Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Specjalność kierunkowa – Zarządzanie Projektami

 
Podejmując studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej macie Państwo możliwość zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji – menedżera projektów – specjalisty zarządzania projektami.  
 
Zarządzanie projektami jest to dziedzina wiedzy praktycznej zajmująca się zarządzaniem złożonymi przedsięwzięciami określanymi mianem projektów. Ma ona uniwersalny charakter, bowiem projekty realizowane są zarówno w gospodarce jak też w administracji państwowej i samorządowej, w wojskowości, w oświacie, w kulturze, w sporcie, słowem we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności.  
 
Zarządzanie projektami systematycznie zyskuje na znaczeniu i rozwija się dynamicznie w związku z postępującą komplikacją problemów zarządzania. W ślad za tym rośnie dynamicznie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów zarządzania projektami – kierowników projektów. Specjaliści zarządzania projektami są poszukiwani na rynku pracy, cenieni i dobrze opłacani.  
 
Argumenty przemawiające za wyborem specjalności Zarządzania projektami to:
  • atrakcyjna problematyka studiów,
  • unikatowe  kwalifikacje,
  • komplementarność wykształcenia,
  • wysoka jakość oferty dydaktycznej,
  • łatwiejszy start w życie zawodowe.  
Atrakcyjność studiów zarządzania projektami polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Program specjalności obejmuje zróżnicowaną problematykę: zarówno organizacyjną i kierowniczą jak też finansową, personalną i inną, zarówno tzw. „twarde” jak też tzw. „miękkie” problemy zarządzania. 
 
Kwalifikacje zarządzania projektami są poszukiwane na rynku pracy a ich posiadanie stwarza możliwość interesującej i atrakcyjnej kariery zawodowej w różnych sektorach i instytucjach. Według badań przeprowadzonych w 2009 r. przez firmę Manpower, światowego lidera w sektorze usług pośrednictwa pracy, zawód menedżera projektów zajął drugie miejsce na liście najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce wyprzedzając handlowców, inżynierów, finansistów i bankowców.  
 
Decydując się na specjalizację zawodowa z zakresu zarządzania projektami macie Państwo dwie możliwości:
  • ukończenie specjalności kierunkowej Zarządzanie projektami i/lub
  • ukończenie specjalności międzykierunkowej (ścieżki) Zarządzanie projektami - zobacz tutaj.    
specjalnosc kierunkowa zp1.png
 
Szczegółowy opis sylabusów przedmiotów specjalności znajduje się tutaj -  Szczegolowy program specjalnosci kierunkowej.pdfSzczegolowy program specjalnosci kierunkowej
 
Zalecana sekwencja realizacji przedmiotów specjalności kierunkowej: Podstawy zarządzania projektami -> Strategiczne zarządzanie projektami -> Kierowanie zespołem projektowym -> Organizacja projektowa -> Zarządzanie projektami Unii Europejskiej.  
 
Istnieje możliwość pogłębienia specjalności poprzez wybór dodatkowych przedmiotów (swobodnego wyboru) z zakresu zarządzania projektami. Pracownicy Katedry chętnie pomogą w doborze przedmiotów z tego zakresu dopasowanych do zainteresowań studenta/ki.  
 
Aby na dyplomie i suplemencie odnotować zrealizowanie specjalności kierunkowej należy napisać i obronić pracę magisterską z zakresu zarządzania projektami (§ 18 obowiązującego regulaminu studiów).  
 
Przystąpienie do specjalności kierunkowej Zarządzanie Projektami nie musi być zgłaszane w Dziekanacie Studiów ani w Katedrze. Student realizuje określone przedmioty zgodnie z programem a po zakończeniu studiów oraz obronie pracy magisterskiej z zakresu zarządzania projektami może (bądź nie) wnioskować o wpisanie specjalności na dyplomie ukończenia studiów.
 
Opieka merytoryczna specjalności:        
Koordynator specjalności kierunkowej: prof. dr hab. Michał Trocki, mail: michal@trocki.info 
Katedra Zarządzania Projektami, tel. 22 564 84 60  
 
Pytania dotyczące specjalności kierunkowej proszę kierować do jej Koordynatora.  
 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!