Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 O Instytucie

 
Katedra Transportu powstała w 1965 roku, kiedy na Wydziale Handlu Wewnętrznego ówczesnego SGPiS uznano za niezbędne kształcenie specjalistów w zakresie transportu. Nauczanie w swoim zamierzeniu miało mieć charakter dualny: z jednej strony Katedra miała być wiodącą jednostką dydaktyczną na nowopowstałym kierunku "Ekonomika i organizacja transportu" przygotowującym kadry dla działu: "Transport"; z drugiej strony pracownicy Katedry mieli się włączać w działalność dydaktyczną na kierunku "Handel Wewnętrzny", wzbogacając go o wiedzę zakresu procesów przemieszczania towarów. Tworząc Katedrę Transportu nawiązano do pewnej tradycji SGH, zarówno przedwojennej – kiedy były prowadzone wykłady z transportu – jak i bezpośrednio powojennej, kiedy dla zapewnienia kadr dla transportu powołano nawet specjalne Studium Komunikacyjne.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Transportu był profesor Marian Madeyski, wówczas równocześnie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Dzięki pozycji profesora Mariana Madeyskiego w nauce oraz zaproszonych przez niego do Katedry współpracowników i ich aktywności naukowej i dydaktycznej, Katedra szybko zdobyła znaczącą pozycję w środowisku akademickim zajmującym się nie tylko kształceniem z zakresu transportu. Badania, zwane badaniami węzłowymi, koordynowane i prowadzone przez Katedrę nie ograniczały się tylko do transportu, ale obejmowały i inne infrastrukturalne działy gospodarki. W realizacji tych tematów uczestniczyli również wybitni profesorowie z innych uczelni.

Drugim w historii Katedry Transportu kierownikiem był profesor Romuald Bauer. W latach 1999-2001 Katedrą kierował prof. dr hab. Janusz Ostaszewski (obecnie Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów).

Od 2002 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Bogusław Liberadzki – były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej (1993-1997), obecnie Poseł w Parlamencie Europejskim.


W Katedrze Transportu działają dwa zakłady:  

 - Zakład Teorii i Polityki Transportowej (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska).

- Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Paprocki).


Pracownicy Katedry Transportu prowadzą aktywną działalność naukową, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, biorąc udział w:

- badaniach statutowych i własnych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
- badaniach międzykolegialnych SGH,
- grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- międzynarodowych projektach badawczych (w tym w ramach programów ramowych UE),
- ekspertyzach gospodarczych.
Do
 podstawowych kierunków prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry należą:
- Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej
- Rozwój infrastruktury transportu

- Rynek usług transportowo-logistycznych
- Zarządzanie systemami logistycznymi w przemyśle i handlu

- Konkurencyjność podmiotów transportowych 
- Liberalizacja, deregulacja, demonopolizacja i konsolidacja w różnych gałęziach transportu

- Benchmarking w transporcie.


Szerokie zainteresowania naukowe pracowników umożliwiają prezentowanie bogatej oferty dydaktycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą pogłębić swoją wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej "Zarządzanie w transporcie i logistyce". Przy Katedrze funkcjonują również:

- seminarium doktorskie,

- Studia Podyplomowe:

  • Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich
  • Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego
  • Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej.

 

Zespół Katedry jest aktywnie zaangażowany w praktyce gospodarczej, dzięki czemu studenci mogą liczyć na pomoc przy zbieraniu materiałów do prac dyplomowych oraz przy poszukiwaniu zatrudnienia. Pracownicy Katedry pełnią oraz pełniły liczne funkcje menedżerskie i doradcze w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych, m.in. w: Ministerstwie Transportu, Instytucie Transportu Samochodowego, Komitecie Transportu PAN, PLL LOT, PKP Cargo S.A.
​​
 

 Proszę wpisać treść i zmienić nagłówek

 
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.