Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Design Thinking Hub

 
Design Thinking Hub to projekt współpracy studentów SGH i Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Współpraca będzie trwała dwa semestry roku akademickiego 2016/2017 a jej celem będzie opracowanie produktu (ASP) oraz strategii jego biznesowego wdrożenia (SGH).   

Współpraca w zespołach będzie obejmowała wspólne rozwiązanie następujących problemów związanych z wdrożeniem nowego produktu: 

1. Opracowanie założeń i przeprowadzenie analizy rynku na potrzeby nowoprojektowanego produktu. 

Studenci SGH i ASP będą zapoznają się z technikami analizy rynku a potem wspólnie będą analizowali oczekiwania i potrzeby klienta wobec produktu oraz oszacują popyt i przygotują założenia dla strategii marketingowej jego wdrożenia. 

2. Opracowanie modelu biznesowego wdrożenia produktu na rynek. 

Po zapoznaniu się z metodami planowania biznesowego oraz budowania modeli biznesowych zespoły studentów SGH i ASP opracują kluczowe założenia modelu biznesowego dla nowoopracowywanego produktu według metody CANVAS Business Model. 

3. Opracowanie strategii fundraisingu i oszacowanie zapotrzebowania na kapitał. 

Ostatnim etapem współpracy będzie przygotowanie teaseru inwestycyjnego zawierającego informacje o planowanym produkcie, zapotrzebowaniu na kapitał, wskaźnikach efektywności finansowej planowanej do wdrożenia innowacji produktowej oraz kluczowych przewagach konkurencyjnych produktu.   

W trakcie współpracy zespoły będą uczestniczyły w info-seminariach, uzyskają wsparcie monitoringowe oraz będą przedstawiały założenia opracowanych strategii. 

W semestrze zimowym skoncentrujemy się na opracowaniu założeń strategii marketingowej. 

W semestrze letnim skoncentrujemy się na opracowaniu modelu biznesowego wdrożenia oraz teaseru inwestycyjnego wraz z modelem finansowym. 

Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie? 
  • Ponieważ sprawdzisz czy potrafisz wykorzystać wiedzę ze studiów SGH w rozwiązaniu konkretnego i rzeczywistego problemu biznesowego! 
  • Ponieważ poznasz sposób pracy designera studiującego na najlepszym polskim Wydziale Wzornictwa! 
  • Ponieważ nawiążesz kontakty, które już za chwilę wykorzystasz w karierze zawodowej! 
  • Ponieważ nie będziesz rozwiązywać nudnych zadań i oderwanych od rzeczywistości kejsów, a zmierzysz się z praktycznym planowaniem biznesowym! 
  • Ponieważ wspólnie z partnerem z ASP można spróbować sił na rynku i wdrożyć planowany produkt do sprzedaży! 
  • Ponieważ nauczysz się praktycznie wykorzystywać wiedzę ze studiów w SGH!
Najlepsze zespoły poza przygodą i fajną zabawą będą miały możliwość przedstawienia swoich pomysłów na spotkaniach z inwestorami. 

Projekt jest skierowany do studentów SGH chcących poznać rzeczywiste mechanizmy planowania biznesowego i projektowania produktu. 

Szczegółowy harmonogram pracy w ramach projektu udostępniam mailem, proszę o mail na adres: rafal.kasprzak@sgh.waw.pl​

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 25.11.2016 roku, osoby zainteresowane proszę o przysłanie listu motywacyjnego na adres mailowy: rafal.kasprzak@sgh.waw.pl

 
Zapraszam! 
 
dr hab. Rafał Kasprzak 
Kierownik Projektu 
Design Thinking Hub  
 
 
 

 o projekcie

 
​Proj​ekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2016 pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.