam filmy (kino europejskie i azjatyckie, anime- głównie cyberpunk). Jestem zwolenniczką aktywnego trybu życia, dużo jeżdżę na rowerze, pływam i praktykuję ashtanga yoga. Ostatnio stałam się też posiadaczką motoru (proszę patrzeć w lusterka ;)).

 ​

 

  m.pietrzak.jpgdr Maria Pietrzak

 kontakt: maria.pietrzak@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 
 
Zainteresowania naukowe
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw
  zarządzanie międzykulturowe
  zarządzanie strategiczne
  etyka w biznesie

Najważniejsze publikacje

 • Wpływ internacjonalizacji na zmiany łańcucha wartości grup kapitałowych, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce – strategie i struktury, red. M. Romanowska, PWE, Warszawa 2011.
Coś o sobie
 • Lubię: śpiewać, uczyć się języków, pielęgnować kwiaty, gotować
  Dzieci: Ola i Wojtuś zdjęcie ja albert tomaszewski (Kopiowanie).jpgdr Albert Tomaszewski

 kontakt: atomas1@sgh.waw.pl
 
 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

 • Strategie przedsiębiorstw, struktury organizacyjne, przedsiębiorczość. W przygotowaniu rozprawa doktorska na temat organizacji sieciowych

Najważniejsze publikacje

 • B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
 • A.Tomaszewski, P. Banasik. "Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis, w: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawnym, zarządczym i ekonomicznym." Banasik P.(red.), Wydawnictwo Kowalewski & Wolf, Gdańsk (2015).
 • W. Mierzejewska, A. Tomaszewski, Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu, w: Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwert, Warszawa 2016

Coś o sobie

 • Mam żonę i dwójkę dzieci. Lubię podróże i dobrą kuchnię​

 b.majewski.jpgmgr Bartosz Majewski

 kontakt: bartosz.majewski@sgh.waw.pl
 
 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

 • Zarządzanie strategiczne, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, przedsiębiorczość. Pracuję nad doktoratem na temat reorientacji strategicznej przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. Piotr Wachowiak, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006, (autor 4 rozdziałów i współautor 2)
 • M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK i FPAiKE, Warszawa 2008;
 • B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, WSIP, Warszawa 2009;

Coś o sobie

 • Mam żonę i dwie córeczki.

 

 

 

  b.chelstowska.jpgmgr Beata Chełstowska

 kontakt: beata.chelstowska@sgh.waw.pl
 
 
 
 

 

​ ​​

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.