Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności :

Badania Naukowe

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
 

 Badania Naukowe

 

  Tytuł badania Rok realizacji Zespół badawczy
1. Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem (Badanie statutowe nr KZiF/S/34/18) 2018-2019 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek
​2. Analysis of the potential of development of the rail container transport market in Poland. Projekt na zlecenie DG Regio, Komisja Europejska
2018-2019
​prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud
3. Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project”​, Projekt realizowany w ramach prgramu Interreg Central Europe, Programme priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe 2016-2019 Projekt realizowany przez wieloosobowy zespół SGH, z ramienia Instytytu - dr Marzenna Cichosz 
4. Wpływ upowszechniania technologii cyfrowych na zmiany w systemach mobilności i logistyki 2018-2019 prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Michał Wolański, dr Jakub Zawieska
5. Wpływ rozwoju teleinformatyki na zmiany modelu funkcjonowania transportu w Polsce (Badanie statutowe nr KZiF/S/59/18) 2018-2019 dr Jakub Zawieska (kierownik), prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud
6. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych (Badania statutowe nr KZIF/S/19/17 i KZIF/S/16/18) 2017-2019 dr Bartosz Grucza (kierownik), dr hab. Jana Pieriegud
7 Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych 2018 prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Izabela Buchowicz
8. E-mobilność a przyszłościowy rozwój systemów transportowych (Badanie statutowe nr KZiF/S/41/18) 2017-2018 dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Jakub Zawieska
9. Kierunki ewolucji systemów transportowych (Badanie statutowe nr KZiF/S/18/17) 2017-2018 prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Michał Wolański
10. Logistyka i branża usług logistycznych w erze transformacji cyfrowe 2018 dr Marzenna Cichosz (kierownik)
11. Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem (Badanie statutowe nr KZiF/S/37/17) 2017 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek
12. Przeprowadzenie badań rynku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (badanie na zlecenie PKP PLK) 2017 M. Wolański (kierownik), B. Jakubowski, B. Mazur, W. Paprocki, R. Górska, M. Nasiński, P. Kozłowska, i inni
13. Innovation in Logistics Outsourcing Relationships: Investigating the Form and Function of Innovation Alignment 2014-2017 prof. Thomas J. Goldsby, prof. A. Michael Knemeyer, dr Marzenna Cichosz
14. Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem (Badanie statutowe nr KZiF/S/26/16) 2016 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman
15. Przyszłościowe kierunki rozwoju kolei (Badanie statutowe nr KZiF/S/04/16) 2016 dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Michał Wolański
16. Zjawisko białych słoni w transporcie lotniczym – próba oceny racjonalności rozbudowy infrastruktury lotniczej ( Badanie statutowe nr KZiF/S/15/15) 2015-2016 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek
17. Innowacje produktowe w transporcie szynowym  (Badanie statutowe nr KZiF/S/12/15) 2015 dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab. Wojciech Paprocki, mgr Wojciech Dinges
18. Pilot Study for the ResOrgs Resilience Assessment Tool in Poland w ramach The Resilient Organisations Research Programme Uniwersytetu Canterbury i Uniwersytetu w Christchurch (Nowa Zelandia). 2015 dr Bartosz Grucza (kierownik), mgr Marcin Rzegocki, mgr Wiktoria Babkieiwcz
19. Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje (grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) 2014 M. Wolański (kierownik), B. Jakubowski, B. Mazur, A. Soczówka, W. Paprocki i inni
20. Zmiany w systemie transportowym Polski – 10 lat po akcesji do UE  (Badanie statutowe nr KZiF/S/19/14) 2014 dr hab. Jana Pieriegud (kierownik),  prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Michał Wolański
21. Planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności – przegląd koncepcji i modeli (Badanie statutowe nr KZiF/S/16/14) 2014 prof. dr hab. Michał Trocki (kierownik), dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz, dr Paweł Wyrozębski
22. Zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych (Badanie statutowe nr KZiF/S/39/13) 2013-2014 dr Bartosz Grucza (kierownik), dr Mateusz Juchniewicz, mgr Witalij Metelski, mgr Paweł Krasuski
23. Regulatorzy rynków transportowych – podejście normatywne i pozytywne (Badanie statutowe nr KZiF/S/34/13) 2013 dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab.. B. Liberadzki, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Micha Wolański, dr Paweł Zagrajek