Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wykluczenie społeczne ludzi starszych na wsi - mit czy rzeczywistość?

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Zarządzania

Zakład Badań Zachowań Konsumentów

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE LUDZI STARSZYCH NA WSI – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?
 
Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek), w gmachu „C”, sala 2E, Al. Niepodległości 128; w godz. 10.00-15.30.
 
Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Wykluczenie społeczne – jakość i godność życia w wieku 60+ mieszkańców wsi w Polsce”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Teresa Słaby.  
 
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie najnowszych wyników badań w zakresie sytuacji ludzi starszych na wsi. Wyrażamy także nadzieję, że konferencja będzie okazją do integracji świata nauki, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu.
 
Bloki tematyczne konferencji:
  • Sytuacja materialna ludzi starszych na wsi.
  • Jakość życia ludzi starszych na wsi.
  • Obszary wykluczenia ludzi starszych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji - program_konferencji.pdfprogram_konferencji.pdf

Konferencja jest bezpłatna. Uczelnia nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem na konferencję i nie zapewnia noclegu.

  

Ważne daty:
  • Termin przesłania karty zgłoszenia i tytułu artykułu do 15 listopada 2014 r. - UWAGA termin został przesunięty do 15 grudnia 2014r.
  • Termin przesłania referatu do 15 grudnia 2014 r. - UWAGA termin został przesunięty do 15.02.2015 r.
  • Termin konferencji: 22 stycznia 2015 r.
 
Publikacja referatów  

Artykuły zostaną opublikowane w monografii recenzowanej. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do opublikowania są pozytywne dwie recenzje. 

Wymogi redakcyjne znajdują się tutaj - kliknij aby zapoznać się z wymogami redakcyjnymi
 
Rada Programowa
 
Przewodnicząca: 
prof. dr hab. Teresa Słaby, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Członkowie: 
prof. Ihor Hrabynsky – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Franka
dr Wilhelmina Nikitina - Wyższa Szkoła w Rezekne Łotwa
prof. dr hab. Piotr Błędowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Grażyna Karmowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Alicja Kusińska – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Zofia Wyszkowska – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab.Tomasz Zalega – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maria Zielińska - Uniwersytet Zielonogórski
 
Komitet Organizacyjny: 
prof. dr hab. Anna Dąbrowska
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
dr hab., prof. SGH Mirosława Janoś-Kresło
 
Sekretarze konferencji:  

mgr Dorota Kępka  dkepka@sgh.waw.pl 

mgr Izabela Kozłowska Izabela.kozlowska@doktorant.sgh.waw.pl      

 

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać telefonicznie 22-564-9309 lub za pośrednictwem adresów mailowych sekretarzy konferencji.
  
Serdecznie zapraszamy!
 
Poniżej możesz ściągnąć kartę zgłoszenia:
 
 
Autorzy muszą przesłać także poniższe oświadczenie: