Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Maria ALuchna, prof.SGH

 

Stanowisko:

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania

Profesor nadzwyczajny SGH
Dyrektor Akademicki Programu CEMS MIM
Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów
Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Studentów


Wykształcenie:

08-09. 2012: Sydney University Business School
staż naukowy

11.2011-02.2012: London Metropolitan Business School
staż naukowy

10.2011: doktor habilitowany specjalność zarządzanie strategiczne 
Rozprawa habilitacyjna „Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa”

2010-2011: Studia Podyplomowe „Menedżer innowacji” 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

2004: doktor nauk ekonomicznych 
Rozprawa doktorska „Mechanizmy nadzorcze wykorzystywane w spółkach giełdowych”

2002: Columbia University
stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

2001: Universität Passau
stypendium Deutscher Akademischer Austauchdienst

1993-1998: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie i Marketing


Doświadczenie zawodowe:

1998 – dziś: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
profesor nadzwyczajny

2011 – dziś: Kancelaria Siemiątkowski, Głuchowski i Zwara 
współpracownik

2008 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
redaktor serwisu www.corp-gov.gpw.pl


Obszary prowadzonych badań:

 • Ład (nadzór) korporacyjny (struktura własności, polityka informacyjna, dobre praktyki
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Grupy kapitałowe

Dydaktyka:

[232271-0004] Corporate governance

[236021-0004] Corporate governance – case studies (CEMS)

[232279-0004] Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie (e-learning)

[222621-0004] Strategic management

[110601-0004] Management – challenges (wraz z dr M. Roszkowską-Śliż)


Wybrane publikacje:

 • Aluchna M,. Corporate social responsibility in Poland: From the perspective of listed companies, w Idowu S., Schmidpeter R., Fifka M. (red) Corporate social responsibility in Europe, Springer, Heildelberg, 2014, s. 271-290.
 • Aluchna M,. Corporate governance: Polish lessons from the financial crisis, w S. Idowu, K. Caliyurt (red.) Corporate governance. An international perspective, Springer, Heildelberg, 2014, s. 47-68.
 • Aluchna M. The dynamics of Polish corporate governance. From central planning to concentrated control, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2014, ISBN 978-3-659-45573-5.
 • Aluchna M. Nadzór korporacyjny w sieciowych formach organizacyjnych, w A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarzadzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, 2014, s. 367-108.
 • Aluchna M., Corporate governance challenges. The case of pyramidal structures, "Przegląd Organizacji", nr 2 (889), 2014, s. 37-41.
 • Aluchna M., Krejner-Nowecka A.,  Udział kobiet we władzach polskich spółek giełdowych. Wstępne wyniki badań, w P. Wachowiak. S. Winch (red.) Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014, s. 299-310.
 • Aluchna M. The corporate declaration versus corporate practice. The financial crisis perspective, w A. Mermod, S. Idowu (red.) Corporate social responsibility in a global business world, Spinger, Heildelberg,  2014, s. 115-134.
 • Aluchna M. Socially responsible boards. The evidence from RESPECT index companies, "International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation", vol. 4, no 2, 2013, s. 312-330. 
 • Aluchna M. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza zmian wprowadzonych w latach 2010-2012, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 132, 2013, s. 105-130.
 • Aluchna M. Corporate governance in founders’ controlled companies, "Intellectual Economics", vol. 7, no. 2, 2013, s. 195-205.
 • Aluchna M. Board of directors, w Idowu S., Capaldi N., Zu, L., Das Gupta (red.) Encyclopedia of corporate governance and social responsibility, Springer, 2013, s. 188-195 (2772).
 • Aluchna M. Executive compensation. A review of the lastest research, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 22, no. 3 (122), 2013, s. 3-14.
 • Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.
 • Aluchna M. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa, 2010.
 • Aluchna M., Koładkiewicz I. Polish corporate governance – the case of small and medium sized companies, "International  Journal of Banking, Accounting and Finance", vol. 2, no. 3, 2010, s. 218-235. 
 • Aluchna M. Implementation of best practice code. Practical implications from Warsaw Stock Exchange,  "Social Responsibility Journal", vol. 5, 2009,  s.123-140. 
 • Aluchna M. Does good corporate governance matter? Best practice in Poland, "Management Research News" vol. 32, 2009, s. 185-198. 
 • Aluchna M., Płoszajski P. Zarządzanie w Japonii: ciągłość i zmiana red., współautor, Oficyna Wydawnicza, SGH, 2008.
 • Aluchna M., Emerging institutional order on Poland? National Investment Funds, w Brett D. , Jarvis C., Marin I. (red.) Four empires and an enlargement: States, Societies and individuals: transfiguring  perspectives and images of Central and Eastern Europe, Studies in Russia and Eastern Europe, School of Slavonic and East European Studies, UCL, London, 2008.
 • Aluchna M., Gruszczyński M. Challenges of corporate governance in Poland, współautor, w Lowery K.V. (red.) Corporate governance in the 21st century, Nova Publishers Inc., New York, 2008, s. 155-172.
 • Aluchna M., Koładkiewicz I. Guidelines for corporate behavior. The case of Polish corporate governance code, współautor,  w Aras G., Crowther D. (red.) Culture and corporate governance,  Social Responsibility Network, Leichester, 2008, s. 77-98.
 • Aluchna M. Polnisch Corporate Governance, w Pleines Heiko (red.)  Corporate Governance in post-sozialistischen Volkswirtschaften, Soviet and Post-Soviet Politics and Society, vol. 75, Ibidem Verlag, Stuttgart, 2008, s. 41-68
 • Aluchna M. Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza, SGH, 2007. 
 • Aluchna M. Ownership concentration and corporate performance. Evidence from Poland  w Corporate governance in Central Europe and Russia, w Mickiewicz Tomasz (red.) Corporate governance and finance in Poland and Russia, Palgrave Macmillan, 2006, s.194-214.


Nagrody i wyróżnienia: 

2014 Nagroda Rektora za całokształt działalności

2014 Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną (zbiorowa wraz z prof. Joanną Cygler, prof. Elżbietą Marciszewską, prof. Katarzyną Witek-Hajduk) 

2014 Nagroda za najlepszą prezentację na First International CSR, Sustainability, Ethics & Governance Conference, University of Surrey 

2012 Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową (za rozprawę habilitacyjną)

2008 Nagroda za najlepszą prezentację na konferencji Nadzór korporacyjny, Uniwersytet Łódzki (razem z prof. Izabelą Koładkiewicz)

2008, 2006 stypendium Volkswagen Foundation, Forschungsstelle Osteuropa, Bremen/ Freie Universisat Berlin  

2005   Nagroda Rektora II stopnia za działalność naukową (za rozprawę doktorską)

2005 stypendium Soros Foundation, seminarium „Legal studies: Harmonizing effects of globalization”,  Central European University

2005, 2004  stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

2002 stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

2001 stypendium Deutscher Akademischer Austauchdienst

2000 stypendium Austriackiego für Bildung, Wissenschaft und Kultur na udział w programie International Summer University, Wirtschaftsuniversitat Wien

1999 stypendium Association for Overseas Technical Scholarship, szkolenie w Tokyo Kenshu Center