Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Teresa Taranko

 

Wykształcenie i stopnie naukowe:

2018 - profesor tytularny
2011 - profesor SGH 
2011 - doktor habilitowany, Szkoła Główna Handlowa|
2000 - doktor, Szkoła Główna Handlowa
1983 - magister, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie SGH)

Przedmioty nauczane w SGH:
Analiza rynku i konkurencji; Marketing; Strategie marketingowe; Strategie produktu i marki

Zainteresowania badawcze:
procesy konkurencyjne na rynku; strategie marketingowe przedsiębiorstw; koszty i efekty marketingu; strategie marki

Usługi doradcze:

Przygotowywanie opinii i występowanie jako ekspert w sądzie w sprawach dotyczących naruszania prawa ochrony znaków towarowych w Polsce. Szeroki zakres usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w zakresie marketingu, jakości i obsługi klientów. Realizowane na potrzeby podmiotów gospodarczych analizy sytuacji rynkowych i projekty doradcze w zakresie strategii marketingowych.

Inne funkcje:

 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego Marketingu w SGH
 • pełniła funkcję p.o. kierownika Katedry Rynku i Marketingu w SGH

Wybrane publikacje:

 • Teresa Taranko, "Uregulowania dotyczące ochrony wzorów przemysłowych", w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Teresa Taranko, "Uregulowania dotyczące ochrony znaków towarowych", w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Teresa Taranko, "Uregulowania w zakresie reklamy w Polsce", w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Teresa Taranko, "Uregulowania dotyczące innych narzędzi komunikacji marketingowej", w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Teresa Taranko, "Postawy menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe wobec uregulowań prawnych w zakresie produktów i usług - wyniki badania empirycznego", w : Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015​
 • Teresa Taranko, "Innowacje produktowe a strategie marki", Logistyka, 2, 2015
 • Teresa Taranko, "Regulacje prawne a swoboda realizacji działań reklamowych", w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • K. Chmielewski., Teresa Taranko, "Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner", Management and Business Administration Central Europe, 4, 2014
 • Teresa Taranko, "Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków", Marketing i rynek, 4, 2014
 • Teresa Taranko, "Relacje z nabywcami jako źródło wiedzy w kreowaniu wartości", w: Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Teresa Taranko, "Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów", Marketing i rynek, 3, 2013
 • Teresa Taranko, "Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa - ujęcie modelowe", Handel wewnętrzny, 3, 2013
 • Teresa Taranko, "Udział marketingu w rozwoju koncepcji kreowania wartości", w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Teresa Taranko, "Strategie produktowo-rynkowe", w: Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2012
 • Teresa Taranko, "Aktywność rynkowa przedsiębiorstw a regulacje prawne", w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawncza SGH, Warszawa 2011
 • Teresa Taranko, "Uwarunkowania i konsekwencje wyboru instrumentów konkurencji", w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011
 • Teresa Taranko, "Oczekiwania reklamodawców oraz stopień ich spełnienia przez agencje reklamowe jako element jakości komunikacji marketingowej", w: Komunikacja Rynkowa. Strategie i instumenty, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011
 • Teresa Taranko, "Analiza warunków działania",  w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
 • Teresa Taranko, "Decyzje związane z produktem i marką" , w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
 • Teresa Taranko, "Plan marketingowy", w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011
  • Teresa Taranko, "Decyzje związane z produktem i marką", w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011
   • Teresa Taranko, "Plan marketingowy"w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011
   • Teresa Taranko, "Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych", Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 106, 2011
   • Teresa Taranko, "Innowacje produktowe a procesy konkurencyjne", Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 105, 2011
   • Teresa Taranko, "Marka w procesach konkurencyjnych", w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010
   • Teresa Taranko, "Przesłanki i kierunki zmian w komunikacji marketingowej" , w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, 2010
   • Teresa Taranko, (2010), "Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw", w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa 2010
   • Teresa Taranko, (2010), "Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Jak zbliżyć te dwa światy?"w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna SGH, Warszawa 2010
   • Teresa Taranko, „Wyodrębnianie kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Analiza kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce", w: Koszty i efekty działań marketingowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
   • Teresa Taranko, „Kryteria i metody oceny portfela produktów firmy" w: Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
   • Teresa Taranko, „Podejście procesowe w realizacji strategii produktowo-rynkowych przedsiębiorstw", w: Zarządzanie; uwarunkowania i procesy, Oficyna SGH, Warszawa 2007
   • Teresa Taranko, „Pomiar kosztów realizacji marketingowej strategii produktu", w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, Wydawnictwo PTE Oddział w Koszalinie, Warszawa 2006
   • Teresa Taranko, „Marketing wartości a strategie produktowo-rynkowe", w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006
   • Teresa Taranko, „Strategie produktów luksusowych na polskim rynku",  w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2005
   • Teresa Taranko, „Strategie produktowo-rynkowe polskich przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", w: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2005
   • Teresa Taranko, „Zmiany uwarunkowań rynkowych a strategie produktowo-rynkowe polskich przedsiębiorstw", w: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
   • Teresa Taranko, „Strategie produktowo-rynkowe", w: Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004
   • Teresa Taranko, „Strategie nowego produktu i związane z nimi ryzyko", w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004