Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencje i seminaria – Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Konferencje i seminaria
 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa utopia czy droga konieczna?" pod patronatem Rektora SGH

 

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w organizowanej wraz z WWF Polska międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 
Gospodarka o obiegu zamkniętym –
nowa utopia czy droga konieczna?
 
która odbędzie się 19 września 2018 r. na terenie naszej uczelni.
 
W szczególności zapraszamy do składania propozycji artykułów i wystąpień naukowych (w postaci tytułu i krótkiego abstraktu w języku polskim lub angielskim), które przyjmowane będą do 4 czerwca przez dra Marka Golenia (marek.golen@sgh.waw.pl). (Z uwagi na liczne zgłoszenia "spóźnialskich" przedłużamy termin do 14go czerwca.) Celem konferencji jest naukowa dyskusja pomiędzy zwolennikami a sceptykami wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym rozumianej możliwie szeroko, stąd propozycje artykułów i wystąpień nie powinny zawężać się jedynie do najczęściej poruszanej przy tej okazji tematyki gospodarowania odpadami. Chcemy rozmawiać o różnorodnych branżach gospodarki jak również spojrzeć na problemy od strony ogólnej z pozycji producentów, konsumentów i regulatorów. Odbiorcami treści konferencji mają być nie tylko kręgi naukowe, lecz także (a może przede wszystkim) praktyka gospodarcza w postaci przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dlatego szczególne preferencje będą miały propozycje tematów nawiązujących do praktycznych wdrożeń konkretnych rozwiązań gospodarowania zasobami w zamkniętych obiegach.
 
Tytuły wystąpień i artykułów zostaną poddane kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz sposobu ich prezentacji i późniejszej publikacji. Przewidywane są następujące formy prezentacji treści: sesja posterowa (w przypadku licznych zgłoszeń dominująca forma), prelekcja z prezentacją multimedialną (do 15 minut), udział w dyskusji panelowej. Ostateczna data przesłania materiałów prezentowanych podczas konferencji (postery, prezentacje, tematy do dyskusji panelowych) – 3 września 2018 r. W zgłoszeniach prosimy o podanie preferowanej formy prezentacji treści.
 
Przewiduje się publikację prezentowanych treści w następujących formach:
 
- kilka najlepszych artykułów naukowych opublikowanych zostanie w Studiach i Pracach Kolegium Zarządzania i Finansów   (12 pkt.),
- artykuły nawiązujące do tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce przewidziane są do publikacji w II tomie „Racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (praca zbiorowa w formie monografii),
- pozostałe treści przewiduje się opublikować w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej (zgodnie z zasadą GOZ o wirtualizacji produktów).
 
Ostateczna data przedłożenia tekstów do publikacji – 1 października 2018 r.
 
Uczestnictwo (zarówno bierne jak i czynne) w konferencji, a także publikacja pokonferencyjna są nieodpłatne.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji od osób, które nie zamierzają prezentować żadnych treści (słuchacze), przyjmuje Ewa Chodkiewicz z WWF Polska (echodkiewicz@wwf.pl). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony do 30 lipca 2018 r.
 
 

 

 

 Konferencji patronują:

 

 

patronat_honorowy_rektora-1 copy.jpg

 

 

 

 

 logoIGOZ.jpg
 
 
           

 

 

 
 
 

 struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.