Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - O Zakładzie
 

 O katedrze

 
​Profil badawczy
  • Ryzyko ubezpieczeniowe - podstawowa kategoria ubezpieczeń, identyfikacja ryzyka, czynniki aktywizujące ryzyko
  • Filozofia ryzyka w teorii ryzyka ubezpieczeniowego i w ogólnej teorii ryzyka
  • Risk Management - Zarządzanie w warunkach ryzyka
  • Klasyfikacja, segmentacja, kwantyfikacja ryzyka, modele ryzyka
  • Specyfika ubezpieczenia jako usługi finansowej (własności, klasyfikacje)
  • Podstawy techniczne działalności ubezpieczeniowej
  • Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń
  • Finanse zakładu ubezpieczeń – standing finansowy, zabezpieczenia, nadzór, monitoring.
  • Reasekuracja
Zgodnie z założeniami w sferze zainteresowań tej Zakładu pozostaną m.in problemy, na których koncentrowała się dotychczasowa działalność Katedry. W planach badawczych zwracamy szczególną uwagę na dynamikę zjawisk ubezpieczeniowych, a zwłaszcza rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie. Dynamika zmian sprawia, że niejako naturalnym staje się wzrost zainteresowań badaniami dotyczącymi rozwoju różnych rodzajów i form ubezpieczeń, zwłaszcza w sferze ubezpieczeń komunikacyjnych, finansowych, zdrowotnych oraz tzw. pakietów usług ubezpieczeniowych.
 
Takie problemy jak organizacja firmy ubezpieczeniowej, jej otoczenie gospodarcze, procesy zarządzania, kanały dystrybucji ubezpieczeń, konkurencja na rynku ubezpieczeń oraz elastyczność reagowania wyrażająca się dostosowaniem oferty produktowej ubezpieczycieli do zmieniających się warunków rynkowych, to podstawowe zagadnienia nurtujące środowisko ubezpieczeniowe, a w konsekwencji stanowiące wytyczne dla problematyki badawczej Zakładu. Wspomniane ryzyko ubezpieczyciela - obok ryzyka ubezpieczeniowego - stanowi o istotnych i ważkich problemach badawczych, przy czym zdecydowanie podkreślić należy znaczenie ryzyka związanego z działalnością ubezpieczeniową, a zwłaszcza jego minimalizowania, dla podniesienia konkurencyjności oraz kształtowania pozycji ubezpieczycieli. Problemy ryzyka jako fundamentalnej kategorii ubezpieczeń wymagają dokładnych badań zwłaszcza w aspekcie ubezpieczeń jako narzędzia gospodarczego i zagadnień związanych z konstrukcją taryf, które wiążą się z problemem oceny szansy realizacji ryzyk w portfelu, czy też ryzyka całego portfela. Dlatego tak ważkim zagadnieniem dla poprawy wyników ekonomicznych ubezpieczyciela, oprócz podniesienia efektywności i skuteczności działań, jest wypracowanie skutecznych metod oceny szansy realizacji ryzyka dla ubezpieczanych podmiotów. Solidne podstawy naukowe oraz wykorzystanie stosownych narzędzi w przypadku różnych ryzyk pozwala na wprowadzenie procedur indywidualizacji składki, a tym samym podniesienie konkurencyjności oferty produktowej ubezpieczyciela. Jednocześnie wypada podkreślić znaczenie tych rozważań dla zakresu działań i form organizacyjnych zakładów ubezpieczeń.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.