Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. Krystyna Wojcik

 

Absolwent SGH, zatrudniony w SGH od 1961r.
Współpraca naukowa (i/lub stypendysta) z uniwersytetami ekonomicznymi w Kopenhadze, Berlinie, Wiedniu, z uniwersytetem w Hamburgu; z ośrodkami badań społecznych oraz  szkoleniowymi i usługowymi z zakresu public relations w Hamburgu.
Podstawowy przedmiot zainteresowań naukowych  to public relations.
Prekursor akademickiego wykładu z tej dziedziny w Polsce (od wczesnych lat siedemdziesiątych) oraz autor pierwszej książki nt. PR, wydanej na początku 1992r.

Uhonorowana  wszystkimi dotychczasowymi odznaczeniami środowiska zawodowego z tej dziedziny:
przyznanym po raz pierwszy w 2005r. przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations tytułem „Łeb PR 2005” za (cyt.) znaczące publikacje z dziedziny Public Relations oraz mentorce wielu naukowców zajmujących się dyscypliną PR, za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży PR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usystematyzowania wiedzy z zakresu Public Relations i wysiłków na rzecz podniesienia PR rangi odrębnej dziedziny nauki”
dyplomami zwyciężczyni zorganizowanego po raz pierwszy w 2007r. konkursu Protony -  internetowej Akademii Public Relations,  w dwóch kategoriach: „ kategoria osoba lub zespół zajmujący się edukacją w PR” oraz „w kategorii specjalna nagroda publiczności”.

Przewodnicząca lub członek rad programowych/komitetów naukowych  większości organizowanych w Polsce konferencji naukowych na temat public relations,  a następnie recenzent  pokonferencyjnych zbiorów książkowych.

Ważniejsze publikacje z ww. dziedziny:

  • Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. III. Wydanie rozszerzone i zmienione, Placet, Warszawa 2005, str. 927; w przygotowaniu wydanie IV. Pozycja traktowana w Polsce jako biblia PR
  • Public Relations wśród naukowych dyscyplin i badań za granicą i w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2005, zesz. 58
  • Jak dojrzałe są polskie public relations. Referat na Europejską Konferencje Public Relations, zorganizowaną przez Wyższa Szkołę Handlową w Radomiu 15-16 stycznia 2004r. W zbiorze pt. Public relations w systemie komunikacyjnym organizacji. Wyd. WSH Radom 2004r.
  • Public Relations – funkcja kierownicza czy ornament organizacji. W zbiorze: Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategia działania, rozwoju i konkurencji. VII Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2000 r.
  • Strukturalna wrażliwośc przedsiębiorstw na otoczenie a public relations. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - „Firma i Rynek” 1998, nr 8;
  • Public relations w sytuacji kryzysu organizacyjnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 2000, zesz. 13
  • Pozycja public relations w systemie informacyjno-komunikacyjnymm strategicznie zorientowanego przedsiębiorstwa. W zbiorze pod red. . Świdy i D. Tworzydło: Public relations. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2003.
  • Wybór do tłumaczenia, redaktor naukowy i autor przedmowy  książki  Frasera Seitela: Public relations w praktyce. Felberg, Warszawa 2003, uznanej w środowisku za najlepszą książkę tłumaczeniową w Polsce z zakresu public relations.

Ponadto ukazało się już siedem wydań poradnika dydaktycznego z zakresu przygotowywania akademickiej pracy promocyjnej pt. Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską. VII wyd. rozszerzone i zmienione, Warszawa 2005, str. 135; z dodrukami w 2007r.